Українські реферати

Мiсцеве самоврядування в Українi. Довга дорога до демократiї
Сторінка: 8
Розділ: Державне регулювання

лютого 1994 року. Закон України "Про формування мiсцевих органiв влади

i самоврядування". 16. 24 лютого 1994 року. Закон України "Про вибори

депутатiв i голiв сiльських, селищних, районних, мiських, районних у

мiстах, обласних рад". 17. 17 червня 1994 року. Закон України "Про

внесення змiн i доповнень до Закону України "Про вибори депутатiв i

голiв сiльських, селищних, районних, мiських, районних у мiстах,

обласних Рад". 18. 28 червня 1994 року. Закон України "Про внесення

змiн i доповнень до Закону України "Про формування мiсцевих органiв

влади i самоврядування". 19. 6 серпня 1994 року. Указ Президента

України "Про забезпечення керiвництва структурами державної виконавчої

влади на мiсцях". 20. 17 березня 1995 року. Закон України "Про

Автономну Республiку Крим". 21. 28 травня 1995 року. Закон України

"Про бюджетну систему України"(нова редакцiя). 22. 8 червня 1995 року.

Конституцiйний Договiр "Про державну владу i мiсцеве самоврядування в

Українi". 23. 21 серпня 1995 року. Указ Президента України "Про

Положення про обласну, Київську, Севастопольську мiську державну

адмiнiстрацiю та Положення про районну, районну у мiстах Києвi та

Севастополi державну адмiнiстрацiю". 24. 30 грудня 1995 року. Указ

Президента України "Про делегування повноважень державної виконавчої

влади головам та очолюваним ними виконавчим комiтетам сiльських,

селищних i мiських Рад".


Ця сторінка опублікована на сайті: http://www.refine.org.ua
Лінк на реферат: http://www.refine.org.ua/pageid-1011-8.html