Українські реферати

Трудові книжки
Сторінка: 4
Розділ: Діловодство

Витяг з трудової книжки

Якщо, наприклад, працівник попередньо вирішує питання про перехід на інше місце роботи чи оформлення на роботу за сумісництвом, то йому видають (у разі потреби) завірений витяг з його трудової книжки, який оформляють на трафаретному бланку формату А4 машинописним способом (дод. 86) або від руки.

У витягу з трудової книжки обов’язковим є реквізит 27 (позначка про завірення копії); слово “Копія” у правому верхньому куті аркуша не зазначають.


ВИТЯГ ІЗ ТРУДОВОЇ КНИЖКИ

Прізвище ПРЕКОТИПОЛЕ


Ім’я АНДРІЙ

По батькові ВАСИЛЬОВИЧ

Рік народження 1956

Освіта: початкова, середня, вища (підкреслити)

Професія ФІЛОЛОГ, ВИКЛАДАЧ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ТА ЛІТЕРАТУРИ

Дата заповнення трудової книжки 24 серпня 1980 року

Відомості про роботу

З оригіналом згідно:

Інспектором ВК (підпис) Ж. У. Шульженко

28.11.97

На підставі чого внесено запис (документ, його номер і дата

Відомості про прийняття на роботу, переведення на іншу роботу та звіль-нення (із зазначенням причин і посиланням на статтю, пункт закону)

Рік

Місяць

Число

Номер запису

 

2 20 01 1995 Присвоєно категорію 20.01.95

спеціаліста першої катего- № 21 – ВК

рії

 

1 24 08 1980 Прийнятий на роботу Наказ

викладачем української 24.08.80

мови та літератури. № 34 – ВК


Ця сторінка опублікована на сайті: http://www.refine.org.ua
Лінк на реферат: http://www.refine.org.ua/pageid-1122-4.html