Українські реферати

Фінансовий менеджмент
Сторінка: 17
Розділ: Менеджмент

440

5774,9

4657,0

Інші довгострокові фінансові зобов'язання

450

Відстрочені податкові зобов'язання

460

375,0

Інші довгострокові зобов'язання

470

Усього за розділом III

480

5774,9

5032,0

IV. Поточні зобов'язання

Короткострокові кредити банків

500

8000,0

5650,0

Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями

510

Векселі видані

520

564,0

282,1


Ця сторінка опублікована на сайті: http://www.refine.org.ua
Лінк на реферат: http://www.refine.org.ua/pageid-4676-17.html