На сайті 11892 реферати!

Усе доступно безкоштовно, тому ми не платимо винагороди за додавання.
Авторські права на реферати належать їх авторам.

Головні завдання, функції та права державної податкової служби України

Реферати > Державне регулювання > Головні завдання, функції та права державної податкової служби України

11. Передають правоохоронним органам матеріали про факти правопорушень, за які передбачається кримінальна відповідальність, а також подають у суди й арбітражні суди позови до підприємств, організаціям і громадянам про визнання угод недійсними і стягнення в прибуток держави коштів, отриманих ними за ці угоди, а в інших випадків-засобів, отриманих без установлених законом основ, а також про стягнення заборгованості перед бюджетом і державними цільовими фондами за рахунок їхнього майна.

12. Проводять роботу, пов'язану з виявленням, обліком, оцінкою і реалізацією конфіскованого, безгосподарського майна, майна, що перейшло по праву спадкування державі, і цінностей.

13. Контролюють дотримання виконкомами сільських і селищних рад порядок прийняття й обліку податків, інших платежів від населення, своєчасність і повноту перерахування цих сум у бюджет.

14. Розглядають заяви, пропозиції і скарги громадян, підприємств і організацій із питань оподатковування і скарги на дії посадових осіб державних податкових адміністрацій.

15. Подають відповідальним фінансовим органам звіт про надходження в бюджет податків, інших платежів, а також внесків у державні цільові фонди.

Державним податковим адміністраціям надається право:

1. Здійснювати на підприємствах, в організаціях незалежно від форм власності, і в громадян перевірки грошових документів, бухгалтерських книг, звітів, кошторисів, декларацій і інших документів, незалежно від засобу подачі інформації (включаючи комп'ютерний), пов'язаних із нарахуванням і сплатою податків, інших платежів у бюджет, внесків у державні цільові фонди, наявності свідоцтв про державну реєстрацію суб'єктів підприємницької діяльності, спеціальних дозволів (ліцензії, патентів) на її здійснення, а також одержувати від посадових осіб і громадян у писемній формі пояснення, довідки і відомості з питань, що виникають під час перевірок;

перевіряти в посадових осіб і громадян документи, що засвідчують особистість, під час проведення перевірок із питань оподатковування; викликати посадових осіб і громадян для дачі показань із питань розрахунку і сплати податків, інших платежів у бюджет, внесків у державні цільові фонди.

2. Одержувати безоплатно від підприємств, організацій, включаючи установи Національного банки України, комерційні банки й іншої фінансово-кредитної установи, і громадян відомості, довідки про діяльність, отриманих прибутках, витратах підприємств, установ і організацій, незалежно від форм власності, і громадян, що перевіряются, про відкриті, закриті рахунки, валютні і інші рахунки, у тому числі про ненадходження у встановлені строки валютної виручки від суб'єктів підприємницької діяльності, і іншу інформацію, пов'язану з розрахунком і сплатою податків, інших платежів у бюджети, внесків у державні цільові фонди; складатися в яких-небудь інформаційних системах, особливо комп'ютерних, для визначення об'єкта оподатковування.

3. Оглядати які-небудь виробничі, складські, торгові й інші помешкання підприємств, установ і організацій, незалежно від форм власності, і громадян, що використовуються для одержання прибутків або пов'язані з утриманням об'єктів оподатковування, незалежно від їхнього месцезнаходження. У випадку відмови керівників підприємств, установ, організацій і громадян допустити посадових осіб державних податкових адміністрацій для обстеження зазначених помешкань, непредставлення документів про отримані прибутки і витрати, державні податкові адміністрації мають право визначити оподатковуваний доход (прибуток) таких підприємств, установ, організацій і громадян на підставі документів, що свідчать про отримані ними прибутки, а щодо громадян з врахуванням оподатковування осіб, що займаються аналогічною діяльністю.

4. Жадати від керівників і інших посадових осіб підприємств, установ, організацій, а також громадян, що перевіряються, усунення виявлених порушень законодавства про податки, інші платежи у бюджети, внески у державні цільові фонди і законодавства про підприємницьку діяльність і контролювати їхнє виконання, а також припинення дій, що перешкоджають виконанню повноважень посадовими особами державних податкових адміністрацій.

5. Припиняти операції підприємств, установ, організацій і громадян по розрахункових, валютних і інших рахунках у відділеннях Національного банки України, комерційних банках, інших фінансово-кредитних установах у випадку відмови в проведенні документальної перевірки або недопущення працівників державних податкових адміністрацій для обстеження помешкань, що використовуються для одержання прибутків або пов'язані з утриманням інших об'єктів оподатковування, непред'явлення (або відмови пред'явити) державним податковим адміністраціям і їхнім посадовим особам бухгалтерських звітів, балансів, податкових декларацій, розрахунків і інших документів, пов'язаних із численням і сплатою податків, інших платежів у бюджети, внесків у державні цільові фонди, або непред'явлення свідоцтв про державну реєстрацію суб'єктів підприємницької діяльності, спеціальних дозволів (ліцензій, патентів) на її здійснення, а також у випадках відсутності обліку об'єктів оподатковування

6. Вилучати в підприємств, установ і організацій документи, що свідчать про приховування (заниження) об'єктів оподатковування, несплату податків, інших платежів у бюджети, внесків у державні цільові фонди, а в громадян-підприємців, що порушують порядок заняття підприємницькою діяльністю, реєстраційне свідоцтво або спеціальний дозвіл ( ліцензію, патент) із наступною передачею матеріалів про порушення в органи, що видали ці документи.

7. Застосовувати до підприємств, установ, організацій і громадян фінансові санкції у вигляді стягнень:

подвоєного розміру доначислень за результатами перевірки суми податку, іншого платежу в бюджети, внеску в державний цільовий фонд, а у випадку повторного порушення протягом року після встановлення порушення попереднььою перевіркою в п'ятикратному розмірі донарахованої за результатами перевірки суми податку;

10% підлягаючих сплаті сум податків і інших платежів у бюджети або внески в державні цільові фонди за непредставлення або невчасне представлення державним податковим адміністраціям податкових декларацій, розрахунків, аудиторських висновків і інших документів, необхідних для числення податків, інших платежів і внесків, а також за непредставлення або невчасне пред'явлення відділенням банків. платіжних доручень до оплати податків, інших платежів у бюджети, внесків у державні цільові фонди.

Фінансові санкції, передбачені цим пунктом, застосовуються до податків, інших платежів і внесків, щодо яких встановлене обов'язкове пред'явлення державним податковим адміністраціям декларацій, розрахунків

8. Залучати до бюджетів і державних цільових фондів донараховані за результатами перевірок суми податків і інших платежів і внесків, суми податкової недоїмки, іншим платежам і внескам, а також суми штрафів і інших санкцій, передбачених пунктом 7 і іншими законодавчими актами України, із підприємств, установ, організацій, незалежно від форм власності і результатів фінансово-господарської діяльності, в обов'язковому порядку, а з громадян - за рішенням суду.

9. За невчасне виконання установами банків і інших фінансово-кредитних установ розпоряджень державних податкових адміністрацій про беззаперечну виплату податків, інших платежів і внесків, а також доручень підприємств, установ, організацій і громадян про виплату податків, інших платежів у бюджети внесків у державні цільові фонди, стягувати з відділень банків, інших фінансово-кредитних установ пеню за кожний день прострочення (включаючи день оплати) у розмірах, установлених законодавством по таких видах платежів.

10 Накладати адміністративні штрафи:

на керівників і інших посадових осіб підприємств, установ, організацій, винних у заниженні суми податку або іншого платежу або внеску, в утриманні (заниженні) об'єктів оподатковування, а також у відсутності бухгалтерського переліку об'єктів оподатковування або ведення його з порушеннями встановленого порядку, у неподанні, невчасній подачі або подачі в невстановленій формі бухгалтерських звітів і балансів, податкових декларацій, рахунків, аудиторських висновків, платіжних доручень або інших документів, пов'язаних із обчисленням і сплатою податків або інших платежів у бюджети або внески в державні цільові фонди - від п'яти до десяти неоподатковуваних податком мінімальних розмірів заробітної плати, а за ті ж дії, допущені особою, що протягом року було піддано адміністративному стягненню за одне з зазначених правопорушень - від десяти до п'ятнадцяти неоподатковуваних податком мінімальних розмірів заробітної плати;

на керівників і інші , установ, організацій, включаючи відділення Національного банку України, комерційні банки й інші фінансово-кредитні установи, що не виконують перераховані в пунктах 2- 5 вимоги державних податкових адміністрацій і їхній посадових осіб - від десятьи до двадцяти неоподатковуваних податком мінімальних розмірів заробітної плати;

на посадових осіб підприємств, установ і організацій, а також громадян-суб'єктів підприємницької діяльності, що виплачують доходи, що винні в неперерахуванні в бюджет сум додаткового податку з громадян, перерахуванні податку за коштів підприємств, установ і організацій (крім випадків, коли такі перерахування дозволені законодавством), у неінформуванні або невчасному інформуванні державних податкових адміністрацій по установленій формі відомостей про прибутки громадян - в розмірі трьох неоподатковуваних податком мінімумів заробітної плати, а за ті ж дії, допущені особою, що протягом року було піддано адміністративному стягненню за одне з зазначених правопорушень,- у розмірі п'ятьох неоподатковуваних податком мінімумів заробітної плати;

Перейти на сторінку номер: 1  2  3  4 Версія для друкуВерсія для друку   Завантажити рефератЗавантажити реферат