Українські реферати

Управління асортиментом та номенклатурою
Сторінка: 13
Розділ: Маркетинг

в) збільшення коефіцієнту фінансової стабільності за звітний рік вказує на зниження частини позикових коштів в структурі пасивів. ВАТ “КрКЗ” має достатній рівень фінансової стійкості і відносно незалежне від зовнішніх фінансових джерел.

2.2. Аналіз номенклатури продукції та ринків збуту підприємства

В 2004 році було відвантажено 4421914 шт. колес, у порівнянні з 2003 роком був досягнутий значний приріст відвантаження колісної продукції по всім групам коліс, відображеним в таблиці 2.7. Такого результату було досягнуто завдяки ефективній роботі всіх підрозділів ВАТ “КрКЗ”, зокрема, й підрозділу збуту, а також сприятливій кон’юнктурі на ринках збуту продукції.

Таблиця 2.7 - Реалізація колісної продукції у 2004 році

п/п

Групи коліс

Кіль-кість (шт.)

Питома вага, %

У % до 2003 року

В кількісному вираженні

В кількісному вираженні

1.

Колеса до легкових автомобілів

3406773

77,0

120,37

2.

Колеса до автомобілів малої вантажопід’ємності

653098

14,8

131,68

3.

Колеса до вантажних автомобілів та автобусів

127256

2,9

116

4.

Колеса до тракторів, причепів та іншої сільгосптехніки

185870

4,2

162,95

5.

Колеса до комбайнів

48917

1,1

155,81

Всього:

4421914

100

122,96Ця сторінка опублікована на сайті: http://www.refine.org.ua
Лінк на реферат: http://www.refine.org.ua/pageid-4753-13.html