На сайті 11892 реферати!

Усе доступно безкоштовно, тому ми не платимо винагороди за додавання.
Авторські права на реферати належать їх авторам.

Аналіз прямих витрат ( матервальних та на оплату праці)

Реферати > Економіка підприємства > Аналіз прямих витрат ( матервальних та на оплату праці)

Дані про зміну затрат матеріалів на одиницю продукції див. Таблиця 4 і 5 . Дані про зміни осягу виробництва через зміну продуктивності праці див. На сторінці ?? курсової роботи .

Перш за все , слід зазначити , що ковдри дуже матеріалоємкі вироби . За планом вони займають 32 % випуску продукції , але 63 % загальних затрат . Облік матеріаломісткості ведеться у натуральній і вартісній оцінці . Зниження матеріаломісткості одиниці продукції в натуральному вимірнику приведено у таблиці 4 . Увартісному вимірнику відбулося підвищення матеріаломісткості (див. Таблиця 4 ). Але в загальному затрати матеріалів на одиницю продукції зменьшились . Незважаючи на це в загальному обсягу матеріаломісткість випуску ковдр зменьшилась лише на 1 % (62 - 63) . Що ж до подушок , за рахунок збільшення матеріаломісткості у вартісній оцінці одинирці продукції , загальна матеріаломісткість випуску подушок збільшилась на 1% . Проблема зниження матеріаломісткості і постійний пошук потенційних можливостей такого зниження при виробництві товарів виступає у якості важливої техніко-економічної задачі , яка часто потребує залучення спеціалістів – ехніків , технологів , економістів .[12 ]

Щодо залежності матеріальних затрат від структури випуску продукції ( схема 1 ) , то на одному підприємстві зміна обсягу випуску не веде до зміни структури випуску ( тільки на 1 % , таблиця 6 ) , і тому в нашому випадку це не має значення .

Обов‘язково слід проаналізувати вплив факторів на зміну матеріальних затрат на випуск продукції .

Фактори впливу на зміну матеріальнимх затрат на випуск ковдр

Таблиця 7.

№ підстано-вки та назва фактору

Обсяг виробни-цтва ковдр , шт.

Норми затрат , м, кг, м^2 відповідно

Ціни матеріалів , грн.

Матеріа-льні затрати на виробни-цтво ковдр, грн.

Величина впливу фактору

По плану:

345  

100;3;8

0,2;50;15

10050

_

1. Зміна обсягу виробни-цтва

552

100;3;8

0,2;50;15  

160080

60030

2. Зміна норм матеріалів

552

120;2,5;7,5

0,2;50;15

144348

-15732

3. Зміна ціни матеріалів

552

120;2,5;7,5

0,2;55;15

151248

6900

Загальний вплив : 51198

Затрати матеріалів на виробництво ковдр зросли на 51198 грн., в тому числі :

· За рахунок зміни обсягу випуску на +60030.

· За рахунок зміни норм матеріалів на одиницю виробу на -15732.

· За рахунок зміни цін матеріалів на 6900.

В даному випадку знак “-“ являє собою позитивний вплив фактора , бо це означає , що затрати зменьшується .

Те , що затрати значно збільшились при підвищенні обсягу випуску (перша підстановка ) – це природньо . Те , що вплив зміни норм затрат матеріалів позитивний (зі знаком “-“ )можна пояснити так : змінились норми використання двох видів матеріалів – норми затрат ниток збільшується і норми витрат пуха на одиницю виробу зменьшується . Зміна останніх має більше значення , бо – пух найдорожчий з усіх матеріалів , що використовуються .

При зміні цін на матеріали затрати зросли , бо ціна на 1 кг пуха підвищилась . Затрати зросли незначно , бо одночасово з підвищенням цін зменьшилась норма затрат пуха .

Фактори впливу на зміну матеріальних затрат на випуск подушок .

Таблиця 8 .

№ підстано-вки та назва фактору

Обсяг виробни-цтва подушок , шт.

Норми затрат , м, кг, м^2 відповідно

Ціни матеріа-лів , грн.

Матеріа-льні затрати на виробни-цтво подушок, грн.

Величина впливу фактору

По плану:

736  

2,5;1;1,7

0,2;50;15

58880

_

1. Зміна обсягу виробни-цтва

1104

2,5;1;1,7

0,2;50;15  

883320

29440

2. Зміна норм матеріалів

1104

2,5;1;1,7

0,2;50;15

88320

_

3. Зміна ціни матеріалів

1104

2,5;1;1,7

0,2;55;15

93840

5520  

Загальний вплив : 29992

Затрати матеріалів на випуск подушок зросли на 29992 грн. , в тому числі за рахунок зміни обсягу випуску (збільшується ) на 29440 , за рахунок зростання цін на матеріали – на 5520.

4. Аналіз затрат на оплату праці та на обслуговування виробництва та управління .

Затрати на оплату праці мають меньшу притому вагу в собівартості продукції , ніж матеріальні затрати . Загально відомо , що одним із найважливіших джерел зниження собівартості продукції є більш швидке зростання продуктивності праці порівняно із середньою оплатою праці .

На підприємстві ,що аналізується так і відбулось .

Затрати на оплату праці на підприємстві “ Шик “.

Таблиця 9.

Кількість працюю-чих, план

Персонал плановий

Ставка планова , грн.

Персонал фактичний

Кількість працюю-чих , факт

Ставка фактична, грн.

1

Робочий на машині 1

300

Робочий на машині 1

1

300

1

Закройщик

300

Закройщик

1

300

4

Швачки

1-подушки

3-ковдри

300

Швачки

1-подушки

3-ковдри

4

300

1

Директор

500

Директор

1

500

1

Головний бухгалтер

450

Головний бухгалтер  

1

450

1

Менеджер по забезпе-ченню матеріала-ми

350

Менеджер по забезпе-

ченню матеріала-ми і реалізації готових виробів

1

420

1

Менеджер по реалізації готових виробів

350

Робочий , що виконує функції механіка і електрика

1

390

1

Механік

300

Водій

2

300

1

Електрик

300

Грузчик

1

200

2

Водій

300

Складов-щик

1

200

1

Грузчик

200

Приймаль-ники на пунктах

3

200

1

Складов-щик

200

Вбираль-ниця

1

150

3

Приймаль-ники на пунктах

200

Художник-дизайнер

1

200

1

Вбираль-ниця

150

     

Перейти на сторінку номер: 1  2  3  4  5  6  7  8  9 Версія для друкуВерсія для друку   Завантажити рефератЗавантажити реферат