Українські реферати

Управління асортиментом та номенклатурою
Сторінка: 21
Розділ: Маркетинг

5

8

Коефіцієнт транспортних витрат

0,1

0,1

Коефіцієнт витрат на монтаж

0,14

0,14

Коефіцієнт, що враховує потребу в додатковій площі

4

4

Витрати на навчання верстатника

-

587

Коефіцієнт використання потужності

0,7

0,7

Коефіцієнт завантаження по часу

0,7

0,7

Коефіцієнт витрат електроенергії у мережі

1,05

1,05

Коефіцієнт корисної дії обладнання

0,85

0,9

При розрахунку ефективності Спочатку визначаємо річний режимний фонд часу роботи обладнання. Підприємство має перервний характер виробництва, тобто протягом тижня має два вихідні дні (субота, неділя), а протягом року – 104 вихідні дні, має протягом року 6 святкових днів та 5 передсвяткових днів зі скороченого зміною (6 годин); підприємство працює в 2 зміни, тривалість робочої зміни – 8 годин.


(3.6)

де Fр – річний режимний фонд часу;

QД – кількість календарних днів у році;

QП – кількість святкових днів у році;

QВ – кількість вихідних;

QС – кількість днів зі скороченою зміною і передсвяткові дні;

tc – тривалість зміни в годинах;

tcc – тривалість скороченої зміни в годинах;

qc – кількість змін за добу.

Fр=((365-6-104-5)*8+5*6)*2=4060 годин

Річні витрати часу на плановий ремонт і технічне обслуговування:

(3.7)

де Zp – річні витрати часу на плановий ремонт і технічне обслуговування;

qі– кількість ремонтів протягом року і технічне обслуговування і-го виду;

ξі – витрати часу на виконання одного ремонту або технічне обслуговування одного ремонту або технічне обслуговування і-го виду.

Zp= 130*1/3+10*8+30*3=214 годин

Zp=125*1/4+10*8+25*2=162 годин

Річний дійсний фонд часу роботи обладнання:

(3.8)

де FД – річний дійсний фонд часу роботи обладнання;

FP – річний режимний фонд часу роботи обладнання;

ZP – річні витрати часу на плановий ремонт і технічне обслуговування.

FД = 4060-214=3846 годин

FД = 4060-162=3898 годин

Річний обсяг продукції

(3.9)

де Q – річний обсяг продукції;

FД –річний дійсний фонд часу роботи обладнання;

Vr – годинний виробіток робочої машини

Q=3846*5=19230 шт.

Q=3898*8=31184 шт.

Коефіцієнт росту виробітку

(3.10)

де К – коефіцієнт росту виробітку;

Qнов Qбаз – річний обсяг продукції, виготовленої відповідно на новому і базовому обладнанні.

К=31184/19230=1,622

Розрахунок капітальних вкладень.

Витрати на доставку:

(3.11)

де КТ – транспортні витрати;

Ц – ціна обладнання;

ξТ – коефіцієнт, що враховує транспортні витрати.


Ця сторінка опублікована на сайті: http://www.refine.org.ua
Лінк на реферат: http://www.refine.org.ua/pageid-4753-21.html