Українські реферати

Життя та творчість Антона Павловича Чехова
Сторінка: 4
Розділ: Література українська

Новаторство Чехова - драматурга, як і Чехова - прозаїка, було запліднено не тільки його міцними зв'язками з попередньою реалістичною літературою, але і живим зв'язком із сучасністю, що і відкрила перед ним реальну можливість внести новий істотний внесок у розвиток драматургічного мистецтва. Новаторська драматургічна система Чехова була підказана не тільки нестатками подальшого розвитку російського сценічного мистецтва. Вона була викликана до життя загальним положенням у російському суспільстві , громадським життям країни, що стояла на передодні революції. Виникнення театру Чехова виявилося можливим саме на рубежі двадцятого століття , коли в широких народних масах дозріла і зміцнилася впевненість у тім , що жити далі так не можна, що потрібно корінна зміна умов життя . Ця думка, що запліднила творчістю Чехова в цілому, лягла в основу його драматургії.

Звичайно, коли мова йде про порівняльний аналіз драматургії Чехова і Горького, дослідники вказують, з одного боку, на тематичну подібність добутків обох письменників, з іншого боку - на подібність стилістичне . Усе це, безсумнівно, справедливо і досить істотно. Не випадково цю особливість своєї драматургії підкреслював і сам Горький , називаючи свої п'єси сценами. І все-таки приходиться визнати, що як не важливо всі ці зовнішні ознаки, що зближають драматургії Горького і Чехова, вони є лише наслідком їхній більш істотної спільності.

Як ми бачили, Чехов зумів підкорити всі композиційні стилістичні особливості свого театру розкриттю світогляду діючих осіб у тієї його самій загальній основі, що дозволяла показати глибокий конфлікт людини з усім ладом сучасного життя в його повсякденному, побутовому прояві. Тим самим він не тільки відкрив перенесення на сцену життя її природному плині , але і показав, як піднятися від неї до великим , філософським, світоглядним питанням, що торкається основи соціальної події людини . Ця особливість театру Чехова лягла в основу драматургії Горького .

Так у театрі Горького виникає драматична боротьба діючих осіб , відкинута Чеховим. Але ця боротьба воскрешає на новій основі, що включає і чеховську постановку питання про непридатності буржуазного ладу . Відродження Горьким - драматургом антагоністичною боротьбою було, отже, повернення до принципів драматургії і Грибоєдова, і Тургенєва, і Островського, але на новій основі, значною мірою підготовленій Чеховим. Це й означає, що драматургія М. Горького знаменувала собою новий крок у розвиток драматичного мистецтва, якісно відмінної як від дочеховской, так і чеховської драматургії.

І Горький і Чехов у передреволюційній обстановці створювали добутки перейняті романтичними сподіваннями прийдешнього відновлення життя . Горькому було близьке прагнення Чехова розбудити в людях переконання, що далі так жити не можна, чеховська спрямованість до майбутнього, радісна передчуття буриЪЪ, що очется, що наближається. Чехов зробив могутній вплив на молодого Горького своїми добутками , повними заперечення існуючого ладу і мрії об інший, гідної людину життя. Що ж стосується тему прийдешньої бури, те отут, зважаючи на все, їхній ролі мінялися . Уже сама фігура Горького - визнаного буревісника революції - була для Чехова свого роду знаменням часу , живим свідченням того, що Росія коштує на передодні революційної грози.


Ця сторінка опублікована на сайті: http://www.refine.org.ua
Лінк на реферат: http://www.refine.org.ua/pageid-2658-4.html