На сайті 11893 реферати!

Усе доступно безкоштовно, тому ми не платимо винагороди за додавання.
Авторські права на реферати належать їх авторам.

Державна контрольно – ревезійна служба в Україні

Реферати > Державне регулювання > Державна контрольно – ревезійна служба в Україні

У січні 1993р. було прийнято Закон України “Про державну контрольно-ревезійну службу в Україні”, яким визначено її статус, функції та правові засади діяльності.

Державна контрольно-ревезійна служба складається з Головного контрольно-ревезійного управління України, контрольно-ревезійних управлінь в Автономній Республіці Крим, областях, міста Києва та Севастополі, контрольно-ревезійних підрозділів (відділі, груп) в райнах, містах і райнах у містах.

Головним завданням державної контрольно-ревезійної служби є здійснення державного контролю за витрачанням коштів та матеріальних цінностей. Їхнім збереженням, станом і достовірністю бухгалтерського обліку та звітності в міністерствах, відомствах, державних комітетах, державних фондах, бюджетних установ, а також на підприємствах і в організаціях, які оримують кошти з бюджетів усіх рівнів та державних валютних фондів, розролення пропозицій щодо усунення виявлених недоліків і порушень та запобігання їх винекненню.

Державний контроль здійснюється у вигляді ревізій та перевірок.

Державна контрольно-ревезійна служба діє при Міністерстві фінансів України і підпорядковується йому.

Державна контрольно-ревезійна служба координує свою діяльність з місцевими Радами народних депутатів та органами виконавчої влади, фінансовими органами, державною податковою службою, іншими контролюючими органами, органами прокуратури, внутрішніх справ, служби безпеки.

Видатки на утримання державної контрольно-ревезійної служби визначаються Кабінетом Міністрів України і фінансуються з державного бюджету.

Державна контрольно-ревезійна служба виконує такі функції:

організовує роботу контрольно-ревізійних підрозділів з проведенням ревізій і перевірок, узагальнює результати документальних ревізій і перевірок і у випадках передбачених законодавством, повідомляє їх органами законодавчої та виконавчої влади;

провадить ревізії та перевірки фінансової діяльності, збереження коштів та матеріальних цінностей, достовірності обліку і звітності в міністерствах, відомствах, державних комітетах та інших органах державної влади;

здійснює ревізії та перевірки правильності витрачання державних коштів на утримання миісцех органів державної виконавчої влади, установ і організацій, що діють за кордоном і фінансуються за рахунок державного бюджету;

провадить ревізії та перевірки повноти оприбуткування, правильності витрачання і збереження валютних коштів;

здійснює контроль за усунення недоліків і порушень, виявлення попередніми ревізіями та перевірками;

Розробляє інструктивні та інші нормативні акти про проведення ревізій та перевірок;

одержує від Націоналного банку України та його установ, комерційних банків та інших кредитних установ необхідні відомості, копії документів, довідки про банківські операції й залишки коштів на рахунках об’єктів, що ревізуються або перевіряються;

пред’являє керівникам та іншим службовим особам об’ктів, що ревізуються або перевіряються, вимоги щодо усунення виявлених порушень законодавства з питань збереження і використання державної власності та фінансів.

Службові особи державних контрольно-ревезійних служб зобов’язані суворо додержувати Конституції України, законів України, прав та інтересів громадян,підприємств і установ, що охороняються законодавством. За невиконання або неналежне виконання службовими особами державних контрольно-ревезійних служб свої обов’язків вони притягуються до дисциплінарної та кримінальної відповідальності відповідно до чинного законодавства.

Працівники державної контрольно-ревезійної служби зобов’язані у випадках виявлення зловживань і порушинь чинного законодавства передавати правоохоронним органам матеріали ревізій, а також повідомляти про виявлені зловживання і порушення державним органам і органам, уповноваженим упрявляти державним майном. Працівники державної контрольно-ревезійної служби повинні забезпечити дотримання комерційної та службової таємниці.

Органи державної контрольно-ревезійної служби проводотя ревізії та перевірки суб’єктів підприємницької діяльності незалежно від форми власності за постановою прокурора або слідчого, винесеною в ході розслідування кримінальної справи.

За дорученням Прокуратури, Міністерства внутрішніх справ, Служби Безпеки, податкових адміністрацій у випадках передбачених законодавством, органи державної контрольно-ревезійн служби проводять проводять ревізії та перевірки на підконтрольних підприємствах, організаціх, установах усіх форм власності.

Ревізії та перевірки на прохання правоохоронних органів можуть провадитись також в інших випадках, передбачених чинним законодавством.

Держава ганрантує захист життя, здоров’я, честі гідності та майна службової особи державної контрольно-ревезійної служби і членів її сім’ї від злочинних посягань та інших протиправних дій.

Звільнення службової особи державної контрольно-ревезійної служби з посади у зв’язку вчиненням злочину під час виконання свіоїх обов’язків допускається лише після винисення щодо неї обвинувачувального вироку суду, який набрав чинності.