На сайті 11893 реферати!

Усе доступно безкоштовно, тому ми не платимо винагороди за додавання.
Авторські права на реферати належать їх авторам.

Загальна характеристика законності

Реферати > Правознавство > Загальна характеристика законності

[31]Сухонос В.В. Теорія держави і права: Навчальний посібник. – Суми.: ВТД „Університетська книга”, 2005. – С.425

[32] Основы права: Учебн. пособие для средних специальных учебных заведений. — 2-е изд., перераб. и доп./ Под ред. В.В. Ла­зарева. — М: Юристъ, 2001. — С. 329.

[33] Нерсесянц В. С. Общая теория права и государства. Учебник для юридических вузов и факультетов. –М.: Издательская группа НОРМА—ИНФРА.М, 1999. – С.226-227

[34] Венгеров А.Б. Теория государства и права: Учебник для юридических вузов. – 3-е изд. – М.: Юриспруденция, 1999. - С.432.

[35] Скакун О.Ф. Теория государства и права: Учебник. – Х.: Консум; Ун-т внутр. дел, 2000. – С.452-454

[36] Общая теория права. / Под редакцией В. К. Бабаева.– Нижний Новгород, 1993. –С.525.

[37] Див.: Основы права: Учебн. пособие для средних специальных учебных заведений. — 2-е изд., перераб. и доп./ Под ред. В.В. Ла­зарева. — М: Юристъ, 2001. —С.330.; Сухонос В.В. Теорія держави і права: Навчальний посібник. – Суми.: ВТД „Університетська книга”, 2005. –С.418-420.

[38] Див: Теория государства и права: Курс лекций / Под ред. Н.И. Матузова и А.В. Малько. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Юристъ, 1997. – С.516.; Протасов В.Н. Теорія права и государства. Проблемы теории права и государства. – 2-е изд., пере раб. и доп. – М.: Юрайт-М, 2001. – С.215-216

[39] Скакун О.Ф. Теория государства и права: Учебник. – Х.: Консум; Ун-т внутр. дел, 2000. –С.449-450.

[40] Теория государства и права: Учебник для юридических вузов и факультетов / Под ред.: В.М. Корельского и В.Д. Перевалова. – М.: Издательская группа НОРМА—ИНФРА.М, 1997. – С.443-445

[41] Сухонос В.В. Теорія держави і права: Навчальний посібник. – Суми.: ВТД „Університетська книга”, 2005. –С. 418.

[42] Козочкин, И.Д. Принцип законности в современном американском уголовном праве //Правоведение. -2005 . - № 6. - С. 48.

[43] Шемшученко Ю.С. Правопорядок // Юридична енциклопедія. - К., 1998. - Т. 5. - С. 48.

[44] Основы права: Учебн. пособие для средних специальных учебных заведений. — 2-е изд., перераб. и доп./ Под ред. В.В. Ла­зарева. — М: Юристъ, 2001.

[45] Нерсесянц В. С. Общая теория права и государства. Учебник для юридических вузов и факультетов. –М.: Издательская группа НОРМА—ИНФРА.М, 1999. – С.530-531.

[46] Нерсесянц В.С. Право как необходимая форма равенства, свободы и справедливости.//Социс. – 2001. - № 10. – С 10.

[47] Протасов В.Н. Теория права и государства. Проблемы теории права и государства. – 2-е изд., пере раб. и доп. – М.: Юрайт-М, 2001. – С. 216.

[48] Скакун О.Ф. Теория государства и права: Учебник. – Х.: Консум; Ун-т внутр. дел, 2000. – С. 492.

[49] Загальна теорія держави і права / За ред. В.В. Копєйчикова. – К.: Юрінком Інтер, 1998.- С. 253.

[50] Скакун О.Ф. Теория государства и права: Учебник. – Х.: Консум; Ун-т внутр. дел, 2000. – С. 494-495.

[51] Крисюк Ю. Соціальний і правовий порядок як реалізація ідеї права // Право України. – 2004. - № 8. – С. 25.

[52] Горбунова Л. Історія дослідження ідеї та поняття законності // Право України. - 2004. - № 2.- С.6.

[53] Нерсесянц В. С. Общая теория права и государства. Учебник для юридических вузов и факультетов. –М.: Издательская группа НОРМА—ИНФРА.М, 1999. – С. 532.

[54] Крисюк Ю. Соціальний і правовий порядок як реалізація ідеї права // Право України. – 2004. - № 8. – С. 25.

[55] Крижанівський А. Типологія порядку: підстави класифікації та їх загальна характеристика // Вісник Академії правових наук України. – 2007. - № 2. – с. 25-32.

[56] Бігун В. Як унеможливити легітимацію беззаконності. Тези до теми в сучасному українському контексті // Юридична газета. – 2007. - №23. / www.yur-gazeta.com.

[57] Сухонос В.В. Теорія держави і права: Навчальний посібник. – Суми.: ВТД „Університетська книга”, 2005. – С 420-421.

[58] Скакун О.Ф. Теория государства и права: Учебник. – Х.: Консум; Ун-т внутр. дел, 2000. – С.493-494.

[59] Теория государства и права: Учебник для юридических вузов и факультетов / Под ред.: В. М. Корельского и В. Д. Перевалова. – М.: Издательская группа НОРМА—ИНФРА.М, 1997. – С.458.

[60] Крисюк Ю. Світоглядний смисл соціального порядку // Право України. – 2004. - № 1. – С. 18.

[61] Теория государства и права: Курс лекций / Под ред. Н.И. Матузова и А.В. Малько. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Юристъ, 1997. – 672 с.

[62] Загальна теорія держави і права / За ред. В.В. Копєйчикова. – К.: Юрінком Інтер, 1998.- С.255.

[63] Теория государства и права: Курс лекций / Под ред. Н.И. Матузова и А.В. Малько. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Юристъ, 1997. – С.523.

[64]Теория государства и права: Учебник для юридических вузов и факультетов / Под ред.: В.М. Корельского и В. Д. Перевалова. – М.: Издательская группа НОРМА—ИНФРА.М, 1997. – С. 460.

[65] Теория государства и права: Курс лекций / Под ред. Н.И. Матузова и А.В. Малько. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Юристъ, 1997. – С.523.

[66] Теория государства и права: Учебник для юридических вузов и факультетов / Под ред.: В.М. Корельского и В.Д. Перевалова. – М.: Издательская группа НОРМА—ИНФРА.М, 1997. – С.458.

[67] Конституція України. – Луганськ.: Тандем-плюс., 2005. – С.5.

[68] Скакун О.Ф. Теория государства и права: Учебник. – Х.: Консум; Ун-т внутр. дел, 2000. – С.453-454.

[69] Шемшученко Ю. Конституційні засади державотворення і правотворення в Україні: проблеми теорії і практики // Юридична газета. – 2006. – 14 липня./ www.yur-gazeta.com.

[70] Венгеров А.Б. Теория государства и права: Учебник для юридических вузов. – 3-е изд. – М.: Юриспруденция, 1999. – с. 439.

[71]Агафонов С. Проблеми реалізації принципів правової держави в Україні та шляхи їх вирішення // Юридичний журнал. – 2006. - №1.

[72] Конституція України. – Луганськ.: Тандем-плюс., 2005. – С. 13.

[73] Сухонос В.В. Теорія держави і права: Навчальний посібник. – Суми.: ВТД „Університетська книга”, 2005. – С.423.

[74] Общая теория права и государства: Учебник / Под ред. В.В. Лазарева. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Юристъ, 1996. – 472 с.

[75] Общая теория права и государства: Учебник / Под ред. В.В. Лазарева. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Юристъ, 1996. – С. 224.

[76] Мурашин Г.О. Демократія // Юридична енциклопедія. - К., 1998. - Т. 2. - С. 61.

[77] Скакун О.Ф. Теория государства и права: Учебник. – Х.: Консум; Ун-т внутр. дел, 2000. – 704 с.

[78] Степанов В.Ф. Важнейшие критерии эффективности демократического государства // Государство и право. – 2004. - № 5. - С.93.

[79] Корельский В.М. Власть, демократия, перестройка. – М.: Мысль, 1990. – С.75.

[80]Сухонос В.В. Теорія держави і права: Навчальний посібник. – Суми.: ВТД „Університетська книга”, 2005. –С. 427-428

[81] Скакун О.Ф. Теория государства и права: Учебник. – Х.: Консум; Ун-т внутр. дел, 2000. –С.163.

[82] Венгеров А.Б. Теория государства и права: Учебник для юридических вузов. – 3-е изд. – М.: Юриспруденция, 1999. – С. 439.

[83] Нерсесянц В. С. Общая теория права и государства. Учебник для юридических вузов и факультетов. –М.: Издательская группа НОРМА—ИНФРА. М, 1999. – С. 534.

Перейти на сторінку номер: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14 Версія для друкуВерсія для друку   Завантажити рефератЗавантажити реферат