Українські реферати

Фінансовий менеджмент
Сторінка: 18
Розділ: Менеджмент

Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги

530

13494,7

16899,9

Поточні зобов'язання за розрахунками:

з одержаних авансів

540

1331,3

482,5

з бюджетом

550

529,7

876,0

з позабюджетних платежів

560

448,3

100,9

зі страхування

570

107,9

169,8

з оплати праці

580

173,4

474.4

з учасниками

590

2,0

0,3


Ця сторінка опублікована на сайті: http://www.refine.org.ua
Лінк на реферат: http://www.refine.org.ua/pageid-4676-18.html