На сайті 11893 реферати!

Усе доступно безкоштовно, тому ми не платимо винагороди за додавання.
Авторські права на реферати належать їх авторам.

Створення не передбачених законом воєнізованих або збройних формувань

Реферати > Правознавство > Створення не передбачених законом воєнізованих або збройних формувань

Позбавлення волі на певний строк — це вид основного покарання, яке полягає в примусовій ізоляції засудженого на визначений вироком суду строк в спеціально призначених для цього кримінально-виконавчих установах. Позбавлення волі на певний строк — одне з найсуворіших покарань, воно поєднане з істотним обмеженням прав громадян — свободи пересування, вибору роботи і роду діяльності, спілкування з сім'єю та іншими особами, здійснення деяких цивільно-правових угод тощо. Це покарання призначається за злочини підвищеної суспільної небезпечності з урахуванням особи винного, інших обставин справи, коли покарання, не пов'язані з позбавленням волі, недостатньо ефективні. Засуджені займаються суспільно корисною працею, з ними проводиться виховна робота, забезпечується їх загальноосвітнє та професійне навчання.

Список використаних джерел

1. Конституція України прийнята на п’ятій сесії Верховної Ради України 28 червня 1996 року // Відомості Верховної Ради (ВВР). — 1996. — №30. — Ст. 141.

2. Кримінальний кодекс України від 5 квітня 2001 року. Закон України №2341-III / Відомості Верховної Ради (ВВР). — 2001. — №25-26. — Ст. 131.

3. Науково-практичний коментар до Кримінального кодексу України. — 4-те вид., переробл. та доповн. / Відп. ред С.С. Яценко. — К.: А.С.К., 2005. — 848 с. — (Нормат. док. та комент.).

4. Науково-практичний коментар Кримінального кодексу України. — 5-те вид., переробл. та доповн. / За ред. М. І. Мельника, М. І. Хавронюка. — К.: Юридична думка, 2008. — 1216 с.

5. Про внутрішні війська Міністерства внутрішніх справ України. Закон України від 26 березня 1992 р. № 2235-XII / Відомості Верховної Ради (ВВР). — 1992. — №29. — Ст. 397.

6. Про Державну прикордонну службу України. Закон України від 3 квітня 2003 року №661-IV / Відомості Верховної Ради (ВВР). — 2003. — №27. — Ст. 208.

7. Про збройні сили України. Закон України від 6 грудня 1991 року №1934-XII / Відомості Верховної Ради (ВВР). — 1992. — №9. — Ст. 108.

8. Постанова Пленуму Верховного Суду України «Про судову практику в справах про злочини проти життя і здоров'я людини» від 1 квітня 1994 р.

9. Робак Володимир Анатолійович. Кримінальна відповідальність за створення не передбачених законом воєнізованих або збройних формувань.: Дис . канд. наук: 12.00.08 — 2008.

10. Кримінальне право України: Навч. посіб. / С. Г. Волкотруб, О. М. Омельчук, В. М. Ярін та ін. — За ред. О. М. Омельчука. — К.: Наукова думка; Прецедент, 2004. — 297 с.

11. Курс советского уголовного права / Отв. ред. Н. А. Беляев; Ленинградский государственный университет им. А. А. Жданова. — Л.: Изд-во ЛГУ, 1968 — 1981. Т. 1. — 1968. — 646 с. (http://www.law.edu.ru/book/book.asp?bookID=6587).

12. Матишевський П.С., Фесенко Є.В. Кримінальне право України. — К.: Юрінком Інтер, 1997.

13. Матишевський П.С. Кримінальне право України: Загальна частина: Підруч. для студ. юрид. вузів і фак. — К.: А.С.К., 2001.

[1] Робак Володимир Анатолійович. Кримінальна відповідальність за створення не передбачених законом воєнізованих або збройних формувань. : Дис . канд. наук: 12.00.08 - 2008.

[2] Кримінальний кодекс України від 5 квітня 2001 року. Закон України №2341-III / Відомості Верховної Ради (ВВР). — 2001. — №25-26. — Ст. 131.

[3] Науково-практичний коментар до Кримінального кодексу України. — 4-те вид., переробл. та доповн. / Відп. ред С.С. Яценко. — К.: А.С.К., 2005. — 848 с. — (Нормат. док. та комент.). — С. 547.

[4] Про збройні сили України. Закон України від 6 грудня 1991 року № 1934-XII / Відомості Верховної Ради (ВВР). — 1992. — №9. — Ст. 108.

[5] Про Державну прикордонну службу України. Закон України від 3 квітня 2003 року №661-IV / Відомості Верховної Ради (ВВР). — 2003. — №27. — Ст. 208.

[6] Про внутрішні війська Міністерства внутрішніх справ України. Закон України від 26 березня 1992 р. № 2235-XII / Відомості Верховної Ради (ВВР). — 1992. — №29. — Ст. 397.

[7] Конституція України прийнята на п’ятій сесії Верховної Ради України 28 червня 1996 року // Відомості Верховної Ради (ВВР). — 1996. — №30. — Ст. 141.

[8] Кримінальне право України: Навч. посіб. / С. Г. Волкотруб, О. М. Омельчук, В. М. Ярін та ін. — За ред. О. М. Омельчука. — К.: Наукова думка; Прецедент, 2004. — 297 с. — С. 193.

[9] Там само.

[10] Науково-практичний коментар Кримінального кодексу України. — 5-те вид., переробл. та доповн. / За ред. М. І. Мельника, М. І. Хавронюка. — К.: Юридична думка, 2008. — 1216 с. — С. 759.

[11] Курс советского уголовного права / Отв. ред. Н. А. Беляев; Ленинградский государственный университет им. А. А. Жданова. — Л. :Изд-во ЛГУ, 1968 - 1981. — Т. 1. — 1968. — 646 с. — С. 282. (http://www.law.edu.ru/book/book.asp?bookID=6587).

[12] Матишевський П.С., Фесенко Є.В. Кримінальне право України. — К.: Юрінком Інтер, 1997. — С. 123-132.

[13] Матишевський П.С. Кримінальне право України: Загальна частина: Підруч. для студ. юрид. вузів і фак. — К.: А.С.К., 2001. — С. 106.

Перейти на сторінку номер: 1  2  3  4  5  6 Версія для друкуВерсія для друку   Завантажити рефератЗавантажити реферат