Українські реферати

Управління асортиментом та номенклатурою
Сторінка: 15
Розділ: Маркетинг

У звітному році працівники служби збуту відвідали наступні заводи та фірми – споживачі колісної продукції: ВО “МТЗ”, РУП “МАЗ”, ТОВ
“Лікінський автобус”, ВАТ “Ростсільмаш”, ВАТ “Уральський автомобільний завод” та ВАТ “Красноярський завод комбайнів”. На цих підприємствах були укладені контракти на постачання колісної продукції, розглянуті питання поновлення співробітництва та питання цінової політики у розрізі конкуренції з іншими постачальниками колісної продукції. Також робітники служби збуту прийняли участь у кількох спеціалізованих виставках та автосалонах в Україні та Російській Федерації.

2.3 Визначення задоволеності споживача продукцією ВАТ “Кременчуцький колісний завод”

Основною концепцією управління маркетингом для досягнення цілей підприємства – одержання прибутку, зростання об’єму збуту, збільшення частки ринку є забезпечення задоволеності потреб споживача.

Для виконання даної концепції на ВАТ “КрКЗ” Управління фінансів і збуту (УФіЗ) здійснює постійний взаємозв’язок з замовниками, намагається вчасно визначати їх вимоги до товару та умов поставки, в відповідності з чим проводиться нижче описана робота.

Бюро договорів та контрактів та відділ зовнішніх зв’язків складають перелік складених зі споживачами договорів на поставку колісної продукції і постійно вносять в них зміни (доповнення).

Щомісячно, на основі діючих переліків договорів на поставку колісної продукції, бюро планування і статистики обробляє інформацію в відділі автоматизованих систем управління про відвантаження та складає порівняльні таблиці відвантаження таких найменувань: “Порівняльний аналіз реалізації колісної продукції за 200_р. – 200_р.”, “Відвантаження колісної продукції крупним машинобудівним підприємствам в поточному році”.

Відділ зовнішніх зв’язків аналізує інформацію відділу автоматизованих систем управління про відвантаження в країни Далекого Зарубіжжя і щомісячно складає таблицю “Порівняльний аналіз реалізації колісної продукції в країни Далекого Зарубіжжя за 200_р. – 200_р.”. В цих таблицях дається повна інформація про відвантаження по п’яти видам продукції всієї номенклатури колісної продукції в порівнянні за чотири роки по місяцям.

В таблиці “Відвантаження колісної продукції крупним машинобудівним підприємствам в поточному році” реєструються дані про кількість відвантаженої продукції в розрізі номенклатури по місяцям крупним підприємствам України і країн Близького Зарубіжжя.

На основі обробленої інформації звітності, вказаної в таблицях, на регламентній нараді по питанням маркетингу та збуту продукції замісник директора по економіці, фінансам і збуту пропонує присутнім на нараді керівникам підрозділів колегіально проаналізувати дані по змінам у відвантаженні (збільшенні чи зменшенні попиту на колісну продукцію по визначеному найменуванню і споживачу) і визначити причину даного факту.

Таким чином, підрозділами УФіЗ здійснюється постійна звітність, записуються результати звітності, на основі яких замісник директора по економіці, фінансам і збуту проводить моніторинг цілей в галузі якості. Тенденції в показниках звітності аналізуються відносно цілей в галузі якості і порівнюються з кращими показниками порівняльних таблиць відвантаження. Визначаються ключові тенденції, які відносяться до певних показників, аналізується стан збуту колісної продукції, приймаються рішення про подальшу роботу та довгострокове планування.

УФіЗ одержує листи (запити) споживачів про можливості виготовлення колісної продукції зі вказаними необхідними їм вимогами. Бюро планування та статистики розробляє можливість задоволення запитів споживача і доповідає ситуацію начальнику УФіЗ, який приймає рішення про направлення комерційної пропозиції споживачу або про підготовку листа-замовлення (резолюція на листі).

У відповідь на комерційні пропозиції заводу споживач надає замовлення на доставку колісної продукції, за якими укладаються договори, надаються рахунки, виготовляється та відвантажується продукція. Одним з джерел одержання інформації про задоволеність споживача є анкетування споживачів. Бюро планування та статистики надсилає постійним споживачам опитувальні листи (анкети) з питаннями, які найбільш їх цікавлять. Одержавши заповнені споживачами опитувальні листи (анкети), начальник УФіЗ дає вказівку бюро плануванню та статистики обробляти дані опитувального листа за “Методикою розрахунку показника задоволеності споживача за даними анкетування”.

Розрахунок показника задоволеності споживача оформлюється в вигляді довідки, в якій дається оцінка задоволеності споживача за даними анкетування.

У випадку незадоволеності споживача, причини якої вказані в одержаних анкетах, а також в листах-претензіях, замісник директора по економіці, фінансам і збуту приймає до уваги і аналізує ситуацію, що виникла. Потім, з ціллю ліквідування претензій і задоволеності споживача, відправляє анкети з претензіями і листи-претензії (скарги) зі своєю резолюцією керівникам, служби яких безпосередньо компетентні в даній ситуації, для ліквідування їх недоліків та врегулювання питань зі споживачем.

Бюро планування і статистики УФіЗ проводить роботи по встановленню постійних ліній комунікацій з кінцевим споживачем колісної продукції ВАТ “КрКЗ” сервісними транспортними організаціями і збирання в них інформації про фактичні і потенціальні відмовлення при експлуатації коліс та проблемах при обслуговуванні. Також воно веде облік і накопичує дані про відвантаження, інформацію про кількість направлених комерційних пропозицій, дані по показниках задоволеності споживача, розраховані за даними анкетування.

Основою для проведення маркетингових досліджень споживачів і подальшої роботи з ними бюро планування і статистики УФіЗ можуть бути такі документи:

а) довідка про проведення робіт по збору інформації про задоволеність споживача;

б) лист-запит споживача про можливості виготовлення, ціні, умовах і строках поставки колісної продукції.

Також працівники УФіЗ керуються завданнями керівництва по:

а) розробці можливості поставок колісної продукції на визначене машинобудівне підприємство України або країн Близького Зарубіжжя;

б) порівняльному аналізу номенклатури та цін на продукцію ВАТ “КрКЗ” і продукцію підприємств-конкурентів;

в) аналізу об’ємів виробництва та реалізації продукції заводу в натуральному і грошовому вираженні за певний період часу;

г) проведенню аналізу реалізації колісної продукції на підприємства України, Близького і Далекого Зарубіжжя за певний період часу з роз’ясненням причин можливого росту (зниження) поставок коліс на дане підприємство;

д) складенню протоколів нарад по питанням виготовлення несерійної продукції за разовими замовленнями і контролю за їх виконанням;

е) довідка з інформацією, яка одержана в мережі “Internet” або з періодичної преси про потенційного споживача колісної продукції ВАТ “КрКЗ”.

2.4 Характеристика продукції, яка присутня на ринку, порівняння технічного рівня, цінових і якісних показників

На українському ринку в сегменті коліс до легкових автомобілів присутня продукція декількох виробників. 80% всього об’єму продажу в цьому сегменті займає колісна продукція виробництва ВАТ “КрКЗ”, 10% - продукція російських виробників (ВАТ “ВАЗ” і ВАТ “ГАЗ”), 5% - продукція “Ферганського механічного заводу (Узбекистан), 5% - колеса виробників з країн Далекого Зарубіжжя (Німеччина, Австрія, Польща і інші). За технологією виготовлення та якістю слід виділити колеса закордонних виробників, потім йдуть колеса виробництва ВАТ “КрКЗ” і колеса “Ферганського механічного заводу”(Узбекистан), а найменш якісною є продукція російських виробників коліс. Найбільш досяжними за ціною є колеса виробництва кременчуцького заводу, потім – колеса російських виробників, найбільшу ціну мають колеса виробників з країн Далекого Зарубіжжя. За відношенням “ціна-якість” найкращою є вітчизняна колісна продукція, тобто колеса ВАТ “КрКЗ”.

В сегменті коліс до автомобілів малої вантажопід’ємності на ринку України присутня колісна продукція кременчуцького підприємства, а також ВАТ "ГАЗ” (Російська Федерація). Вони приблизно однакові за технологічним рівнем і якістю, але колеса ВАТ “КрКЗ” більш доступні за ціною.

Серед коліс до вантажних автомобілів та автобусів на внутрішньому ринку присутня продукція як ВАТ “КрКЗ” – 80%, так і продукція виробників з Російської Федерації – ВАТ “ЧКПЗ” (м. Челябінськ) і ВАТ “КамАЗ-Автоагрегат” (м. Заїнськ) – 10%, а також колеса виробників з країн Далекого Зарубіжжя (Німеччина, Словаччина, Туреччина і інші) – 10% (їх присутність найбільш відчутна в сегменті коліс з 15-градусними посадочними поличками). Найбільш досяжною за ціною є продукція кременчуцького підприємства, продукція російських виробників, але вона дорожча приблизно на 10% при приблизно однаковій якості. Колісна продукція виробників з країн Далекого Зарубіжжя найбільш прогресивна за технологією виготовлення та якістю, але коштує приблизно на 25-30% більше.

На внутрішньому ринку коліс до тракторів і комбайнів 90% належить продукції ВАТ “КрКЗ”, 7% - продукція РУП “Бобруйський завод тракторних деталей та агрегатів” (колеса до тракторів “МТЗ”) і 3% - колеса виробників з країн Далекого Зарубіжжя (Польща, Німеччина та інші), переважно до імпортної сільгосптехніки, яка експлуатується в нашій країні. Колеса закордонних виробників мають перевагу над продукцією кременчуцького підприємства за технологічним рівнем і якістю, але дорожча в 2-2,5 рази, тобто за відношенням “ціна-якість” продукція ВАТ “КрКЗ” має перевагу над закордонними аналогами.

ВАТ “КрКЗ” планує збільшити продаж колісної продукції на внутрішньому ринку на 10%. Насамперед, прогнозується збільшення продажу коліс до легкових автомобілів українським дилерам, а також автоскладальним підприємствам (ЗАТ “ЗАЗ, “Луцькому автозаводу”, “Кременчуцькому автоскладальному заводу).

Також прогнозується збільшення об’єму продажу коліс до вантажних автомобілів та автобусів за рахунок збільшення об’ємів виробництва ХК “АвтоКрАЗ”, а також переорієнтації на вітчизняну колісну продукцію і нарощуванню об’ємів виробництва ВАТ “Черкаський автобус” та ЗАТ “Бориспільський автозавод”.

Очікується зростання продажу коліс до тракторів та комбайнів на внутрішньому ринку як за рахунок покращення ринкової кон’юнктури (збільшення платоспроможності підприємств агропромислового комплексу), так і за рахунок збільшення закупок підприємствами-виробниками сільгосптехніки (“ЮМЗ”, ВАТ “Червона зірка”, “Херсонський комбайновий завод” та інші).

При формуванні та розвитку внутрішнього ринку основна увага приділяється наступній задачі – продовження вдосконалення дилерської мережі в Україні, яка охопила б усі регіони країни.

Проведемо аналіз кон’юнктури зовнішніх ринків колісної продукції ВАТ “КрКЗ”.

Загальна структура діючих зовнішніх ринків, на яких працює підприємство, відображені в таблиці 2.9.

Основними конкурентами ВАТ “КрКЗ” на ринках Російської Федерації і країн СНД є: по колесам до легкових автомобілів і автомобілів малої вантажопід’ємності – ВАТ “ВАЗ”, ВАТ “ГАЗ” (колеса до автомобілів сімейства “ГАЗ” та “УАЗ”), “Іжевський машинобудівний завод”, ВАТ “КамАЗ-Автоагрегат” (колеса до автомобілів “ВАЗ”, “ЗіЛ-5301” та “Ока”), “Тольятінський завод сталевих коліс” (колеса до автомобіля “ВАЗ-2110) і ”Ферганський механічний завод” (колеса до автомобілів “ВАЗ”, “ГАЗ” і “DAEWOO”).

За колесами до вантажних автомобілів та автобусів з кременчуцьким заводом конкурують – “Челябінський дослідний завод” та “Челябінський ковально-пресовий завод”, а також продукція ряду турецьких фірм (колеса з 15-градусними посадочними поличками).

Таблиця 2.9 - Загальна структура зовнішніх ринків ВАТ “КрКЗ”

Країна

2004 рік

Кількість, шт.

Гривень, без ПДВ

Російська Федерація

28348542

121544715,6

Білорусія

105811

26657766,52

Угорщина

16374

4626191,37

Данія

6952

3650588,7

Казахстан

67800

2313157,48

Узбекистан

4978

1818598,47

Молдова

10223

543339,99

Грузія

11359

444038,77

Болгарія

5447

397908,45

Естонія

1072

315637,15

Литва

1097

198137,15

Франція

280

172273,2

Пакистан

479

156549,97

Вірменія

3000

120094

Польща

202

119228

Німеччина

150

57595,5

Латвія

18

17090,1

Всього:

28583784

163152910,42Ця сторінка опублікована на сайті: http://www.refine.org.ua
Лінк на реферат: http://www.refine.org.ua/pageid-4753-15.html