Українські реферати

Фінансовий менеджмент
Сторінка: 16
Розділ: Менеджмент

(7,5)

Усього за розділом І

380

33836,2

35825,6

ІІ. Забезпечення наступних витрат і платежів

Забезпечення виплат персоналу

400

Інші забезпечення

410

415

416

Цільове фінансування

420

1329,7

1222,7

Усього за розділом II

430

1329,7

1222,7

III. Довгострокові зобов'язання

Довгострокові кредити банків


Ця сторінка опублікована на сайті: http://www.refine.org.ua
Лінк на реферат: http://www.refine.org.ua/pageid-4676-16.html