Українські реферати

Облік та контроль фінансових результатів в умовах ТОВ "Клімат Індустрії"
Сторінка: 16
Розділ: Бухгалтерський облік, оподаткування

Для узагальнення інформації за рахунками бухгалтерського обліку, а також для додаткової деталізації сальдового балансу складається оборотна відомість. Оборотна відомість містить номер (найменування) початкове сальдо, оборот та кінцеве сальдо за кожним рахунком, що мав сальдо на початок звітного періоду або був використаний для відображення в бухгалтерському обліку господарських операцій за звітний період.

Дебетові та кредитові обороти рахунків в оборотній відомості заповнюються відповідно до підсумкової колонки (за дебетом) та строки (за кредитом) шахової відомості.

Таблиця 2.4

Оборотна відомість

№ з/п

Найменування (номер) рахунку

Початкове сальдо

Оборот

Кінцеве

сальдо

Д

К

Д

К

Д

К

1.

Будинки та споруди 103

2022200

     

2022200

 

2.

Машини та обладнання 104

1601760

 

115200

 

1716960

 

3.

Транспортні засоби 105

236080

     

236080

 

4.

Інструменти, прилади та інвентар 106

193160

     

193160

 

5.

Інші нематеріальні активи 127

24000

     

24000

 

6.

Знос основних засобів 131

 

214900

 

34800

 

249700

7.

Знос нематеріальних активів 133

 

2700

 

800

 

3500

8.

Придбання (виготовлення) ОЗ 152

   

115200

115200

   

9.

Сировина й матеріали 201

58200

 

58715

82600

34315

 

10.

Комплектуючі вироби 202

34600

 

14363

14400

34563

 

11.

Паливо 203

8400

 

15000

7718

15682

 

12.

Будівельні матеріали 205

6200

 

8822

4500

10522

 

13.

Запасні частини 207

6410

 

400

6810

   

14.

Малоцінні та швидкозношувані предмети 22

12460

   

8460

4000

 

15.

Виробництво 23

42200

 

230498

203188

69510

 

16.

Готова продукція 26

18300

 

196488

195770

19018

 

17.

Каса в національній валюті 301

   

82140

82140

   

18.

Поточні рахунки в національній валюті 311

115100

 

556720

618301

53519

 

19.

Розрахунки з вітчизняними покупцями 361

94600

 

392340

462000

24940

 

20.

Розрахунки за виданими авансами 371

   

18000

18000

   

21.

Розрахунки з підзвітними особами 372

   

1420

1420

   

22.

Резерв сумнівних боргів 38

 

18000

24000

8000

 

2000

23.

Витрати майбутніх періодів 39

58240

 

200

4200

54240

 

24.

Статутний капітал 40

 

3700000

     

3700000

25.

Прибуток нерозподілений 441

 

352500

 

19690

 

372190

26.

Забезпечення виплат відпусток 471

 

43810

 

8690

 

52500

27.

Довгострокові кредити банків 501

 

200000

200000

     

28.

Короткострокові кредити банків 601

     

100000

 

100000

29.

Розрахунки з постачальниками 631

   

215160

239160

 

24000

30.

Розрахунки за податками 641

   

89381

96600

 

7219

31.

Податкові зобов'язання 643

   

9000

9000

   

32.

Податковий кредит 644

   

3000

3000

   

33.

Розрахунки за пенсійним забезпеченням 651

   

27200

27200

   

34.

Розрахунки за соціальним страхуванням 652

   

3200

3200

   

35.

Страхуванням на випадок безробіття 653

   

1600

1600

   

36.

Розрахунки за заробітною платою 661

   

80000

80000

   

37.

Розрахунки з депонентами 662

     

1600

 

1600

38.

Розрахунки за авансами одержаними 681

   

54000

54000

   

39.

Розрахунки за нарахованими відсотками 684

   

14500

14500

   

40.

Розрахунки з іншими кредиторами 685

   

29804

29804

   

41.

Дохід від реалізації готової продукції 701

   

392340

392340

   

42.
Подпись: Продовження таблиці 2.4
Оборотна відомість

Результат основної діяльності 791

   

326950

326950

   

43.

Собівартість реалізованої продукції 901

   

195770

195770

   

44.

Загальновиробничі витрати 91

   

41493

41493

   

45.

Адміністративні витрати 92

   

58740

58740

   

46.

Витрати на збут 93

   

23190

23190

   

47.

Сумнівні та безнадійні борги 944

   

8000

8000

   

48.

Відсотки за кредит 951

   

10000

10000

   

49.

Податки на прибуток 98

   

11560

11560

   
 

Разом:

4531910

4531910

3624394

3624394

4512709

4512709


Ця сторінка опублікована на сайті: http://www.refine.org.ua
Лінк на реферат: http://www.refine.org.ua/pageid-5064-16.html