Українські реферати

Поняття нотаріальних дій та загальні правила їх вчинення
Сторінка: 17
Розділ: Правознавство

АВТОМОБІЛЯ

q марка, модель – м412иЭ,

q рік випуску 1992,

q двигун – 3581110,

q кузов, шасі – 291104,

q реєстраційний номер – 1111оо,

в тому числі з правом керування при цьому, експлуатації, виїзду за кордон. В разі використання за межами України необхідно отримати в органах УДАІ відповідне свідоцтво про реєстрацію ТЗ на період поїздки за кордон.

За даною довіреністю Повірений (-а,-і) уповноважений (-а,-і) сплачувати передбачені законодавством всі податки та збори, пов’язані з автомобілем та його відчуженням, а також податок з доходів фізичних осіб, передбачений Законом України “Про податок з доходів фізичних осіб”.

Для чого надаю йому (їй, їм) право: представляти мої інтереси в органах нотаріату, відповідних органах Державтоінспекції або в будь - яких інших установах, підприємствах та організаціях незалежно від їх підпорядкування і форм власності з усіх без винятку питань, пов’язаних з експлуатацією та відчуженням автомобіля, його переобладнанням (зміна типу і моделі автомобіля, кольору, заміну в установленому порядку двигуна, кузова, інших деталей), ремонтом, проходженням технічного огляду; оформлення документів на митницях, визначати на власний розсуд місце стоянки автомобіля; зняти автомобіль з обліку, якщо в тому буде потреба; одержати транзитні номери, подавати та одержувати необхідні довідки та документи, включаючи заяви, дублікат реєстраційного документа в разі його втрати, підписувати вищезазначені договори розпорядження та користування (в тому числі й договір оренди) автомобілем, одержувати належні мені за результатами згаданих угод грошові суми; у випадку спричинення автомобілю пошкодження іншими особами в результаті дорожньо-транспортної пригоди чи заподіяну шкоду повіреною особою іншим транспортнии засобам під час керування автомобілем як джерелом підвищеної небезпеки, укладати, якщо в тому буде необхідність, від мого імені угоди про відшкодування заподіяної шкоди, одержувати та сплачувати по таким угодам грошові суми у розмірах згідно із калькуляційними або за домовленістю, вчиняти також всі інші юридично значимі дії, пов’язані з цією довіреністю.

Довіреність видана терміном на три роки та дійсна до вісімнадцятого квітня дві тисячі дванадцятого року з правом передовіри повноважень третім особам та з правом використання автомобіля за межами України, з правом одержання у відповідному підрозділі ДАЇ на період поїздок за кордон Свідоцтва про реєстрацію автомобіля.

Зміст п.п. 4,5 ст. 203, 237-250, 1000-1010, 1187 Цивільного кодексу, ст. 60, 65, 74 Сімейного кодексу, п.1.2 ст. 1, ст. 7, 12 Закону України “Про податок з доходів фізичних осіб” мені нотаріусом роз’яснено

Довіреність мною прочитана, її зміст мені зрозумілий і відповідає моїй волі.

Підпис:

Вісімнадцятого квітня дві тисячі дев’ятого року цю довіреність посвідчено мною, Чижовою Н.А., приватним нотаріусом Харківського міського нотаріального округу.

Довіреність підписана гр. Івановим Іваном Івановичем у моїй присутності. Особу його (її)встановлено, дієздатність перевірено.

Зареєстровано в реєстрі

Стягнуто плати за домовленістю

Приватний нотаріус Н.А. Чижова

Додаток 10

Д О В І Р Е Н І С Т Ь

місто Харків, одинадцятого квітня дві тисячі дев’ятого року.

Я, гр. Іванов Іван Іванович, ІдН: 1111111111 (паспорт МН 764567, виданий 28.09.2005 р. Київським МВ РВ ХМУ УМВС України в Харківській області), що мешкаю за адресою: м. Харків, вул. Арктики, 10, кв. 39, цією довіреністю уповноважую гр. ПЕТРОВа ПЕТРа ПЕТРОВИЧа,що мешкає за адресою: м. Харків, вул. Ленінградська, 125, кв. 12,

вести мої справи в усіх без винятку судових, державних, органах місцевого самоврядування, правоохоронних, слідчих органах, органах виконавчої служби, судах будь-якої юрисдикції та інстанції, в т.ч. Апеляційному суді, Касаційному суді, Верховному суді України, Господарському суді, та інших установах України, користуючись усіма правами без будь-яких обмежень, що їх закон надає позивачеві, відповідачеві, третій особі, підозрюваному, обвинуваченому, підсудному та потерпілому, у тому числі з правами: пред’являти позов, закінчувати справи миром, визнавати або відмовлятися частково або повністю від позивних вимог, подавати скарги до вищих інстанцій, одержувати копії рішень, ухвал, виконавчих листів, пред’являти виконавчі листи до стягнення, одержувати присуджені гроші та майно.

Для чого надаю йому (їй, їм) право: робити від мого імені заяви як усні, так і письмові; підписувати будь-які документи, які стосуватимуться наданих довіреністю повноважень; одержувати, а також подавати від мого імені будь-які документи з метою виконання цієї довіреності; розписуватися за мене в разі необхідності, вести справи, пов’язані з порушенням належних мені прав, підписувати позовні заяви, включаючи представництво перед компетентними органами, суді та господарському суді, одержувати докази для суду, знайомитися з матеріалами цивільних справ, у яких я є стороною, та виконувати всі інші дії в межах та обсязі, передбачених законодавством для такого роду повноважень.

Довіреність видана терміном на три роки та дійсна до одинадцятого квітня дві тисячі дванадцятого року.

Зміст п.п. 4,5 ст. 203, 237-250, 1000-1010 Цивільного кодексу мені нотаріусом роз’яснено.

Довіреність мною прочитана, її зміст мені зрозумілий і відповідає моїй волі.

Підпис / /

місто Харків, одинадцятого квітня дві тисячі девۥятого року цю довіреність посвідчено мною, Чижовою Н.А., приватним нотаріусом Харківського міського нотаріального округу.

Довіреність підписана гр. Івановим Іваном Івановичем у моїй присутності.

Особу його (її, їх) встановлено, дієздатність перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за №

Cтягнуто плати за домовленістю, згідно ст. 31 Закону України «Про нотаріат»

Приватний нотаріус Н.А.Чижова

Додаток 11

Заяви про прийняття спадщини за заповітом

державна нотаріальна контора.

Заявник: громадянство, П.І.Б., рік народження,адреса, поштовий індекс, інші засоби зв'язку_.

ЗАЯВА

про прийняття спадщини за заповітом

Сьомого числа, квітня місяця, дві тисячі дев’ятого року, помер мій батько (П.І.Б.), який постійно проживав за адресою: .

На випадок своєї смерті мій батько склав заповіт на моє ім’я, посвідчений 28 вересня 2006 року та зареєстрований за № _, державним нотаріусом Першої Київської державної нотаріальної контори (П. ініціали) (або приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу (П. ініціали)).

Після його смерті відкрилася спадщина:

 двокімнатна квартира за адресою: ;

 _;

 _.

Відповідно до ч. 1 ст. 1223 ЦК України я, (П.І.Б.), маю право на спадкування за заповітом та бажаю прийняти спадкове майно.


Ця сторінка опублікована на сайті: http://www.refine.org.ua
Лінк на реферат: http://www.refine.org.ua/pageid-10288-17.html