Українські реферати

Управління асортиментом та номенклатурою
Сторінка: 23
Розділ: Маркетинг

б) спільна робота працівників, які повинні суміщати роботи;

в) рознесеність в часі виконання функцій, що суміщаються

г) досить високий культурно-технічний рівень працівників

Розглянемо базовий варіант пропозиції. На підприємстві, що розглядається є посада бухгалтера по обліку матеріалів та сировина й посада нормувальника по витратах сировини.

Середньомісячна зарплата бухгалтера по обліку матеріалів та сировини становить 300 грн., премія становить 30% (коефіцієнт премії - 0,3) від заробітної плати, то річний фонд заробітної плати дорівнює:

(600 +600* 0,3)* 12 = 9360 грн.

Середньомісячну заробітну плату нормувальника по витратах сировини рівна 630 грн., премія з нарахуваннями становить 30 % від заробітної плати. Тоді річний фонд заробітної плати нормувальника складає:

(630 + 630*0,3)* 12 = 9828 грн.

Розглянемо варіант, що пропонується. Для більш раціонального використання кадрів пропонується поєднання професій бухгалтера по обліку матеріалів та сировини й нормувальника по витратах сировини, оскільки й для одного та для іншого розроблені або придбані необхідні комп'ютерні програми, що автоматизують процеси обчислень та тому з даною роботою цілком може справитися одна людина.

Нормувальник по витратах сировини частково суміщає свою професію з професією бухгалтера по обліку сировини й матеріалів (отримуючи 35% доплати від заробітної плати бухгалтера по обліку сировини й матеріалів). Тоді середньомісячна заробітна плата нормувальника при поєднанні професій складе:

630 + 600* 35/100 = 840 грн.

Якщо преміальні з нарахуваннями при поєднанні професій залишається незмінної (30 %), то річний фонд заробітної плати нормувальника складе:

(840 +840* 0,3)* 12 = 13104 грн.

Економічний ефект від поєднання професій отриманий за рахунок економії фонду заробітної плати складає:

qП = 9360 + 9828-13104 = 6084 грн.

Для зручності всі отримані дані зведу в таблицю 3.2.

Отриманий в економічний ефект вказує на те, що підприємство має можливість скоротити свої витрати по виробничій діяльності, а це дозволить більш ефективно управляти ціною продукції та як наслідок підвищити конкурентоздатність продукції підприємства.


Таблиця 3.3 - Раціональне використання кадрів

Посада

до поєднання професій

(базовий варіант)

Критерій оцінки та коментарі до показників

Бухгалтер

по обліку

матеріалів

та сировина

Нормувальник

по

витратам

сировина

Розроблені та придбані необхідні комп'ютерні програми, що автоматизують процеси обчислень й обліку

Середньомісячна зарплата

600 грн.

630 грн.

Премія

30%

30 %

Річний фонд заробітної плати

(600 +600* 0,3)* 12

= 9360 грн.

(630 + 630*0,3)* 12

= 9828 грн.

Пропоную щоб нормувальник суміщав свою професію з професією бухгалтера отримуючи 35 % доплати

Посада

після поєднання професій

(варіант, що пропонується )

Робоче місце ліквідоване

Бухгалтер-нормувальник

по обліку

витрат сировини та матеріалів

середньомісячна заробітна плата нормувальника при поєднанні професій

630 + 600* 35/100

= 840 грн.

Річний фонд заробітної плати

(840 +840* 0,3)* 12

= 13104 грн.

Економічний ефект

від поєднання професій

qП = 9360 + 9828-13104

= 6084 грн.Ця сторінка опублікована на сайті: http://www.refine.org.ua
Лінк на реферат: http://www.refine.org.ua/pageid-4753-23.html