Українські реферати

Обстеження захисних лісонасаджень в Шепарівському лісництві
Сторінка: 1
Розділ: Екологія

Зміст

Вступ

Розділ 1. Загальні положення .............................................................................

1.1. Місцезнаходження Коломийського держлісгоспу (ДЛТ) .........................

1.2. Кліматичні умови району .............................................................................

1.3. Геологічна та гідрологічна характеристика території лісництва..............

1.4. Типи грунтів та лісорослинні умови............................................................

Розділ 2. Аналіз та оцінка стану захисних лісонасаджень...............................

2.1. Характеристика лісокультурного фонду.....................................................

2.2. Лісівничо-біологічне обґрунтування приведення лісозахисних заходів..

2.3. Методи створення захисних насаджень.......................................................

2.4. Агротехніка створення захисних насаджень...............................................

2.5. Вибір деревних і чагарникових порід..........................................................

2.6. Агротехнічні заходи у боротьбі з ерозією...................................................

2.7. Механізація робіт...........................................................................................

Розділ 3. Охорона праці.......................................................................................

3.1. Попередження травматизму..........................................................................

3.2. Охорона навколишнього середовища..........................................................

Список використаної літератури.........................................................................


Вступ

Ліси в наш час покривають маже третину суші (це 4 млрд. га). У них зосереджено понад 90% загальної рослинної біомаси планети, три чверті усього органічного вуглецю рослин. Загальний запас деревини в лісах – 340 млрд.м3.

Але швидкі темпи науково-технічного прогресу зумовлюють нові взаємовідносини між суспільством і природою. Обробляючи ґрунт, вирубуючи ліси, людина поступово змінювала природне середовище, створювала нові техногенні ландшафти, але ще до цього часу не ліквідувала негативного впливу певних природно-кліматичних умов. Деякі з них (суховії, посухи) спостерігались ще у давні часи, а такі, як водяна та вітрова ерозія, пилові бурі, стали результатом нераціональної діяльності людини. Для боротьби з цими несприятливими природними явищами, запобігання чи послаблення їх дії, а також для поліпшення мікроклімату, гідрологічних і ґрунтових умов створюються особливі форми та конструкції захисних лісових насаджень які є однією із важливих ланок у комплексі заходів з охорони навколишнього середовища.

Прояв лісомеліоративного ефекту лісових насаджень зумовлюються особливостями біологічного характеру, зокрема впливом на зміну фізичних і хімічних властивостей ґрунту, мікроклімату (температурного режиму, вологості приземних шарів повітря), вітрового режиму та гідрології місцевості.

Лісові меліоративні насадження позитивно впливають на природне середовище і в комплексі з іншими заходами підвищують врожайність сільськогосподарських культур.


Розділ 1. Загальні положення.

1.1. Місцезнаходження Коломийського держлісгоспу (ДЛТ).

Коломийський ДЛТ розташований у південно-східній частині Івано-Франківської області на території Тлумацького, Городенківського, Снятинського, Коломийського адміністративних районів Івано-Франківської області. Лісове господарство ведуть сім лісництв, державне мисливське господарство, селекційно-насінневе господарство (табл. 1.1)

Таблиця 1.1.

Адміністративно-організаційна структура

та загальна площа Коломийського ДЛТ.

№ п/п

Назва лісництва

Площа, га

1

Придністрянське лісництво

3212

2

Чернелицьке лісництво

3328

3

Отинійське лісництво

2277

4

Шепарівське лісництво

3761

5

Слобідське лісництво

3761

6

Печеніжинське лісництво

4512

7

Заболотівське лісництво

2853

8

Державне мисливське господарство

1393

9

Селекційно-насінневе господарство

50

Разом

26900


Ця сторінка опублікована на сайті: http://www.refine.org.ua
Лінк на реферат: http://www.refine.org.ua/pageid-1198-1.html