На сайті 11893 реферати!

Усе доступно безкоштовно, тому ми не платимо винагороди за додавання.
Авторські права на реферати належать їх авторам.

Посадові обов’язки працівників апарату місцевого суду

Реферати > Правознавство > Посадові обов’язки працівників апарату місцевого суду

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

КУРСОВА РОБОТА

На тему «Посадові обов’язки працівників апарату місцевого суду»

З дисципліни «Статус судів в Україні»

Харків 2011р.

ЗМІСТ

Вступ 1. Права працівників апарату суду

2 .Керівник апарату суду

3. Головний бухгалтер

4. Помічник голови місцевого загального суду

5. Помічник судді

6. Секретар судового засідання

7. Старший судовий розпорядник

8. Консультант місцевого загального суду

9. Консультант з кадрової роботи місцевого загального суду

10. Консультант із судової статистики

11. Старший секретар місцевого загального суду

12. Секретар місцевого загального суду

12. Діловод

13. Оператор комп'ютерного набору

14.Експедитор

Висновки

Список літератури

посадовий працівник суд секретар

ВСТУП

Законом «Про судоустрій України» встановлено, що правовий статус службовців, які працюють а апараті суду, регулюється законом "Про державну службу". За умовами оплати праці, матеріально-побутового, медичного, санаторно-курортного та транспортного забезпечення працівники апарату суду прирівнюються до відповідних категорій службовців апарату вищого, центрального або місцевих органів державної влади (ст. 130). Співвідношення посад працівників апарату суду і державних службовців визначене у розпорядженні Кабінету Міністрів України від 24.02.2003 р. № 88-р "Про віднесення посад працівників апарату суду загальної юрисдикції до відповідних категорій посад державних службовців". Відповідно до Закону України "Державну службу" від 16.12.1993 р. державна служба в Україні – це професійна діяльність осіб, які займають посади в державних органах та їх апараті щодо практичного виконання завдань і функцій держави та одержують заробітну плату за рахунок державних коштів (ст. 1). Державна служба ґрунтується на таких основних принципах: служіння народу України; демократизму і законності; гуманізму і соціальної справедливості; пріоритету прав людини і громадянина; професіоналізму, компетентності, ініціативності, чесності, відданості справі; персональної відповідальності за виконання службових обов'язків і дисципліни; дотримання прав та законних інтересів органів місцевого і регіонального самоврядування; дотримання прав підприємств, установ і організацій, об'єднань громадян (ст. 3). 1. Права працівников апарату суду

Працівники апарату суду користуються правами і свободами, передбаченими Конституцією України, Законами України "Про державну службу", "Про судоустрій України" та іншими актами законодавства. Основними обов’язками державних службовців є:

(1) додержання Конституції України та інших актів законодавства;

(2) забезпечення ефективної роботи та виконання завдань державних органів відповідно до їх компетенції;

(3) недопущення порушень прав і свобод людини та громадянина;

(4) безпосереднє виконання покладених на них службових обов’язків, своєчасне і точне виконання рішень державних органів та посадових осіб, розпоряджень і вказівок своїх керівників;

(5) збереження державної таємниці, інформації про громадян, що стала їм відома під час виконання обов’язків державної служби, а також іншої інформації, яка згідно з законодавством не підлягає розголошенню;

(6) постійне вдосконалення організації своєї роботи і підвищення професійної кваліфікації;

(7) сумлінне виконання своїх службових обов’язків, ініціатива і творчість в роботі (ст. 10 Закону України "Про державну службу").

Державні службовці мають право:

(1) користуватися правами і свободами, які гарантуються громадянам України Конституцією і законами України;

(2) брати участь у розгляді питань і прийнятті в межах своїх повноважень рішень;

(3) одержувати від державних органів, підприємств, установ і організацій, органів місцевого та регіонального самоврядування необхідну інформацію з питань, що належать до їх компетенції;

(4) на повагу особистої гідності, справедливе і шанобливе ставлення до себе збоку керівників, співробітників і громадян;

(5) вимагати затвердження керівником чітко визначеного обсягу службових повноважень за посадою службовця;

(6) на оплату праці залежно від посади, яку він займає, рангу, який йому присвоюється, якості, досвіду та стажу роботи;

(7) безперешкодно ознайомлюватися з матеріалами, що стосуються проходження ним державної служби, в необхідних випадках давати необхідні пояснення;

(8) на просування по службі з урахуванням кваліфікації та здібностей, сумлінного виконання своїх службових обов’язків, участь у конкурсах на заміщення посад більш високої категорії; вимагати службового розслідування з метою зняття безпідставних, на думку службовця, звинувачень або підозри;

(9) на здорові, безпечні та належні для високопродуктивної роботи умови праці;

(10) на соціальний і правовий захист відповідно до його статусу;

(11) захищати свої законні права та інтереси і вищих державних органах та судовому порядку (ст. 11 Закону України "Про державну службу").

Працівники апарату суду призначаються на посаду та звільняється з посади наказом голови місцевого суду за попереднім погодженням з відповідним територіальним управлінням державної судової адміністрації з дотриманням вимог трудового законодавства та законодавства про державну службу України. У своїй роботі працівники апарату суду керується Конституцією України, Цивільним процесуальним, Кримінально-процесуальним та іншими кодексами України. Законами України "Про судоустрій України", "Про статус суддів", "Про державну службу", "Про боротьбу з корупцією" та іншими законами України, рішеннями Конституційного Суду України, актами Президента України, Верховної Ради України та Кабінету Міністрів України, актами законодавства та нормативними документами, що регламентують діяльність судових органів, Положенням про Державну судову адміністрацію України, Положенням про територіальні управління державної судової адміністрації, постановами колегії, наказами, інструкціями та рекомендаціями Державної судової адміністрації України та відповідного територіального управління державної судової адміністрації, іншими нормативно-правовими актами та відповідними посадовими інструкціями.

Відповідно до законодавства України працівники апарату суду несуть відповідальність за невиконання або неналежне виконання своїх функціональних обов'язків, бездіяльність або невикористання наданих їм прав, перевищення своїх повноважень, за вчинки, які порочать їх як державних службовців або дискредитують місцевий суд, порушення трудової дисципліни, норм етики поведінки державного службовця та обмежень, пов'язаних із прийняттям на державну службу та її проходженням.

Перейти на сторінку номер: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11 Версія для друкуВерсія для друку   Завантажити рефератЗавантажити реферат