Українські реферати

Організація корекційно – компенсаторної роботи з дітьми, що мають порушення зору
Сторінка: 12
Розділ: Педагогіка

1.

2.

3.

4.

Насіння

Кущі

Літні квіти

Вакація

Зернові — жито, овес, просо, пшениця, ячмінь, гречка

Бузина, кизил, ліщина, верболіз (+ всі вивчені раніше)

Волошки, дзвоники, мальва, красоля, ромашка, кульбаба, конюшина, маргаритки, троянда, кала, гіацинт

Розділ V. Використання дидактичних ігор і завдань в процесі корекційно-відновлювальної роботи.

Для відновлення гостроти зору і розвитку зорових функцій вчитель-дефек­толог використовує спеціальні дидактичні ігри-вправи і завдання, які повинні тренувати зір, формувати у дітей певні уявлення про предмети і явища, розвивати зорову увагу, пам’ять.

Важливо пам’ятати, що дидактичні ігри та завдання для розвитку зору і зорового сприйняття підбирають індивідуально для кожної дитини в залежності від стану зору і періоду відновлювальної роботи.

Наприклад, при гіперметропії рекомендоване посилене зорове навантаження і використовуються посібники малого розміру. А при міопії зорове перенапруження недопустиме і посібники мають бути більшого розміру.

Знаючи зорові можливості дітей, тифлопедагог може цілеспрямовано впливати на розвиток зору, створювати умови в процесі виховання і навчання дітей для лікувально-відновлювальної роботи та закріплення її результатів.

Спеціальні дидактичні ігри і завдання використовуються тифлопедагогом на підгрупових та індивідуальних корекційно-компенсаторних заняттях, а також у вечірні години (ІІ половина дня) на індивідуальних заняттях, що їх проводить вихователь з дітьми по індивідуальним завданням тифлопедагога і лікаря-офтальмо­лога.

Для більшої зручності ці ігри-вправи поділені на окремі групи.

І. Ігри-вправи на розвиток зору:

А) ігри на розвиток гостроти зору:

Мозаїка різної величини і форми.

Конструктор.

Сортування насіння.

Нанизування намиста на шнурок.

Вишивання по крапках.

Обводка по зовнішньому і внутрішньому контуру.

Плетення “килимів” з різнокольорових смужок

Різні види шнурування.

Малювання через кальку.

Розглядання картинок в моноскопі.

Б) ігри на розвиток окорухаючої функції:

Обводка по зовнішньому і внутрішньому контуру.

Малювання по пересіченому контуру.

Малювання через кальку.

Спостереження за іграшкою, що рухається.

Лабіринти (прості і складні).

Сполучення об’єктів на перфокарті.

Малювання по крапках.

В) ігри на розвиток бінокулярного і стереоскопічного зору:

“Злови рибку”.

Кільцекиди.

Серсо.

Метання в ціль, в обруч.

Більярд.

Футбол (настільний).

Конструктор.

Співставлення об’єктів за контуром.

Розглядання картинок у стереоскопі.

Робота з паличковим мотиватором.

ІІ. Ігри-вправи на розвиток зорового сприйняття:

А) ігри на формування просторових уявлень і орієнтування:

Лабіринти.

Слухові диктанти.

“Що ближче? Що далі?”

“Що справа? Що зліва?”

“Скажи, де знаходиться?”

План-схема.

“Знайди скарб”.

Ряди і стовпчики.

Знайди напрямок.

Проклади доріжку.

Б) ігри на розвиток функцій розрізнення кольорів і форм:

Кольорові замочки.

Підбери за кольором (формою).

Підбери комплекти (сервіз, костюм) за поданим еталоном кольору чи форми.

Співставлення за контуром.

Розклади по відтінках.

Виклади за зразком.

Дофарбуй райдугу.

Склади з геометричних форм.

Склади ціле з частин.

Геометричне і кольорове серсо.

ІІІ. Ігри-вправи на розвиток психічних процесів (уваги, пам’яті, мислення):

Склади картинку.

Склади ціле з частин.

Лото.

Матрьошки, пірамідки, коробки-вкладки.

Що змінилося?

Знайди два однакових об’єкти.

Чим відрізняються?

Виклади за зразком, по пам’яті.

Розділ VI. Документація тифлопедагога та її

оформлення.

Перспективний план корекційно-відновлювальної роботи (додаток №1).

Книга обліку дітей із зазначенням діагнозу (додаток №2).

Індивідуальна картка розвитку дитини (додаток №3).

Картка мовного розвитку на кожну дитину (додаток №4).

План індивідуальної роботи(додаток №5).

Щоденне планування занять у підгрупах (додаток №6).

Книга аналізу результативності індивідуальної роботи з дітьми (додаток №7).

Витяг з протоколів медико-педагогічної консультації (надається МПК на момент вступу дитини до спец. групи і зберігається весь період перебування дитини у дитячому садку).

Книга взаємозв’язку між дефектологом і вихователем групи (додаток №8).

Графік роботи тифлопедагога , затверджений керівником дитячого садка (додаток №9).

Річний перспективний тематичний план .

ДОДАТОК №1.

ПЕРСПЕКТИВНИЙ ПЛАН КОРЕКЦІЙНО – ВІДНОВЛЮВАЛЬНОЇ РОБОТИ ТИФЛОПЕДАГОГА (вікової) ГРУПИ

на . . . . — . . . . . навч. р.

І. Навчально-виховна та корекційна робота:

щоденне проведення підгрупових занять корекційно-компенсаторного характеру;

щоденне проведення індивідуальних занять з метою виправлення та попередження відхилень у розвитку;

розвивати у дітей зорове сприйняття та знайомити їх з оточуючим світом на матеріалі лексичних тем (згідно програми);

в процесі навчання і корекційної роботи формувати у дітей з вадами зору:

а) предметно-практичні дії: (перелік дій згідно програми) /тільки для молодшого віку/;

б) сенсорні функції: (складається на основі “Програми розвитку зорового сприйняття та ознайомлення з оточуючим” під ред. Л. В. Рудакової)

обстежувальні дії (як саме)

кольоророзрізнення (розкрити ширше)

форморозрізнення (розкрити ширше)

сприйняття величини (розкрити ширше);

в) просторове сприйняття та орієнтування

……. (по програмі);

г) зорові функції:

……. (окомір, просліджуюча функція, поле зору координацію, фіксацію, бінокулярний зір і т.д.);

д) предметне сприйняття:

……;

е) загальні способи розумової діяльності:

……;

є) розвиток мови:

…….;

ж) ігрову діяльність:

…….

з) готовність до школи (тільки для підготовчої групи):

…… (навчальна, фізична, особистість – за програмою).

ІІ. Організаційно – методична робота:

Приймати активну участь в оформленні своєї зорової групи, дитячого садка, та кабінету дефектолога.

Надавати консультативну допомогу вихователям групи у підборі наочних посібників, комплектуванні групи.

Систематично підвищувати свою професійну майстерність. Знайомитися з новинками науково-педагогічної та методичної літератури з дефектології, приймати активну участь у семінарах та засіданнях методичного об’єднання тифлопедагогів, педрадах.

Проводити бесіди, лекції, консультації по організації охорони зору дітей та спеціальній методиці проведення навчальних та індивідуальних занять для вихователів спец. групи.

Постійно підтримувати тісний контакт з лікарем-офтальмологом і медсестрою-ортоптисткою, вихователями групи.


Ця сторінка опублікована на сайті: http://www.refine.org.ua
Лінк на реферат: http://www.refine.org.ua/pageid-4860-12.html