Українські реферати

Роздавальна коробка
Сторінка: 1
Розділ: Технічні науки

Роздавальна коробка застосовується на автомобілях підвищеної прохідності й призначена для передавання крутного моменту на ве­дучі мости автомобіля. Залежно від призначення автомобіля розда­вальна коробка може виконуватися з додатковою знижувальною пе­редачею або без неї.

Найпростіша роздавальна коробка без знижувальної передачі (рис. 1, а) складається з ведучого 7, проміжного 4 й веденого 6 валів, вала 8 привода переднього моста, шестерень 2, 3, 5, жорстко закріплених на валах, і зубчастої муфти 7 вмикання переднього мос­та. Вал 6 постійно з'єднаний із механізмами привода заднього моста, а для вмикання переднього моста призначається зубчаста муфта 7, яка переміщується вперед і жорстко з'єднує вали 6 і 8. При такому з'єднанні крутний момент на ведучих колесах переднього й заднього мостів розподіляється відповідно до сил опору на колесах автомо­біля.

Однак під час руху на повороті передні керовані колеса проходять шлях по дузі більшого радіуса, ніж задні, й мають обертатися швид­ше. Якщо ця умова не виконуватиметься, то передні колеса проковзуватимуть відносно дороги, збільшаться втрати потужності внаслі­док її циркуляції в трансмісії, зросте витрата палива. Щоб запобігти цьому, передній міст під час руху по вдосконалених дорогах вимика­ють і вмикають тільки у важких дорожніх умовах. У найпростішій роздавальній коробці (рис. 1, а) для цього слугує зубчаста муфта 7, а в складніших роздавальних коробках застосовують спеціальний ме­ханізм — міжосьовий диференціал, який забезпечує обертання валів привода переднього й заднього мостів із різними кутовими швикостями.

Роздавальні коробки з додатковою знижувальною передачею засовуються на автомобілях, призначених для роботи у важких дорожніхніх умовах або з причепами. Знижувальна передача дає змогу збільшити силу тяги на ведучих колесах автомобіля. Така роздавальна коробка (рис. 1, б) відрізняється від роздавальної коробки знижувальної передачі парою шестерень 3 і 5, які підвищують

Рис. 1

Схеми роздавальних коробок:

а — без знижувальної передачі; б — зі знижувальною передачею;

1 — ведучий вал; 2 — ведуча шестірня; 3 — шестірня проміжного вала;

4 — проміжний вал; 5 — ведена шестірня; 6 — вал заднього моста;

7 — зубчаста муфта; 8 — вал привода переднього моста; 9 — корпус роздавальної коробки; 10 — шестірня постійного зачеплення; 11 — передня шестірня проміжного вала

даточне число. Ведена шестірня 5 може переміщуватися по шліцах вала 6 заднього моста і входити в зачеплення з шестірнею 3 або 10. При переміщенні її вправо вмикається знижувальна передача, а влі­во — пряма передача. Зубчаста муфта дає змогу вмикати й вимика­ти передній міст.

На автомобілі роздавальну коробку встановлюють поряд із ко­робкою передач і з'єднують коротким карданним валом.

Роздавальна коробка (рис. 2, а) має пряму й знижувальну передачі та шестірню вмикання переднього моста. Основними дета­лями коробки є корпус 8, ведучий 7, ведений 4, проміжний 5 вал . вал 9 привода переднього моста. На ведучому валу на шліцах установлено рухому шестірню 2 вмикання прямої або знижувальної передачі. Ведений вал виконано як одне ціле з шестірнею 3. На провалу жорстко закріплено шестірню 10 знижувальної передачі й на шліцах може переміщуватися шестірня 6 умикання переднього моста. На валу привода переднього моста жорстко за­кріплено шестірню 7.

Щоб увімкнути передній міст, шестірню 6 перемішують управо по зачеплення з шестернями 3 і 7. Для вмикання прямої передачі шестірня 2 переміщується вправо і її зуб'я входять у зачеплення із внутрішнім зубчастим вінцем шестірні 3. Знижувальна передача

Рис. 2.

Роздавальна коробка з прямою та знижувальною передачами:

а — загальний вигляд; б — кінематична схема; 1 — ведучий вал; 2, 3, 6, 7, 10 — шестерні; 4— ведений вал; 5 — проміжний вал; 8 — корпус; 9 — вал привода переднього моста

вмикається переміщенням шестірні 2 вліво до зачеплення її з шестір­нею 10 проміжного вала. З кінематичної схеми коробки (рис. 2, б) видно, що знижувальна передача може бути ввімкнена в разі ввімк­нення переднього моста. Для цього в механізмі перемикання розда­вальної коробки є спеціальний блокувальний пристрій, який не дає змоги ввімкнути знижувальну передачу без вмикання привода перед­нього моста. Сам механізм перемикання розміщується в боковій кришці й складається з повзунів і вилок, які мають привод від двох важелів, виведених у кабіну водія.

Принцип дії механізму перемикання роздавальної коробки такий самий, як і механізму перемикання коробки передач.


Ця сторінка опублікована на сайті: http://www.refine.org.ua
Лінк на реферат: http://www.refine.org.ua/pageid-4272-1.html