На сайті 11892 реферати!

Усе доступно безкоштовно, тому ми не платимо винагороди за додавання.
Авторські права на реферати належать їх авторам.

Аналіз прямих витрат ( матервальних та на оплату праці)

Реферати > Економіка підприємства > Аналіз прямих витрат ( матервальних та на оплату праці)

Дані цієї таблиці свідчать , що виробництво дуже матеріаломістке . У зв‘язку з тим , що зріс обсяг виробництва , матеріальні затрати зросли . Фонд оплати п а і зменшився і став займати ще меншу питому вагу у загальних виробничих затратах . Це погано , бо ріст випуску продукції повинен бути відповідно оплачений робітникам . У пункті 4курсової роботи я проаналізую це детальніше . Амортизаційні затрати – постійні , тому із збільшенням загальних затрат , їх питома вага зменшується .

На наступному етапі аналізу вивчається собівартість продукції за калькуляційними статтями . Уданій роботі повна собівартість не аналізується , бо об‘єктом досліджень є виробничі затрати ( тобто без затрат на реалізацію і збут ).

Планування і облік витрат за калькуляційними статтями дозволяє встановити цільові напрями витрат , зв‘язок з технологічним процесом , а також обчислити собівартість одиниці окремих видів продукції , узагальнити витрати за місцем їх винекнення , забезпечити контроль за використанням ресурсів на кожному місці виникнення витрат . Для аналізу за статтями калькуляції необхідно усі непрямі затрати пропорційно розподілити по видам продукції .

У даній роботі усі комплексні статті витрат я розподіляю пропорційно матеріальним витратам по видам продукції .

Аналіз собівартості ковдри за статтями калькуляції .

Таблиця 12.

 

Стаття витрат

На одиницю продукції, грн.

Відхилення

Сума, грн.  

 

план

факт

1. Сировина і матеріали  

290

274

-16

 

2. Паливо і енергія  

3,1

1,9

-1,2

 

3.Заробітна плата  

10,5

6,1

-4,4

 

4. Відрахування на соціальне страхування

0,45

0,2

-0,25

 

5. Витрати на утримання і використання устаткування

5,1

3,19

-1,91

 

6. Загальногосподарські витрати

4,2

2,5

-1,7

 

7. Загальновиробничі витрати

9,2

5,6

-3,6

 

Виробнича собівартість

322,5

298,49

-29,01

 

Аналіз собівартості ковдри свідчить , що загальний розмір економії на одній ковдрі = 29 грн. Основна економія відбулася за допомогою економії матеріалів . Питома вага усіх інших статей калькуляції також зменшилась . За рахунок того , що зменшилась собівартість продукції , підприємство отримає великий прибуток .

Повна собівартість продукції дорівнює виробнича собівартість плюс позавиробничі витрати . Як правило , позавиробничі витрати являють собою дуже маленьку частку собівартості . Повна собівартість плюс прибуток плюс податок на додану вартість дорівнює ціна . Навіть при незмінній ціні підприємство збільшить свій прибуток на 29 гривень на кожній ковдрі ( а їх фактично випускають 552 штуки ) . З таким прибутком можна розширяти виробництво і стимулювати працюючих , збільшуючи платню .

Аналіз собівартості подушки за статтями калькуляції.

Таблиця 13.

 

Стаття витрат

На одиницю продукції, грн.

Відхилення

Сума, грн.  

 

план

факт

2. Сировина і матеріали  

80

85

5

 

2. Паливо і енергія  

0,85

0,5

-0,35

 

3.Заробітна плата  

2,9

1,89

-1,01

 

4. Відрахування на соціальне страхування

0,11

0,07

-0,04

 

5. Витрати на утримання і використання устаткування

1,42

0,97

-0,45

 

6. Загальногосподарські витрати

1,18

0,77

-0,41

 

7. Загальновиробничі витрати

2,53

1,73

-0,8

 

Виробнича собівартість

89

90,93

1,93

 

Перейти на сторінку номер: 1  2  3  4  5  6  7  8  9 Версія для друкуВерсія для друку   Завантажити рефератЗавантажити реферат