Українські реферати

Цикли ділової активності
Сторінка: 4
Розділ: Макроекономіка

Грошово-кредитна політика

* збільшення облікової ставки

* зниження облікової ставки

* продаж державних цінних паперів на відкритому ринку

* купівля державних цінних паперів на відкритому ринку

* підвищення норми обов'язкових банківських резервів

* зниження норм обов'язкових банківських резервів.

Фіскальна політика

* скорочення витрат держбюджету

* додаткові витрати держбюджету

* збільшення податкових ставок

* зменшення податкових ставок

Політика заробітної плати і тарифів

* зниження заробітної плати

* зростання заробітної плати

Політика державний інвестицій

* скорочення державного будівництва

* прискорення виконання інвестиційних програм

Висновок:

Кожне суспільство прагне до економічного зростання. Технічний прогрес, запровадження нових технологій, збільшення виробничих потужностей та підвищення життєвого рівня людей є стратегічними напрямами динамічного розвитку економіки кожної країни. Проте довгострокове економічне зростання не завжди є рівномірним. Воно переривається періодами економічної нестабільності, коливаннями у темпах економічного зростання, структурі й ефективності відтворення. Періоди швидкого зростання економіки перериваються спадом виробництва, низьким рівнем зайнятості (безробіттям) та зростанням цін (інфляцією).

Циклічність була помічена давно вченими-економістами. Особливо коли почастішали періодичні економічні кризи - торгові, фінансово-кредитні, а потім і промислові. Спочатку вони охопили окремі найрозвинутіші країни ( насамперед Англію ), а потім набули характеру світових криз. Циклічний розвиток економіки став предметом дослідження багатьох учених-економістів.

Отже, важливою особливістю ринкової економіки є її нестабільність. Чергування піднесень і спадів у економіці призводить до того, що її розвиток носить непрямолінійно зростаючий, а хвилеподібно зростаючий характер. У макроекономічній науці домінує думка, що хвилеподібні коливання в економіці відбуваються не хаотично, а в формі економічних циклів.

На базі опрацьованої інформації можна зробити деякі висновки:

По-перше, корткострокові і середньострокові цикли в ринковій економіці мають ідентичну внутрішню структуру і у багатьох випадках спільні рушійні механізми.

По-друге, середньострокові цикли мають переважно локальну дію і не впливають одночасно на всі сфери економічної діяльності, а у сукупності вони здатні викликати загальнонаціональні тривалі довгострокові цикли, рушійними силами яких є масове оновлення науково-технічного потенціалу України й значні структурні зміни в економіці.

Незважаючи на всі розбіжності відносно першопричини економічних циклів, беззаперечним є визнання того, що в кінцевому підсумку циклічні коливання в економіці зумовлюються суттєвим відхиленням сукупного попиту від сукупної пропозиції, супутних витрат від потенційних можливостей виробництва. Головними індикаторами цих відхилень є коливання рівня виробництва, безробіття, продуктивності праці, реальних доходів населення тощо.


Література:

1. Базилевич В.Д., Баластрик Л.О. "Макроекономіка". - Київ: Четверта хвиля, 1997.

2. Будаговська С., Ківієвич О. "Макро- і мікроекономіка". - Київ: Основи, 1998.

3. Кембелл Р. Макконел, Стенлі Л. Брю "Економікс". - Львів, 1994.

4. Мочерний С.В., Мехасюк І.Р. "Економічний словник-довідник". - Київ: Femina, 1996.

5. Ніколенко Ю.В. "Основи економічної теорії": книга перша. - Київ: Либідь, 1998.

6. Пинзеник В.М. "Коні не винні або реформи чи їх імітація". - Київ: видавничий центр "Академія", 1998.

7. Савченко П.А., Пухтаєвич Т.О. "Макроекономіка". - Київ: Основи, 1995.

8. Самуельсон П.А., Нордгауз В.Д. "Макроекономіка". - Київ: Основи, 1995.

9. "Економіка України" , журнал, в-во "Преса України". - Київ, 1993. - № 12.

10. "Економіка України" , журнал, в-во "Преса України". - Київ, 1994. - № 12.

11. "Економіка України" , журнал, в-во "Преса України". - Київ, 1995. - № 12.

12. "Економіка України" , журнал, в-во "Преса України". - Київ, 1999. - № 12.


Ця сторінка опублікована на сайті: http://www.refine.org.ua
Лінк на реферат: http://www.refine.org.ua/pageid-2840-4.html