На сайті 11893 реферати!

Усе доступно безкоштовно, тому ми не платимо винагороди за додавання.
Авторські права на реферати належать їх авторам.

Сутність зовнішньоторговельних операцій, їх основні види

Реферати > Економічні теми > Сутність зовнішньоторговельних операцій, їх основні види

Зовнішньоекономічні чи зовнішньоторговельні операції можна охарактеризувати як комплекс методів і форм по обміну товарами і послугами між контрагентами з різних країн. Правило, по якому відбувається такий обмін, засновані на історично сформованих принципах міжнародного поділу праці.

Сучасні форми і методи зовнішньоторговельних операцій є частиною міжнародних економічних відносин.

У міжнародній практиці розрізняють наступні критерії класифікації зовнішньоторговельних операцій:

По напрямках торгівлі:

- імпортна (import) - придбання товару в іноземного продавця з завозом у країну покупця; чи ввіз товару (робіт, послуг, результатів інтелектуальної діяльності) на митну територію держави без зобов'язань зворотного вивозу.

- експортна (export) - продаж товару іноземному покупцю з вивозом із країни продавця; чи вивіз товару (робіт, послуг, результатів інтелектуальної діяльності) з митної території держави без зобов'язання про зворотний ввіз.

- реекспортна (reexport) - придбання товару в іноземного продавця з завезенням у країну імпортера з метою наступного перепродажу його, без переробки, іноземному покупцю;

- реімпортна (reimport) - придбання з увозом через границю раніше експортованого товару.

До реимпортних відносять наступні операції: повернення забракованих покупцем товарів, повернення товарів не проданих на аукціоні чи не реалізованих через консигнаційні склади.

Зовнішньоекономічні чи зовнішньоторговельні операції (forieng trade transaction) - це договори (контракти, угоди) по обміну товарами в комплексі з операціями, що забезпечують виконання основної угоди (операції).

До основних угод у міжнародній торгівлі відносяться угоди купівлі-продажу, підряду, оренди, наймання.

Кожна угода оформляється відповідним контрактом, чи договором, чи угодою. Деякі зовнішньоторговельні операції полягають спочатку в усній формі, наприклад, під час аукціонних чи торгів на біржовій сесії, але згодом також оформляються в письмовому виді.

По видах товарів і послуг розрізняють:

· продукція промислового призначення (машинотехнічна продукція);

· сировинні товари;

· продовольчі і споживчі товари;

· науково-технічна продукція;

· послуги: консалтингові, ижинірингові, фінансові, туристичні, і т.д

За ступенем готовності розрізняють угоди: з готовою продукцією, із продукцією в розібраному виді, і комплектному устаткуванні.

За методом торгівлі товарами і послугами:

розрізняють прямої (direct selling) і непрямий (indirect selling) методи торгівлі.

Прямої – заснований на використанні нульового каналу розподілу товару, коли між контрагентами встановлюються безпосередні зв'язки без посередників.

Прямий метод застосовується в торгівлі промисловими товарами, при здійсненні виробничої кооперації між підприємствами для спільного виробництва товарів, при продажі і покупці великих партій сировини на основі довгострокових контрактів, при використанні в торгівлі власної збутової мережі.

Непрямий метод припускає використання посередників у міжнародній торгівлі. Це підвищує оперативність зовнішньоторговельних операцій, прискорює торговий оборот.

Посередники мають більш тісні зв'язки з контрагентами, оперативну інформацію про зміни ринкової коньюктури. Це сприяє підвищенню ефективності торгових операцій, конкурентноздатності продукції.

За формами орг-ції торгівлі:

Бартерні операції (угоди).Під бартерними операціями (barter) розуміється обмін еквівалентними по вартості товарами (товар на товар), що являє собою дві угоди: купівлі і продажі, що виключають грошові розрахунки.

Зустрічні закупівлі (offset trade, counter trade), чи «бай-бек» (buy-back) означає зобов'язання експортера закупити на визначену суму товари в країні імпортера. Ці зобов'язання складають частина вартості контракту.

Компенсаційні угоди - по суті бартерні, але припускають обмін декількома товарами, на відміну від бартеру, де один товар міняється на іншій. Друга відмінність: компенсаційна угода допускає вартісну різницю між взаємними постачаннями, тоді як бартер - це еквівалентний по вартості обмін.

Операції на давальницькій сировині (commission way) використовується коли, експортер має у своєму розпорядженні ресурси, але не має виробничих потужностей для їхньої переробки. Тому відправляє частина своїх ресурсів з іншої країни для переробки.

Викуп застарілої продукції.

Викуп застарілої продукції, використовується коли при продажі нових машин, устаткування з їхньої вартості віднімається вартість машин, що були у вживанні.

43. Класифікація міднародних господарських контрактів.

Ураїнське законодавство, однак, не має чіткого визначення поняття "зовнішньоекономічна угода". Проте це визначення опосередковано випливає із визначення зовнішньоекономічного договору, що дається в Законі України "Про зовнішньоекономічну діяльність": Зовнішньоекономічний договір (контракт) - матеріально оформлена угода двох або більше суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності та їх іноземних контрагентів, спрямована на встановлення, зміну або припинення їх взаємних прав та обов'язків у зовнішньоекономічній діяльності.

Міжнародні комерційні угоди можна поділити на угоди купівлі-продажу і товарообмінні угоди.

1). Види угод купівлі-продажу

1. Контракти, в залежності від часових умов поставки діляться на:

Контракт разового постачання

Контракт з періодичним постачанням

Контракти на постачання комплектного обладнання передбачають наявність зв'язків між експортером і покупцем-імпортером обладнання, а також спеціалізованими формами, що бере участь в комплектації такого постачання.

2. Контракти, в залежності від типу продукції, що придбається:

Торгівля готовою продукцією.

Торгівля продукцією в розібраному вигляді. Однією з переваг такого типу торгівлі є те, що на ввезення продукції в розібраному вигляді звичайно встановлюються тарифи менших розмірів. Це робиться по двох головних причинах: по-перше, організація зборки продукції сприяє розвитку національної промисловості і підвищенню зайнятості робочої сили; по-друге, наявність, хоч і ослабленої, конкуренції іноземних постачальників сприяє науково-технічному прогресу в країні, яка імпортує таку продукцію.

3. В залежності від форми оплати за товар розрізняють: контракти з оплатою в грошовій формі і з оплатою в товарній формі повністю або частково. Велике поширення отримали в сучасних умовах контракти з оплатою в змішаній формі, наприклад, при будівництві на умовах цільового кредитування підприємства “під ключ" оплата витрат відбувається частково в грошовій, а частково в товарній формі. Контракти з оплатою в товарній формі відносяться вже до наступної групи міжнародних угод - товарообмінних угод.

2). Види товарообмінних угод

Бартерна операція - це операція по обміну певної кількості товарів одного або різних видів на еквівалентну по вартості кількість іншого товару або товарів.

Зустрічна закупівля означає зобов'язання експортера закупити на певну суму товари в країні імпортера.

Перейти на сторінку номер: 1  2  3  4 Версія для друкуВерсія для друку   Завантажити рефератЗавантажити реферат