Українські реферати

Облік та розподіл виробничих накладних витрат
Сторінка: 5
Розділ: Фінанси

Як вхідну інформацію використовують “Відомість витрат по цеху №” і “Відомість загальновиробничих витрат”.

У “Відомості витрат по цеху №” по горизонталі відображаються кредити рахунків, а по вертикалі – номер і найменування статті аналітичного обліку. Обов'язковим реквізитом є номер цеху, дата заповнення, підсумкові суми і підписи відповідальних осіб.

У “Відомості загальновиробничих витрат” також по горизонталі відображаються суми кредитуємо рахунків, а по вертикалі -і номер і найменування статті аналітичного обліку. Обов'язковим реквізитом є дата заповнення, підсумкові суми і підписи відповідальних осіб.

Наприкінці кожного звітного періоду загальновиробничі витрати підлягають розподілу. На початку року підприємство самостійне встановлює собі виробничу потужність, при досягненні якої всі загальновиробничі витрати розподіляються на рахунок “виробництво”. Також необхідно вибрати вимірник як базу розподілу.

Передбачено, що підприємства можуть самостійно вибирати вимірник за базу розподілу витрат виробничої діяльності. Ми обрали вимірник – кількість випущених виробів за місяць. Приклад розподілу наведений у ПСБО –16 “Витрати” (табл.3.).

Таблиця 3. Розрахунок розподілу загальновиробничих витрат

з/п

Показники

Усього

На одиницю бази розподілу (1 машино-година)

Включення загальновиробничих витрат до

витрат на виробництво продукції (рахунок 23 “Виробництво”), грн.

собівартості реалізованої продукції (рахунок 90 “Собівартість реалізації”), грн.

1

2

3

4

5

6

1

База розподілу за нормальною потужністю, машино-годин

1000

Х

Х

Х

2

Загальновиробничі витрати за нормальною потужністю, грн.

З них:

7000

     

3

змінні

5000

5=5000/1000

Х

Х

4

постійні

2000

2=2000/1000

Х

Х

5

База розподілу за фактичною потужністю, машино-години:

       

6

1-й звітний період

800

Х

Х

Х

7

2-й звітний період

1050

Х

Х

Х

 

Фактичні загальновиробничі витрати, грн.:

       

8

1-й звітний період

з них:

6810

     

9

Змінні (за даними аналітичного обліку)

4800

Х

4800

Х

10

постійні – усього

( 6810– 4800)

у тому числі:

2010

Х

Х

Х

10.1

постійні розподілені

( 800х2 )

1600

Х

1600

Х

10.2

постійні нерозподілені (2010 – 1600)

410

Х

Х

410

11

2-й звітний період

з них:

7795

     

12

змінні(за даними аналітичного обліку)

5775

Х

5775

Х

13

постійні – усього

(7795 – 5775)

у тому числі:

2020

Х

Х

Х

13.1

постійні розподілені

( 1050х2 =2100),

але не більше суми фактичних постійних загальновиробничих витрат

2020

Х

2020

Х

13.2

постійні нерозподілені

( 2020– 2020)

0

Х

Х

0

Задачу про розподіл загальновиробничих витрат вирішують розробляючи базу даних у середі Microsoft Access. На даній середі зупиняються тому, що вона проста в застосуванні і для рядового бухгалтера не складе особливої праці освоїти не тільки її застосуванні, але і навчитися самостійно проектувати свої системи.


Ця сторінка опублікована на сайті: http://www.refine.org.ua
Лінк на реферат: http://www.refine.org.ua/pageid-5084-5.html