Українські реферати

Економіка України в 2002 році, підсумкові та прогнозні макропоказники
Сторінка: 1
Розділ: Мікроекономіка

Динаміка макроекономічних індикаторів у 2002 р. (табл. 1) була позитивною, але приблизно вдвічі уповільнилася порівняно з 2001 р. За попередньою оцінкою Держкомстату, реальне зростання ВВП становило 4,1% . Така динаміка є цілком природною, оскільки утримувати високі (9–10%) показники збільшення ВВП, якими ознаменувався 2001 р., вкрай складно. Щоправда, досвід деяких країн Південно-Східної Азії протягом 60–80-х років минулого сторіччя свідчить про таку можливість, але для цього необхідно невпинне потужне зростання, орієнтоване на експорт, якого в Україні сьогодні, на жаль, не відбувається.

Реальний приріст виробництва у промисловості склав 7%. Загальний показник капіталовкладень становив лише 6,2%.

В цілому, 2002 р. розпочинався не зовсім благополучно через складну зовнішньоекономічну кон’юнктуру (українська економіка дуже чутлива до її змін, оскільки на експорт припадає до 56% ВВП), практично вичерпану цінову конкурентоспроможність (наслідок девальвації 1997–1998 рр.) і недостатні темпи модернізації економіки, які спричинили уповільнення динаміки інвестицій в основний капітал і нарощування обсягів ВВП. Відповідно показники І кварталу, зокрема експорту та імпорту, були відносно низькими (табл. 2).

У другому півріччі зовнішньоекономічна ситуація почала виправлятися. Завдяки відновленню експорту металів та підвищенню зовнішнього попиту на зерно вдалося вийти на високі, навіть не очікувані показники: за попередніми підрахунками Мінекономіки, приріст експорту складе 8%, а імпорту — 5,5%. Крім того, українські експортери отримали конкурентні переваги на світових ринках з огляду на девальвацію гривні в умовах дефляції в Україні при суттєвому зростанні цін в країнах — основних торгових партнерах. Відбулася певна диверсифікація ринків збуту, збільшилася частка в структурі українського експорту ринків США, ЄС та деяких країн Азії, а питома вага країн СНД (у тому числі Росії) протягом року зменшувалась.

Щодо структури українського імпорту, протягом 10 місяців минулого року частка чорної металургії скоротилася до 40%. На погляд Л. Мусіної, зменшення питомої ваги цієї сировинної галузі є позитивним явищем, тоді як зменшення частки експорту продукції машинобудівної галузі до 9,7% і збільшення — мінеральних продуктів не викликає захоплення.

За підсумками 11 місяців темпи зростання експорту товарів перевищували темпи зростання імпорту, сальдо торгівлі товарами склало 1039,8 млн дол. США. Це, а також суттєве збільшення надходжень в 2002 р. у валюті від трансфертів сприяло тому, що пропозиція валюти перевищувала попит на неї. Протягом 2002 р. НБУ на Міжбанківському валютному ринку (МБВР) викупив 1,73 млрд дол. США і рівень міжнародних валютних резервів НБУ перевищив 4 млрд дол. США. За оцінками Мінекономіки, міжнародні валютні резерви НБУ на кінець 2002 р. дорівнювали 10,3 тижня імпорту проти 7,9 тижня у 2001 р. Водночас номінальна девальвація гривні на 0,6% (реальна девальвація — 1,2%) забезпечила збільшення цінової конкурентоспроможності українських товарів на ринках інших країн.

Таблиця 1

Динаміка макроекономічних індикаторів, зміна до попереднього року, %

Показник

1994 р.

1995 р.

1996 р.

1997 р.

1998 р.

1999 р.

2000 р.

2001 р.

2002 р.

ВВП

-22,9

- 12,2

-10,0

-3,0

-1,9

-0,2

5,9

9,2

4,1

Продукція промисловості

-27,3

-12,0

-5,1

-0,3

-1,0

4,0

13,2

14,2

7,0

Сільськогосподарське виробництво

-16,5

-3,6

-9,5

-1,9

-9,8

-6,9

9,8

10,2

2,7*

Інвестиції в основний капітал

-22,5

-28,5

-22,0

-8,8

6,1

0,4

14,4

20,8

6,2**

Баланс зведеного бюджету (% до ВВП)

-8,9

-6,6

-4,9

-6,6

-2,2

-1,5

0,6

-0,6

2,0*

Реальні грошові доходи населення

-14,0

1,8

-17,1

6,3

-1,6

-8,0

9,9

9,0

21,9*

Індекс інфляції
(до грудня)

401,0

181,7

39,7

10,1

20,0

19,2

25,8

6,1

-0,6


Ця сторінка опублікована на сайті: http://www.refine.org.ua
Лінк на реферат: http://www.refine.org.ua/pageid-3186-1.html