На сайті 11893 реферати!

Усе доступно безкоштовно, тому ми не платимо винагороди за додавання.
Авторські права на реферати належать їх авторам.

Сутність зовнішньоторговельних операцій, їх основні види

Реферати > Економічні теми > Сутність зовнішньоторговельних операцій, їх основні види

Компенсаційні операції відрізняються від бартерних тим, що відбувається обмін декількома товарами з кожної сторони.

Крупномасштабні операції на компенсаційній основі. Суть таких операцій полягає в тому, що одна країна, використовуючи обладнання і технологію іншої країни, будує на своїй території промисловий об'єкт, продукцією якого і буде розраховуватися за поставлене обладнання і технологію.

Операції на давальницькій сировині. Внаслідок нерівномірного розвитку виробничих сил, а також в залежності від наявності природних ресурсів різні країни мають різні потужності по добуванню і переробці сировини. Це створює передумови для проведення міжнародних угод, по яких одна з сторін зобов'язується експортувати початкову сировину і імпортувати продукти переробки, або готову продукцію, інша - переробити сировину, яка називається "давальницькою", своїми засобами.

Викуп застарілої продукції - ще один вигляд товарообмінних операцій. Якщо експортер пропонує імпортеру придбати у нього нові машини, то імпортер ставить обов'язковою умовою викупити у нього застарілу техніку.

Постачання на комплектацію. Суть постачання на комплектацію, одного з різновидів товарообмінних операцій, складається в наступному: контрагент із-за кордону замовляє у виробника виготовлення певної продукції (частіше за все технічного роду). На переговорах після узгодження ціни контрагент-замовник ставить неодмінною умовою контракту купівлю виготівником у замовника частини обладнання і приладів для комплектації виготовлюваної продукції і передає йому зазделегідь складений список таких деталей.

Таким чином, різноманіття видів міжнародних комерційних угод уможливлює обрання найбільш ефективного способу взаємодії із зарубіжними партнерами. Однак на сьогодні процес міжнародної торгівлі між фірмами-контрагентами не закінчується на обранні взаємовигідної форми угоди. Важливо визначити також, яким буде найбільш ефективний спосіб торгівлі в тій чи іншій країні, в тих чи інших умовах, - чи буде це пряма торгівля, або торгівля через посередників, яка природно має деякі переваги.

39.Цілі та принципи державного регулювання Зовнішньоекономічної ді-сті.

Цілі регулювання зовнішньоекономічної діяльності в Україні задекларовані в Законі України "Про зовнішньоекономічну діяльність", зокрема :

- забезпечення збалансованості економіки та рівноваги внутрішнього ринку України;

- стимулювання прогресивних структурних змін в економіці, в тому числі зовнішньоекономічних зв'язків суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України;

- створення найбільш сприятливих умов для залучення економіки України в систему світового поділу праці та її наближення до ринкових структур розвинутих зарубіжних країн.

Принципи державного регулювання зовнішньоек ді-сті:

1. Принцип суверенітету народу України у здійсненні зовнішньоекономічної діяльності, що полягає у:

- виключному праві народу України самостійно та незалежно здійснювати зовнішньоекономічну діяльність на території України, керуючись законами, що діють на території України;

- обов'язку України неухильно виконувати всі договори і зобов'язання України в галузі міжнародних економічних відносин;

2. Принцип свободи зовнішньоекономічного підприємництва, що полягає у:

- праві суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності добровільно вступати у зовнішньоекономічні зв'язки;

- праві суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності здійснювати її в будь-яких формах, які прямо не заборонені чинними законами України;

- обов'язку додержувати при здійсненні зовнішньоекономічної діяльності порядку, встановленого законами України;

- виключному праві власності суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності на всі одержані ними результати зовнішньоекономічної діяльності;

3. Принцип юридичної рівності і недискримінації, що полягає у:

- рівності перед законом всіх суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності, незалежно від форм власності, в тому числі держави, при здійсненні зовнішньоекономічної діяльності;

- забороні будь-яких, крім передбачених цим Законом, дій держави, результатом яких є обмеження прав і дискримінація суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності, а також іноземних суб'єктів господарської діяльності за формами власності, місцем розташування та іншими ознаками;

- неприпустимості обмежувальної діяльності з боку будь-яких її суб'єктів, крім випадків, передбачених цим Законом;

4. Принцип верховенства закону, що полягає у:

- регулюванні зовнішньоекономічної діяльності тільки законами України;

- забороні застосування підзаконних актів та актів управління місцевих органів, що у будь-який спосіб створюють для суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності умови менш сприятливі, ніж ті, які встановлені законами України;

5. Принцип захисту інтересів суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності, який полягає у тому, що Україна як держава:

- забезпечує рівний захист інтересів всіх суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності та іноземних суб'єктів господарської діяльності на її території згідно з законами України;

- здійснює рівний захист всіх суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України за межами України згідно з нормами міжнародного права;

- здійснює захист державних інтересів України як на її території, так і за її межами лише відповідно до законів України, умов підписаних нею міжнародних договорів та норм міжнародного права;

6. Принцип еквівалентності обміну, неприпустимості демпінгу при ввезенні та вивезенні товарів.

44. Види міжнародних кредитів.

Міжнародний кредит - це рух позичкового капіталу у сфері міжнародних економічних відносин, пов"язаний із наданням валютних і товарних ресурсів на умовах повернення, терміновості і сплати відсотків.

В залежності від критеріїв класифікації розрізняють такі види кредитів:

1. За джерелами розрізняють внутрішнє, іноземне та змішане кредитування і фінансування зовнішньої торгівлі. Вони тісно взаємопов"язані й обслуговують усі стадії руху товару від експортера до імпортера, у т. ч. за кордоном, а також використання товару імопортером у процесі виробництва та споживання. Чим ближчий товар до реалізації, тим сприятливіші,як правило, для позичальника умови міжнародного кредиту.

2. За призначенням виділяють: комерційні кредити, пов"язані із зовнішньою торгівлею та послугами; фінансові кредити, що використовуються на б-я інші цілі, у т. ч. капіталовкладення, будівництво інвестиційних об"єктів, придбання цінних паперів, погашення зовн заборгованості тощо; "проміжні" кредити, призначені для обслуговування змішаних форм вивозу капіталів, товарів і послуг, наприклад у вигляді виконання підрядних робіт.

3. За видами кредити діляться на товарні (надаються експортерами своїм покупцям) та валютні (видаються банками у грошовій формі.

4. За валютою: кредити, що надаються у валюті країни позичальника чи країни кредитора, у валюті третьої країни, у міжнародній обліковій валютній одиниці, що грунтується на валютному "кошику"

Перейти на сторінку номер: 1  2  3  4 Версія для друкуВерсія для друку   Завантажити рефератЗавантажити реферат