Українські реферати

Облік та контроль фінансових результатів в умовах ТОВ "Клімат Індустрії"
Сторінка: 26
Розділ: Бухгалтерський облік, оподаткування

Для більш детального відображення відхилень окремих фактичних показників реалізації у періоді, що аналізується, від плану і попереднього періоду необхідно зробити зіставлення цих показників, розрахувавши їх абсолютні і відносні взаємні відхилення. Результати розрахунків представимо у вигляді наступної таблиці.

Таблиця

3.14

Зіставлення показників реалізації продукції з планом і попереднім періодом

Найменування показника

одиниці виміру

% факт

до плану

+,- факт

до плану

%, факт

до попе-реднього періоду

1

2

3

4

5

6

1.

Обсяг випуску продукції

м

97,63%

-90

100,82%

2.

Обсяг товарної продукції

тис. грн.

98,41%

-5,32

101,16%

3.

Середня ціна одиниці продукції

грн./м

100,8%

0,7

100,34%

4.

Загальна вартість реалізованої продукції

тис. грн.

95,41%

-15,35

101,01%

5.

Обсяг реалізованої продукції

м

96,69%

-123

100,67%

6.

Залишки готової продукції на складі

м

192,5%

111

100,43%

7.

Вартість залишків готової продукції на складі

тис. грн.

194,13%

9,94

100,84%

8.

Дебіторська заборгованість, термін оплати якої не наступив

тис. грн.

104,8%

2,4

86,75%

9.

Дебіторська заборгованість, термін оплати якої наступив

тис. грн.

113,12%

4,2

105,85%

10.

Обсяг продукції, реалізований по занижених цінах

м

130%

24

108,33%

11.

Прибуток від продукції, реалізований по занижених цінах

тис. грн.

123,44%

1,5

105,33%

12.

Вартість продукції, реалізований по занижених цінах

тис. грн.

130,97%

2,18

108,6%

13.

Збитки від реалізації продукції по занижених цінах

тис. грн.

206,25%

0,68

133,33%

14.

Обсяг продукції, відпущеної безкоштовно працівникам

м

-

8

80%

15.

Збитки від безкоштовного відпуску продукції

тис. грн.

-

0,71

80,32%

16.

Загальна вартість реалізованої продукції

тис. грн.

95,94%

-13,85

101,11%

17.

Загальна кількість реалізованої продукції

м

97,61%

-91

100,82%

Загальний аналіз результатів розрахунків абсолютних і відносних відхилень, представлених в таблиці 3.14, свідчить про погіршення основних показників реалізації (обсяг товарної продукції, обсяг реалізованої продукції і у грудні 2000 року у порівнянні з плановими показниками, при цьому середня ціна продукції, залишки готової продукції на складі збільшилися. Щодо показників попереднього періоду, то вони здебільшого нижче за показники реалізації у періоді, що аналізується, але слід зазначити, що збитки від реалізації продукції по занижених цінах та залишки нереалізованої продукції на складі також зросли у порівнянні з попереднім періодом (див. таблиці 3.13 й 3.14).

Таким чином, виходячи з того, що більшість планових показників щодо реалізації продукції у грудні 2000 року не були виконані, то необхідно визначити причини, які до цього призвели. Конкретні причин, які призвели до погіршення показників реалізації продукції у періоді, що аналізується, визначимо за допомогою детального аналізу.

Основу детального аналізу реалізації продукції складає наступне рівняння:

Ор = ТП + (Огпн – Огпк ) – Ззц – Збл , де (3.8)

Ор - обсяг реалізації в звітному періоді;

ТП - обсяг товарної (готової) продукції в звітному періоді;

Огпп - залишки готової продукції на складі підприємства на початок звітного періоду;

Огпк - залишки готової продукції на складі підприємства на кінець звітного періоду;

Ззц - збитки від реалізації продукції по занижених цінах;

Збп - збитки від відпуску продукції своїм працівникам безкоштовно і по пільгових цінах;

Оскільки існує два методи визначення реалізації продукції: метод нарахування і касовий метод (при касовому методі реалізованою вважається тільки та продукція, яка була оплачена покупцем; метод нарахування у свою чергу передбачає, що вся відвантажена покупцеві продукція незалежно від надходження оплати повинна вважатися реалізованою), то рівняння детального аналізу обсягу може додатково містити показники дебіторської заборгованості. Зараз, відповідно до пункту 1.31 діючого Закону України "Про Оподаткування прибутку", реалізованою вважається відвантаження продукції (виконання робот, послуг), тобто реалізація визначається за методом нарахування. Отже, вищенаведене рівняння щодо детального аналізу обсягу реалізації продукції не містить величин дебіторської заборгованості.

Отже, як бачимо з таблиці 3.13, основними причинами, що спричиняють зменшення обсягу реалізації продукції у періоді, який аналізується, є:

- причини, що спричиняють зміну обсягу випуску продукції;

- причини, що спричиняють збільшення величини незавершеного виробництва і напівфабрикатів власного виробництва;

- причини, що спричиняють зміну якості продукції.

Визначимо величину впливу на обсяг реалізації продукції кожної з вищезазначених причин.


Ця сторінка опублікована на сайті: http://www.refine.org.ua
Лінк на реферат: http://www.refine.org.ua/pageid-5064-26.html