Українські реферати

Облік та контроль фінансових результатів в умовах ТОВ "Клімат Індустрії"
Сторінка: 30
Розділ: Бухгалтерський облік, оподаткування

Щодо структури собівартості, то у періоді, який аналізується, не спостерігається її істотних змін ні відносно попереднього періоду, ні відносно плану. Найбільшу питому вагу серед елементів собівартості мають матеріальні витрати, відсоток яких у структурі собівартості продукції становить 39,4% (31,3208/79,7035×100%). Отже, детальний аналіз собівартості продукції розпочнемо з визначення причин, які призвели до збільшення матеріальних витрат.

Як бачимо з таблиці 3.18, найбільшу величину серед елементів загальних матеріальних витрат у періоді, що аналізуються, мають витрати матеріалів, їх питома вага відносно загальної величини матеріальних витрат становить 63,924% (20,0216/31,3208×100%), а відносно всієї собівартості продукції - 25,12% (20,0216/79,7035×100%). Отже, розглянемо структуру витрат матеріалів з деталізацією за видами витрачених матеріалів.

Дані про найменування, ціну й кількість витрачених матеріалів за фактом та відносно плану наведені у наступній таблиці.

Таблиця

3.19

Дані про витрати матеріалів за грудень 2000 р.

з/п

Найменування видів витрачених матеріалів

Одиниці

виміру

Кількість витраче-них матеріалів

Ціна матеріалів, грн.

Вартісь витрачених матеріалів, грн.

Переви-щення ціни за фактом над планом

Збіль-шення витрат внаслі-док ро-сту цін

факт

план

факт

план

факт

план

факт за цінами плану

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1.

Листи сталеві СЛУ4

м²

660

680

22

22

14520

14960

14520

0

0

2.

Листи сталеві СЛ2

м²

610

640

24

24

14640

15360

14640

0

0

3.

Оцинковані сталеві листи

м²

710

720

30,2

30,2

21442

21744

21442

0

0

4.

Листи з нержавіючої сталі

м²

220

230

34,3

34,2

7546

7866

7524

0,1

22

5.

Цинк

кг

90

80

3,8

3,8

342

304

342

0

0

6.

Полімерний порошок

кг

30

27

14

14

420

378

420

0

0

7.

Абразивний матеріал

кг

30

25

8,7

8,6

261

215

258

0,1

3

8.

Сталеві труби ДТ Ø 6,4"

м

42

41

76

76

3192

3116

3192

0

0

9.

Сталеві труби ДС Ø 5,8"

м

46

44

74

73,5

3404

3234

3381

0,5

23

10.

Мідь

кг

40

36

6,55

6,5

262

234

260

0,05

2

11.

Карбід кальцію

кг

126

128

7,5

7,5

945

960

945

0

0

12.

Кисень

м³

134

134,4

15

15

2010

2016

2010

0

0

13.

Електроди

шт

538

540

0,5

0,5

269

270

269

0

0

14.

Спецодяг

шт

38

38

86

84,5

3268

3211

3211

1,5

57

15.

Мастило ТЛМ-2

л

25

25

18,8

18,72

470

468

468

0,08

2

16.

Мастило ЛТ-3

л

36

35

22

22

792

770

792

0

0

17.

Гайка М8

шт

20

20

0,4

0,4

8

8

8

0

0

18.

Фланець ФЛ5

шт

6

6

26

26

156

156

156

0

0

19.

Фрези Д12

шт

10

10

14,7

14,7

147

147

147

0

0

20.

Різець 2ФП

шт

15

15

12,4

12,2

186

183

183

0,2

3

21.

Витрати матеріалів разом

грн.

       

74280

75600

74168

 

112

22.

умовно-змінні витрати

грн.

       

69253

70657

69203

 

50

23.

умовно-постійні витрати

грн.

       

5027

4943

4965

 

62


Ця сторінка опублікована на сайті: http://www.refine.org.ua
Лінк на реферат: http://www.refine.org.ua/pageid-5064-30.html