Українські реферати

Фінансовий менеджмент
Сторінка: 11
Розділ: Менеджмент

045

14504,7

4698,8

Довгострокова дебіторська заборгованість

050

Відстрочені податкові активи

060

Інші необоротні активи

070

Усього за розділом І

080

53849,6

48775,7

ІІ. Оборотні активи

Запаси:

виробничі запаси

100

5686,1

7037,5

тварини на вирощуванні та відгодівлі

110


Ця сторінка опублікована на сайті: http://www.refine.org.ua
Лінк на реферат: http://www.refine.org.ua/pageid-4676-11.html