Українські реферати

Управління асортиментом та номенклатурою
Сторінка: 12
Розділ: Маркетинг

2003 рік

2004 рік

Зміни

Виручка, тис. грн.

110464

133462

+22998

Кількість днів періоду, що аналізується

360

360

Одноденна виручка, тис. грн.

306,84

370,73

+63,15

Середній залишок обігових коштів, тис. грн.

40595

46860

+6265

Тривалість одного обороту, днів

132,3

126,4

-5,9

Коефіцієнт оборотності коштів, обороти

2,72

2,84

+0,12

Коефіцієнт завантаження коштів в обороті

36,7

35,11

-1,59


Важливим показником ефективності використання обігових коштів є також коефіцієнт завантаження коштів в обігу. Його характеризує сума обігових коштів, авансованих на 1 гривню виручки від реалізації продукції. Коефіцієнт завантаження коштів в обігу – відношення середнього залишку обігових коштів до суми виручки від реалізації продукції.

Кз = О/ Т х 100, де (2.6)

Кз – коефіцієнт завантаження коштів в обороті, коп.;

О – середній залишок обігових коштів, тис. грн.;

Т – виручка від реалізації продукції за рік, тис. грн.;

100 – перевод гривень в копійки.

Чим менше коефіцієнт завантаження коштів в обороті, тим ефективніше використовуються обігові кошти.

З даних таблиці 2.6 видно, що оборотність обігових коштів за рік знизилась на 5,9 дня (з 132,3 до 126,4 ), що привело до підвищення коефіцієнту оборотності коштів на 0,12 обороти (з 2,72 до 2,84) та падіння коефіцієнту завантаження коштів в обороті на 1,59 (з 36,7 до 35,11).

Аналіз інформації дозволяє зробити висновки:

а) у цілому фінансовий стан підприємства можна визнати задовільним, причому деякі показники мають тенденцію до поліпшення. Збільшення виручки від реалізації продукції свідчить про збільшення попиту на продукцію підприємства;

б) найважливішим завданням керівництва підприємства є повернення бюджетної заборгованості з відшкодування ПДВ для поповнення власних обігових коштів та фінансування приросту обсягів виробництва. Повернення в строк бюджетної заборгованості з відшкодування ПДВ дозволить також зменшити кредиторську заборгованість підприємства;


Ця сторінка опублікована на сайті: http://www.refine.org.ua
Лінк на реферат: http://www.refine.org.ua/pageid-4753-12.html