Українські реферати

Персонал
Сторінка: 2
Розділ: Організація виробництва

г)кількість персоналу звільненого з поважних причин у цьому звітньому періоді.

3.До погодинної форми оплати праці належить:

а)акордне;

б)непряме відрядне;

в)відрядно – преміальне;

г)жодна з наведених форм;

4.Тарифна система оплати праці працівників включає:

а)тарифні ставки, тарифно – кваліфікаційний довідник;

б)тарифні ставки, тарифні сітки, тарифно – кваліфікаційний довідник;

в)тарифні ставки, посадові оклади;

г)тарифні ставки, тарифні сітки;

д)тарифно – кваліфікаційний довідник, тарифні ставки, преміальне положення.

Тести№4.

1.Вид трудової діяльності, здійснення якої потребує відповідних спеціальних знань і практичних навичок називається:

а)професією;

б)спеціальністю;

в)кваліфікацією;

г)категорія.

2.Структура персоналу – це відсоткове співвідношення окремих груп персоналу за такими кваліфікаційними ознаками:

а)категорія персоналу;

б)вік персоналу;

в)освіта та кваліфікація персоналу;

г)усі відповіді правельні.

3.Мінімальна заробітня плата – це…

а)будь – який заробіток, що залежить від результатів праці працівника і визначається тарифними ставками, розцінками, посадовими окладами;

б)встановлений державою розмір зарплати, менше якого не може здійснюватись оплата за фактично виконану роботу за повний місяць;

в)будь – який заробіток, що за трудовим договором виплачується працівникові за виконану роботу чи надані послуги.

4.Відрядна форма оплати праці включає:

а)пряме відрядне;

б)відрядно – преміальне;

в)відрядно – прогресивне;

г)акордне;

д)посадові оклади.

Тести№5.

1.Спеціальність – це…

а)вид трудової діяльності, здійснення якої потребує спеціальних знань;

б)вид трудової діяльності, здійснення якої потребує професійних навичок;

в)більш вузький різновид трудової діяльності в межах професії;

г)сукупність спеціальних знань і практичних навичок, щовизначають ступінь підготовленості працівника до виконання професійних функцій обумовленої складності.

2.Співвідношення кількості звільнених працівників з усіх причин до середньооблікової чисельності – це показник …

а)частки окремих категорій працівників;

б)рівня дисципліни;

в)плинності кадрів;

г)продуктивності праці.

3.Продуктивність праці – це …

а)витрати суспільно необхідної праці на виробництво одиниці продукції;

б)витрати живої праці на виробництво одиницю продукції;

в)продуктивна сила праці, тобто здатність за одиницю робочого часу створювати певні споживчі вартості;

г)міра кількості затраченої праці;

д)кількість продукції за одиницю робочого часу.

4.Основна(тарифна) частина заробітньої плати працівників залежить від:

а)результатів його праці;

б)рівня його кваліфікації;

в)складності робіт, що ним виконуються;

г)результатів господарської діяльності підприємства, на якому він працює.


Ця сторінка опублікована на сайті: http://www.refine.org.ua
Лінк на реферат: http://www.refine.org.ua/pageid-3501-2.html