Українські реферати

Управління асортиментом та номенклатурою
Сторінка: 10
Розділ: Маркетинг

314

+110

-незавершене виробництво

10321

8571

-1750

- готова продукція

81

519

+438

-товари

74

72

-2

Всього запасів:

29465

29397

-68

Векселі одержані

25

-

-25

Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:

2017

2630

+613

-з бюджетом

5638

5463

-175

- за виданими авансами

5212

5294

+82

Інша дебіторська заборгованість

249

684


Ця сторінка опублікована на сайті: http://www.refine.org.ua
Лінк на реферат: http://www.refine.org.ua/pageid-4753-10.html