Українські реферати

Аналіз чистого прибутку
Сторінка: 1
Розділ: Економіка підприємства

Аналіз прибутку здійснюють за даними фінансового звіту (форма № 2) і плановими данними підприємства. При цьому дається оцінка виконання плану прибутку (збитку) в цілому і за окремими його видами.

За даними табл. 1 можна зробити такі виснов­ки. План з чистого прибутку підприємство недовиконало на 7,1 % , недобір прибутку становив 20 тис. грн. Це сталося, в пер­шу чергу, через значне невиконання плану з валового прибутку (-80 тис.грн.). Як позитивне явище слід відзначити одержані незаплановані суми від інвестиційної діяльності (50 тис.грн). Проте в роботі підприємства є й 13 тис. грн. збитків, пов'язаних з надзвичайними подіями.

Вивчаючи одержані суми прибутків за кілька років, треба встановити, яка склалась тенденція в їх зміні, чи відображає вона зростання ефективності роботи підприємства. У зв'язку з цим слід особливо ретельно дослідити якість прибутків. Це понят­тя характеризує достовірність розрахунку сум прибутків і збитків, що одержує підприємство. В першу чергу таке явище пов'язують з відлагодженістю і надійністю бухгалтерського об­ліку на підприємстві та якістю складання балансів і фінансо­вих звітів. Керівники підприємства можуть відносно легко змінювати за власним бажанням такі види витрат, як витрати на рекламу, ремонтні роботи, науково-дослідницькі розробки і підготовку кадрів. Ці витрати, які можуть значно коливатися залежно від змін фінансової політики підприємства, називають у західних підручниках дискреційними. Форсоване скорочення таких витрат приводить до одночасного зростання прибутків, проте цей процес справедливо пов'язують із зниженням їхньої якості.

Таблиця 1.

Фінансові результати підприємства.

Показник

Звітний рік

Відхилення фактичних даних від плану

За планом

Фактично

Сума

%

1. Валовий прибуток

660

580

-80

-12,1

2. Операційні доходи і витрати

-260

-240

+20

+7,7

3. Фінансові результати від операційної діяльності (1+2)

400

340

-60

-15,0

4. Фінансові результати від інвестицій­ної діяльності

+50

+50

5. Фінансові результати від звичайної діяльності до опо­даткування (3 + 4)

400

390

-10

-2,5

6. Податок на прибуток

120

117

-3

-2,5

7. Фінансові результати від звичайної діяльності (5 - 6)

280

273

-7

-25,0

8. Надзвичайні доходи і витрати

_

-13

-13

9. Чистий прибуток або збиток (7 + 8)

280

260

-20

-7,1


Ця сторінка опублікована на сайті: http://www.refine.org.ua
Лінк на реферат: http://www.refine.org.ua/pageid-1268-1.html