Українські реферати

Фінансовий менеджмент
Сторінка: 13
Розділ: Менеджмент

Дебіторська заборгованість за розрахунками:

з бюджетом

170

4,1

39,9

за виданими авансами

180

2003,1

1440,5

з нарахованих доходів

190

із внутрішніх розрахунків

200

484,2

28,3

Інша поточна дебіторська заборгованість

210

1034,7

3266,6

Поточні фінансові інвестиції

220

Грошові кошти та їх еквіваленти


Ця сторінка опублікована на сайті: http://www.refine.org.ua
Лінк на реферат: http://www.refine.org.ua/pageid-4676-13.html