Українські реферати

Управління асортиментом та номенклатурою
Сторінка: 6
Розділ: Маркетинг

Проти рівня 2003 року виручка від реалізації збільшилась в 2004 році на 22998 тис. грн., або на 20,8%, при цьому валовий прибуток зменшився на 2106 тис. грн. або на 7,7%.

Невиконання плану валового прибутку відбулося за рахунок збільшення матеріальних витрат на виробництво продукції, що призвело до збільшення собівартості реалізованої продукції. Отримати заплановану суму валового прибутку (29200 тис. грн.) можливо було шляхом збільшення відпускних цін на продукцію і таким чином збільшити обсяг отриманої виручки до 137280 тис. грн. або шляхом зменшення собівартості до 104262 тис. грн.

Крім цього на фінансовий стан заводу негативно вплинув значний обсяг податкових платежів у бюджет та позабюджетні фонди (таблиця 2.2).

Таблиця 2.2 - Відрахування та податкові платежі

Показники

2003 рік

(тис. грн.)

2004 рік

(тис. грн.)

Податок на прибуток

4732

6086

Податок на землю

104

134,1

Податок на воду

13

33

Плата за забруднення навколишнього природного середовища

18

20

Прибутковий податок

2001

3005

Місцеві податки та збори

140

147

Відрахування в інноваційний фонд

818,1

-

Всього:

7826,1

9425,1

Загальна сума платежів у бюджет в 2004 році склала 9425,1 тис. грн., що на 1599 тис. грн. більше, ніж у 2003 році, але у відсотковому виразі до виручки від реалізації вона майже не змінилась – в 2004 році дорівнює 7,06%, в 2003 році – 7,08%.

Головним у фінансовій діяльності підприємства є правильна організація та використання обігових коштів.

Характеристика фінансової стабільності включає в себе аналіз: складу та розміщення активів підприємства, кредиторської заборгованості, платоспроможності, динаміки та використання обігових активів.

Таблиця 2.3 - Аналіз складу та розміщення активів

Активи

На поч. року

(тис. грн.)

На кін. року

(тис. грн.)


Ця сторінка опублікована на сайті: http://www.refine.org.ua
Лінк на реферат: http://www.refine.org.ua/pageid-4753-6.html