Українські реферати

Мета створення та основні напрямки діяльності Всесвітньої торгової організації (ВТО)
Сторінка: 3
Розділ: Економічні теми

EUR/USD

1,6480-1,6520

а) EUR - база котирування, USD - валюта, що котирується.

Тоді при обміні 100 USD ми отримаємо:

100 /1,6520 = 60, 5327 EUR.

б) При обміні 100 EUR, отримаємо:

100 х 1,6480 = 164,8 USD.

4. Банк встановив наступне котирування. Визначити вид котирування та значення курсу оберненого котирування.

EUR/USD

1,6480 – 1,6520

Це прямий вид котирування.

Обернений курс буде виглядати так:

USD/EUR 1/1,6480 – 1/1,6520

USD/EUR 0,6068 – 0,6053

5. Яким буде курс для а)базової валюти; б) для валюти котирування, якщо курс виражено у формі:

1,5932 $ (USD) за 1£ (GBP)

GBP/USD

а) для USD – пряме котирування;

б) для GBP – зворотнэ котирування.

6. Розрахувати крос-курс:

GBP/CAD, якщо

GBP/USD

1,5864 – 1,5900

USD/CAD

1,5652 – 1,5659

Bid (базова валюта) = bid / offer =1,5864 / 1,5659=1,0131

Offer (валюта котирування) = offer / bid = 1,5900 / 1,5652=1,0159

GBP/CAD

1,0131 - 1,0159

7. Розрахувати реальний валютний курс канадського долара.

За січень місяць En канадського долара по відношенню до долара США виріс з 0,6388 до 0,6372 канадського долара до американського. За цей самий місяць ціни в США виросли на 0,4%, а в Канаді на 6,3%.

Розв’язок: En CAD/USA 0,6388

CAD/USA 0,6372

En = En х Pt/Pd= 0,6372 х ((100+ 0,4)/ (100+6,3))= 0,6018

В реальному вираженні курс канадського долара дійсно виріс, оскільки реальний валютний курс враховує інфляційні процеси як всередині країни, так і в країні, до валюти якої котирується національна.

Список використаної літератури

1)Киреев А.П. Международная экономика. В 2-х ч. – Ч. І. Международная микроэкономика: движение товаров и факторов производства. Учебное пособие для вузов. – М.: Междунар. отношения, 1998. – 416 с.

2)Козак Ю.Г., Лук’яненко Д.Г., Макогон Ю.В. та ін. Міжнародна економіка: Навчальний посібник. – Вид. 2-ге, перероб. та доп. – Київ: Центр навчальної літератури, 2004. – 672 с.

3)Козак Ю.Г., Лук’яненко Д.Г., Макогон Ю.В. та ін. Міжнародна економіка: Навчальний посібник. – К.: Центр навчальної літератури, Видавництво «АртЕк», 2002. – 436 с.

4)Овчинников Г.П. Международная экономика: Учебное пособие. – СПб.: Изд-во Михайлова В.А., 2000. – 384 с.


Ця сторінка опублікована на сайті: http://www.refine.org.ua
Лінк на реферат: http://www.refine.org.ua/pageid-4947-3.html