Українські реферати

Управління асортиментом та номенклатурою
Сторінка: 17
Розділ: Маркетинг

Продовження таблиці 3.1

1

2

Персонал

Освіта, досвід. мотивації, можливості вдосконалення знань працівників. Компенсація зусиль. Кваліфікація провідних спеціалістів.

Зовнішнє середовище підприємства

Політика уряду, екологічні обмеження, тенденції розвитку науково-технічного прогресу, економічні ситуації, імпортно-експортна політика, система законів.

Конкуренція

Види і методи конкуренції, стратегія і тактика конкурентів, їхня цінова політика, сильні та слабкі сторони, можлива реакція.

Цілі маркетингу

Характеристика, конкретність, взаємозв'язок, відповідність цілям фірми, ймовірність досягнення, достатність умов і засобів для їх досягнення.

Програма маркетингу

Оптимальність, комплектність, відповідність цілям маркетингу, процедура планування.

Організація маркетингу

Раціональність структури, кваліфікація працівників, стимулювання праці, розподіл функцій.


Продовження таблиці 3.1

1

2

Ціни

Відповідність можливостям споживачів, витратам, конкурентним умовам, державній ціновій політиці. Можлива реакція споживачів на підвищення цін. Політика знижок.

Товарний рух

Система каналів розподілу. Посередники. Транспортування і збереження товарів. Управління. Витрати на товарний рух.

Торгівля

Кваліфікація торговельного персоналу. Система контролю та оплати праці. Форми та методи торгівлі. Взаємовідносини з посередниками. Витрати на торгівлю.

Комунікації

Реклама: форма, методи, носії, витрати, ефективність, програма. Стимулювання збуту: методи, програма, результати.

Упаковка


Ця сторінка опублікована на сайті: http://www.refine.org.ua
Лінк на реферат: http://www.refine.org.ua/pageid-4753-17.html