Українські реферати

Управління асортиментом та номенклатурою
Сторінка: 22
Розділ: Маркетинг

Кт пр=8796*0,1=879,6 грн.

Кт б=5408*0,1=540,8 грн

Витрати на монтаж обладнання

(3.12)

де КМ –витрати на монтаж;

ξМ – коефіцієнт, що враховує витрати на монтаж обладнання.

Км пр =8796*0,14=1231,44 грн.

Км б=5408*0,14=757,12 грн.

Балансова вартість:

(3.13)

де W – балансова вартість обладнання;

Ц – ціна обладнання;

Кт – транспортні витрати;

Км – витрати на монтаж.

Wпр=8796+879.6+1231.44=10907.04 грн.

Wб=5408+540,8+757,12=6705,9 грн.

Показник загальних капітальних вкладень:

(3.14)

де К – капітальні витрати;

W – балансова вартість;

Y – вартість навчання оператора по управлінню новим обладнанням (587 грн.).

К=10907,04+587=11494,04 грн.

Розрахунок економії собівартості виготовляємих виробів.

Заробітна плата виробничих робітників:

(3.15)

де λі – годинна тарифна ставка робітника і-го розряду;

λД – коефіцієнт, що враховує додаткову заробітну плату;

γ – коефіцієнт, що враховує відрахування на соціальне страхування;

Т – норма часу на виготовлення виробу.

С3=1,53*1,4*1,375*1/8*1000=368,16 грн.

Витрати на силову енергію:

(3.16)

де N – встановлена потужність обладнання;

J – коефіцієнт використання потужності;

L – коефіцієнт використання по часу;

А – коефіцієнт витрат електроенергії в сіті підприємства;

η – коефіцієнт корисної дії електрообладнання;

ЦЕ – ціна 1 кВт електроенергії;

КВ – коефіцієнт, що враховує перевищення норм часу.

Сq пр=2,4*0,7*0,7*1,05:0,9:8:0,3*0,32*1000=182,93 грн.

Сq б=2,2*0,7*0,7*1,05/0,9/5/0,3*0,32*1000=286,3 грн.

Амортизація обладнання

(3.17)

де W – балансова вартість;

НА- норма амортизації обладнання;

Q – річний обсяг продукції.

СА пр=10907,04*0,15*1000/31184=52,46 грн.

СА б=6705,9*0,15*1000/19230=52,3 грн.

Витрати на ремонт та утримання обладнання:

, (3.18)

де RM - ремонтна складність механічної частини обладнання;

ZPM - річні витрати на ремонт і обладнання і утримання одиниці ремонтної складності механічної частини обладнання;

RE - ремонтна складність електричної частини обладнання;

ZPE - річні витрати на ремонт і утримання одиниці ремонтної складності електричної частини обладнання.

СР пр=(15,9*756+10,9*217):31184*1000=461,32 грн.

Ср б=(16*756+11*217)/19230*1000=753,1 грн.

Амортизація будівлі:

, (3.19)

де КП – вартість виробничої площини;

НЗ – норма амортизації будівель.

САЗ пр=1157,92*0,05:31184*1000=1,86 грн.

САЗ б=1157,9*0,05/19230*1000=3 грн.

Витрати на утримання будівель:

, (3.20)

S – виробнича проща;

DS - коефіцієнт, що враховує потребу в додатковій площі;

Z – річні витрати на утримання 1 м2.

Загальна собівартість

, (3.21)

Спр=368,16+182,93+52,46+461,32+1,86+5,72=1072,45 грн.

Сб=457,2+286,3+52,3+753,1+3+10,9=1562,8 грн.

Розрахунок показників ефективності

Для потреб виробництва підприємству необхідно по програмі випуску продукції 21120 штук виробів даного виду. Для їх виготовлення на підприємстві використовується 11 товарно-револьверних верстатів 1Д112 (211120 шт:19230 шт.=11). Верстатів нового типу для виробництва цих виробів цієї кількості необхідно 7 штук (211120 шт.:31184 шт.=7).

Тобто, якщо ми реалізуємо 11 старих верстатів за 35420 грн., а придбаємо та встановимо 7 нових за 80458,25 грн. (11492,04 грн.*7 шт.), то отримаємо загальну суму капітальних вкладень 45038,28 грн. (80458,28 грн.-35420 грн.).

Економія на витратах на виробництві на 1000 штук виробів складатиме 601,83 грн. (собівартість 1000 виробів на старому обладнанні –собівартість 1000 виробів на новому обладнанні=1674,28 грн.-1072,45=601,83 грн.). Значить, на необхідному обсязі випуску матиме економію у розмірі 127058,35 грн. (601,83 грн.*211,12 шт.).

Строк окупності капітальних вкладень визначається по формулі:

, (3.22)

де Е – економія від використання нового обладнання протягом року;

К – сума капітальних вкладень.

То=45038,28:124058,35=0,35 року.

Отже, якщо підприємство буде реалізовувати цей проект за кошти фонду розвитку виробництва, то вже протягом першого року воно отримає прибуток у розмірі 82020,07 грн. (127058,35 грн. – 45038,28 грн.). Якщо є підприємство буде брати кредит в банку 50000 грн. під 40% річних, то воно зможе розрахуватися з банком (50000грн.+50000*0,4=70000 грн.) і отримає прибуток у розмірі 12020,07 грн. вже протягом першого року.

3.3 Раціональне використання кадрів підприємства

Зниження витрат виробництва є однією з основних якісних характеристик роботи промисловості та її ланцюги. До неї, зрештою, зводяться результати розвитку техніки та організації виробництва. Вона визначає підвищення рентабельності виробництва.

Проводячи роботу по зниженню собівартості продукції, потрібно мати на увазі не стільки власні результати роботи, скільки витрати на кінцеву продукцію. Знижуючи собівартість сировини та матеріалів, можна спростити процес виготовлення напівфабрикату та зекономити на цьому відому суму витрат. Однак ця міра може викликати додаткові витрати на наступних стадіях виробництва та привести до дорожчання кінцевого продукту. Тому необхідно дотримувати народногосподарський підхід до розробки заходів, направлених на підвищення економічності виробництва.

Визначаючи шляхи зниження собівартості продукції, потрібно розрізнювати джерела та чинники економії. Під джерелами економії розуміються ті елементи та статті витрат, за рахунок яких досягається економія. Чинниками економії витрат є умови, що визначають зниження витрат, пов'язаних з процесом виробництва.

Рівень ставок податків залежить від українського законодавства, а оскільки немає стабільності в економічному розвитку України, що відповідно буде підвищуватися й ціна продукції при збільшенні цих ставок.

Все-таки, знизити собівартість виробів можна.

Зараз в світі існують нові розробки технологій, вони постійно удосконалюються, та дозволяють значно економити трудові ресурси та підвищувати продуктивність труда.

Поєднання професій та функцій дозволяє за рахунок збільшення використання робочого часу звільнити значну кількість працівників, сприяє підвищенню кваліфікації кадрів, формуванню професій широкого профілю, підвищенню змістовності праці та його привабливості. Внаслідок поєднання професій отримуємо значну економію заробітної плати.

При поєднанні професій виконавець одночасно зі своєю основною роботою повністю або частково бере на себе функції, які раніше виконував інший працівник.

Основними умовами, при яких можливо та економічно виправдане поєднання професій й функцій, а саме:

а) наявність у працівника перерв в роботі, зумовлені технологією виробництва або використання обладнання;


Ця сторінка опублікована на сайті: http://www.refine.org.ua
Лінк на реферат: http://www.refine.org.ua/pageid-4753-22.html