Українські реферати

Класифікація споживачів у реклакмній справі
Сторінка: 2
Розділ: Реклама

Таблиця 2.2. Характеристика категорій споживачів за їхнім ставленням до нових товарів

Ставлення покупців до нових товарів

Характеристика покупців

Доходи

Суперноватори

Схильні до ризику та експери­менту

Високі доходи, високий соціальний статус

Новатори

Менш схильні до ризику, більш обережні в своїх вчинках

Високі доходи, високий соціальний статус

Звичайні (пересічні) покупці

Статичні, намагаються не ризи­кувати

Більшість сільських меш-канців

Консерватори

Суперечливі, не схвалюють но­вовведень, з великою охотою наслідують пересічних громадян

Люди похилого віку, люди з низькими прибутками, мало-престижною роботою

Суперконсерватори

Принципово проти будь-яких змін, прихильні до звичок своєї молодості

Трапляються в будь-якій категорії людей, з будь-якими доходами

На поведінку покупців товарів промислового призначення впли­вають такі фактори:

1. Навколишнє середовище (рівень первинного попиту, економі­чні перспективи, вартість отримання позичок, умови матеріально-технічного забезпечення, темпи науково-технічного прогресу, полі­тичні події та тенденції в галузі регулювання підприємницької ді­яльності, діяльність конкурентів).

2. Особливості організації (цілі організації, політичні настанов­лення, загальновживані методи роботи, організаційні структури, внутрішньоорганізаційні системи).

3. Міжособистісні відносини (повноваження, статус, уміння пос­тавити себе на місце іншого, уміння переконувати).

4. Індивідуальні особливості конкретного спеціаліста (вік, рі­вень доходів, освіта, службове становище, тип особистості, схиль­ність до ризику).

Якщо покупці вважають головними економічні фактори, тоді вони орієнтуються на мінімальні ціни або на ліпший товар за такою самою ціною, або на комплексне обслуговування.

Якщо споживачі вважають головними фактори, котрі зменшують рі­вень ризику, вони орієнтуються на імідж фірми, образ людини, яка про­понує цей товар чи послугу, на тих постачальників, що виявляють до нього повагу, цікавляться його особистими поглядами і взагалі роблять щось (чи принаймні вдають, що роблять) тільки для цього покупця.

Психологічні основи поведінки покупців і класифікація покупців за цією ознакою детальніше розглядаються у відповідному розділі.


Ця сторінка опублікована на сайті: http://www.refine.org.ua
Лінк на реферат: http://www.refine.org.ua/pageid-3801-2.html