Українські реферати

Ефективність міжнародного співробітництка. Укр. банківська система
Сторінка: 1
Розділ: Економічна теорія

План.

1. Банківська система України. Роль фінансово-кредитної системи в підвищенні ефективності суспільного виробництва.

2. Економічна і соціальна ефективність міжнародного співробітництва.

Перелік використаної літератури.


1. Банківська система України.

Роль фінансово-кредитної системи в підвищенні ефективності суспільного виробництва.

Банківська сиcтема - одна з найважливіших і невід’ємних структур ринкової економіки. Розвиток банків, товарного виробництва і обороту історично йшов паралельно і тісно переплітався. При цьому банки, проводячи грошові розрахунки і кредитуючи господарство, виступаючи посередниками у перерозподілі капіталів, істотно підвищують загальну ефективність виробництва, сприяють зростанню продуктивності суспільної праці. Перехід до ринку пов'язаний з реалізацією кредитних відносин. Перебудова грошового обігу і кредиту, максимальне скорочення централізованого фінансування, перехід до горизонтального руху грошових ресурсів на фінансовому ринку.

Кредит - форма руху позикового капіталу, тобто капіталу, пропонованого в позику. Сьогодні, в умовах розвинутих фінансових, товарних ринків, структура банківської системи ускладнюється. З’явились нові види фінансових установ, нові кредитні інструменти і методи обслуговування клієнтів.

Банківська система України започаткована після прийняття Верховною Радою України у березні 1991 року Закону України "Про банки і банківську діяльність". Вона є дворівневою і складається з Національного банку України та банків різних видів і форм власності.

Національний банк України є центральним банком, який проводить єдину державну грошового-кредитну політику з метою забезпечення стабільності національної грошової одиниці.

Оскільки кредитно-банківська система має життєво важливе значення для економіки країни, вона служить об'єктом ретельного нагляду і регулювання з боку Національного банку України. Нагляд за комерційними банками і регулювання їх діяльності переслідує головним чином дві цілі: забезпечення стійкості і запобігання банкрутству банків; обмеження концентрації капіталу в руках небагатьох банків з метою недопущення монопольного контролю над грошовим ринком. На жаль, друга ціль на сьогодні не досягнута.

Обов'язковими для кожного комерційного банку є наступні економічні нормативи, встановлювані Національним банком України:

- платоспроможність банку;

- показники ліквідності балансу;

- максимальний розмір ризику на одного позичальника;

- розмір обов'язкових резервів, розміщуваних в Нацинальном банку України.

Комерційні банки – основна ланка кредитної системи країни, в яку входять кредитні установи, здійснюючі різноманітні банківські олерациі для своїх клієнтів на початках комерційного розрахунку. Для цього вони використовують не тільки свій власний капітал, але і привернутий фінансовий капітал у вигляді внесків, депозитів, міжбанківських кредитів і інших джерел. Причому привернуті засоби, як правило, значно перевищують об'єм власного капіталу комерційних банків.

Є певний базовий набір, без якого банк не може існувати і нормально функціонувати. До таких операцій, що конструюють діяльність банка відносять :

- прийом депозитів;

- здійснення грошових платежів і розрахунків;

- видача кредитів.

Банківський кредит - в багатьох випадках незамінна форма фінансових послуг, що дозволяє враховувати потреби конкретного позичальника і пристосовувати до них умови одержання позики (на відміну від ринку цінних паперів, де терміни і інші умови позик стандартизовані).

Банки створюються на акціонерних або пайових засадах юридичними та фізичними особами. Свої функції банки реалізують через виконання таких операцій, як залучення коштів підприємств, установ, організацій, населення на депозитні, вкладні рахунки та недепозитне залучення коштів; кредитування суб'єктів господарської діяльності та громадян, вкладання у цінні папери, формування касових залишків та резервів, формування інших активів; касове та розрахункове обслуговування народного господарства, виконання валютних та інших банківських операцій.

Банки у своїй діяльності керуються Конституцією України, Законами України "Про Національний банк України", "Про банки і банківську діяльність", законодавством України про акціонерні товариства та інші види господарських товариств, іншими законодавчими актами України, нормативними актами Національного банку України і своїми статутами.

За станом на 1 червня 2003 року в Україні зареєстровано 180 банків, у тому числі за участю іноземного капіталу 20. Фактично діють 157 банки з загальним обсягом статутного фонду понад 6.514 млрд. гривень. Обсяг статутного фонду у розрахунку на 1 діючий банк складає близько 42 млн. гривень. З січня 1998 року банківська система України перейшла на міжнародні стандарти бухгалтерського обліку і статистики.

Національний банк оприлюднив основні показники діяльності комерційних банків України на 1 січня 2003 року. Аналіз показників діяльності вказує на вкрай незначну, за світовими стандартами, результативність їх функціонування, а також колосальну диференціацію можливостей різних банківських інститутів. Так, активи всієї системи комерційних банків на початок 2003 року обчислювалися всього 67,8 млрд. грн. (12,7 млрд. дол.), вклади фізичних осіб — 19,1 млрд. грн. (3,6 млрд. дол.), або всього близько 400 грн. на душу населення. Для порівняння: 2000 року капітал найбільших банків світу Citygroup (США), які входили до першої трійки, становив 54,4 млрд. дол., Bank of America Corp. (США) — 40,6 млрд. дол., а величина активів Mizubo Financial Group (Японія) — 1,3 трлн. дол., Deutsche Bank (Німеччина) — 874,7 млрд. дол. На початок 2002 року капітал банківської системи Польщі майже вшестеро перевищував аналогічний показник в Україні.

За оцінками західних фахівців, середній рівень депозитів у «дуже багатих» країнах становить 53% до ВВП, «багатих» — 31%, «бідних» — 20%, «дуже бідних» — 13%. В Україні це співвідношення на початок нинішнього року становить 17,5%. Тобто за цим показником ми перебуваємо десь між «бідними» і «дуже бідними» країнами. Якщо, на думку ряду західних експертів, банки з капіталом менше 50 млн. дол. узагалі небажані на ринку, то в нас на початок 2003-го середня величина капіталу на один діючий банк становила 12 млн. дол.

Позитивним фактом є досить високі темпи зростання кількісних показників діяльності українських комерційних банків. Основні кількісні показники збільшилися на 25-35 %. Водночас у банківській системі України виникла значна концентрація капіталу і банківських операцій.

Нацбанк визнаив десятку найбільших банків України як системоутворюючі банки. Першою десяткою банків України залучено понад половину коштів суб’єктів господарської діяльності й 2/3 вкладів фізичних осіб. Її доходи становлять 56% сукупних доходів системи комерційних банків, а чистий прибуток — 46%. Привертає увагу той факт, що сумарний капітал всієї першої десятки українських банків еквівалентний капіталові п’ятого в рейтингу російських банків.

Перший рядок десятки зайняв Приватбанк. Досить сказати, що на його частку припадає десята частина загальних активів усіх комерційних банків України, восьма частина загального обсягу доходів, чверть усього чистого прибутку. З групою “Приват” пов’язані імена Павло Лазаренко і Сергій Тигипко. Цій групі належать контрольні пакети багатььох великих промислових підприємств України, встановлено контроль над “Укрнафтою”. В Чернігові “Привату” належить 95,5% акцій "Чернігівнафтапродукту". Під контроль групи потрапила ціла низка інформаційних ресурсів Дніпропетровську, Харкова, Київа.

Другий рядок відведений “Авалю”. Засновник і керівник банку Федір Шпиг у 1998 році став народним депутатом, хоча не втратив належності до групи й позицій лідера. "Аваль" стала однією з найбільших структур в українській банківській системі, успішно конкуруючи з "Приватбанком". Основну увагу "Аваль" приділяє харчовій промисловості. Останнім часом намітилися тісні стосунки з "Укрзалізницею", інтереси до металургійної галузі.

Трійку призерів замикає Промінвестбанк. Середовище "Укрпромінвесту" передусім пов’язане з іменем народного депутата Петра Порошенка. Очолюваний ним концерн "Укрпромінвест", 98% акцій якого належать офшорній компанії "Агропродімпекс Корпорейшн", контролює значну частиною ринку солодощів України. Корпорація Roshen, яка об’єднує кондфабрики Петра Порошенка, виготовляє близько 30% усіх вітчизняних солодощів. Відомі інтереси в автомобільній галузі. "Під Порошенком" є й низка медіа-проектів.

На трійку лідерів припадає майже третина всіх активів системи комерційних банків України, зобов’язань і кредитного портфеля.

Ощадбанк та Укрексімбанк, обидва державні, посіли відповідно четверте та п’яте місця.

Навряд чи сьогодні в Україні знайдеться людина або організація, повністю задоволені роботою вітчизняної банківської системи. Оцінки експертів переважно негативні, називається багато вад, в тому числі говориться про те, що спектр та обсяги кредитних послуг залишаються досить обмеженими, а потреби економіки в кредитній підтримці — незадоволеними.

Навіть побіжний погляд на наведені параметри та пропорції, що склалися в системі комерційних банків України, дозволяє дійти висновку, що в цій сфері є безліч проблем.

Нормальному розвитку вітчизняної банківської системи перешкоджають численні об’єктивні й суб’єктивні чинники. Серед перших — дуже низькі доходи переважної більшості населення України, так і не відновлена повною мірою довіра населення до комерційних банків, відсутність належної системи гарантування банківських вкладів, значна питома вага збиткових підприємств, колосальна (за світовими мірками) частка наявного грошового обігу. З урахуванням цього можна говорити, що в Україні майже немає відносно стабільних джерел надходження ресурсів у комерційні банки.


Ця сторінка опублікована на сайті: http://www.refine.org.ua
Лінк на реферат: http://www.refine.org.ua/pageid-1573-1.html