Українські реферати

Основні засади техніки ефірного мовлення
Сторінка: 1
Розділ: Журналістика

З М І С Т

ВСТУП3

РОЗДІЛ 1. ЕФІРНЕ МОВЛЕННЯ В УКРАЇНІ 8

1.1. Ефірне мовлення в контексті сучасних знань 8

1. 2. Історія становлення телебачення в Україні 13

РОДІЛ 2. ОСОБЛИВОСТІ ЖУРНАЛСТСЬКОЇ РОБОТИ В ЕФІРІ22

РОЗДІЛ 3. ПРОБЛЕМИ ЯКІСНОГО ЕФІРНОГО МОВЛЕННЯ В УКРАЇНІ36

3.1. Мовна ситуація в телеефірі 36

3.2.Порушення норм на українських телеканалах51

ВИСНОВОК61

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 68

ДОДАТОК71

ВСТУП

Телебачення стало невід'ємною частиною нашого життя. Поміркована частина людства попереджає, що телепростір становить таку небезпеку, про яку ніхто і не здогадується. Єдине, що не викликає сумніву, це те, що навколо ролі телебачення в нашому житті виникає щоразу більше дискусій. Світ надсучасних передових комунікацій, схоже поступово перетворює життя людини на суцільне дійство. Дійство, де все поставлено з ніг на голову, і яке масово споживає молоде покоління. Телевізійний масовий продукт вже давно поставлено на конвеєр, а тому про його якість говорити марно. Сучасне телебачення використовує ті ж принципи, що пропагували ще в Римській імперії. Як тоді, так і тепер людині пропонують "хліба та видовищ". Цим видовищем і є телебачення з його технічними, комунікаційними нововведеннями, звабливими та ефектними ідеями. Сьогодні глядачі надають перевагу якісному та яскравому телебаченню. Телевізійна мережа все одно охопила практично всі сфери людської діяльності.

Тепер у незалежній Україні українська мова в усій її чистоті й красі має посісти належне їй місце. Певна річ, усі відразу не можуть заговорити добірною мовою. До тих, хто лише починає дедалі активніше розмовляти по-українському , слід виявляти поблажливість і пробачати їм певні мовні огріхи. Однак є люди ,які не мають права на помилки (актори, лектори, диктори та інші працівники радіо й телебачення, вчителі, викладачі), бо їхнє слово повинне бути взірцем для решти громадян України. Носіями зразкової української мови мусять стати державні діячі, урядовці всіх рангів та їхні дружини, якщо вони спілкуються з людьми поза своєю домівкою, виступають перед авдиторією безпосередньо чи в засобах масової інформації.

Сьогодні надзвичайно високим став рівень поінформованості кож­ної людини. Широка мережа засобів масової комунікації (преси, радіо, телебачення), зрослий загальноосвітній рівень усього населення, активі­зація особистих контактів відчутно знизили «ефект новизни», що зав­жди був головним стимулом кожного пізнавального акту.

Мовні недоладності трапляються навіть у важливих державних документах. В ухваленій у червні 1996 року Конституції України вжите стилістично невправне тавтологічне словосполучення забезпечення безпеки (тавтології можна б було уникнути, написавши гарантування безпеки). У тій же Конституції читаємо: «Народ безпосередньо бере участь у здійсненні правосуддя». У фразеологізмі брати участь основне змістове навантаження припадає на слово участь, тому всі додаткові лексеми поєднуються з ним, а не з брати: бере активну участь, буре безпосередню участь, а не активно бере учать. Не дуже привабливий образ України створюють урядовці, які розмовляють мовою колишньої метрополії (також далекої від її літературних норм), або використовують ламану українську: миротворницькі (замість миротворчі) сили, Міністерство іноземних (замість закордонних) справ, казначейство замість державна скарбниця, нам є чому (треба чого) повчитися тощо. Прикладів мовної неохайності дуже багато, як бачимо і в офіційному мовленні. Ще більше їх у мовленні неофіційному.

З екранів телевізорів розповідають про передвиборчу компанію (замість кампанію) в тій чи тій області України. З радіо передач чуємо про важке матеріальне положення (замість становище) пенсіонерів. Усі ці недоладності є наслідком мовної невибагливості, не розрізнення лексичних та граматичних засобі української й російської мов, без оглядного перенесення в українську мову чужих слів і висловів. Найприкріше в цьому те, що таких помилок припускаються люди, які за своїм покликанням і становищем у суспільстві мали б бути взірцем української літературної мови, прикладом, для решти мовців[1, c. 10-13].

Я згідна з науковцями, які вважають, що про дотримання вимовних вимог мусить дбати кожен носій мови, якщо він хоче, аби його індивідуальне мовлення відповідало критеріям нормативності. Вимова тісно пов'язана з фонетичною системою мови. Оскільки фонетика є найбільш сталим, найконсервативнішим складником мовної системи, то й вимовні норми ґрунтуються на особливостях лише тих говорів, які лягли в основу літературної мови.

Українська мова належить до милозвучних, тобто на слух вона наспівна, приємна. Музикальність І наспівність виявляються в акцентно ритмічній структурі мови, а загалом - в інтонації слова і речення, у ритміці.

В Україні, де тривалий час свою підступну роль виконує чужомовна експансія де мислення значної частини чиновників (та й певної частини громадян) не розкодовано імперщину і радянщину, де сутужно йдуть справи з вироблення державницької мовної політики і механізму її реалізації, по суті поглиблюється процес деформації звукового простору. Сучасні технічні засоби, серед яких мас-медіальним належить надзвичайно важлива роль, повинні свідомо виправляти такі деформації, творити важливий для національної держави цілісний звуковий образ, усіляко плекаючи неповторність феномену нашого звукового мовлення[2, c. 15].

Небезпідставно нарікають на те, що правила літературної вимови порушують навіть ті, хто мав би бути своєрідним кодифікатором, носієм зразкової літературної мови. Це насамперед педагоги, радіо - і тележурналісти. Прикро вражає, коли високопосадовці, політики, виступаючи перед мікрофоном заповнюють наш ефір не нормативними словами, словосполученнями, порушують правила вимови звуків, звукосполучень, неправильно наголошують слова. Що є причиною цього? Причин багато, і з з-посеред цих насамперед можна виділити дві найголовніші.

Перша. Людина просто не обізнана з таким поняттям, як «культура усного мовлення», «техніка мовлення», «внормована (чи невнормована) артикуляційна база», не усвідомлює, що однакові, на перший погляд, звуки в різних мовах можуть артикулюватися неоднаково.

А друга причина ненормативної вимови полягає в тому, що багато хто не хоче, не прагне знати цього всього. Це люди зарозумілі, переконані в своїй непогрішності, бо, як вважають, говорять «так як народ». Вони виявляють елементарну неповагу до державної мови і, хоч некомпетентні в лінгвістичних питаннях, беруться судити складні речі, що стосуються життя мови, її законів та тенденції розвитку[3, c. 43-45].

У нас, як рідко де в іншій державі, дозволяють собі іронізувати з української мови. Як трактуєте такого характеру програми, що йдуть переважно через наші телевізійні канали і навіть мають популярність? Якщо серйозно та мене принаймні дивує те, що отой «екранний гумор» навіть окремі поважні особи намагаються виправдати, вважаючи своєрідним засобом для лікування хворобливого мовного стану. Мовляв, сміх допомагає позбутися вад. Свідоме перекручування слів та форм, як це робить телегуморист Данилко, гусаки чи учасники програми «Мамаду», за свідченням психологів, не належить до доброго тону - з мови не сміються[3, c. 71].

Різних практичних порад щодо очищення нашої мови маємо дуже багато: словники, довідкова література, монографії, статті у періодиці, радіопередачі. Праця над підвищення рівня мовної культури наших громадян має бути постійна, цілеспрямована. Ефективними сьогодні були б різноманітні конкурси, їх варто проводити, як показує досвіт інших держав, легко, цікаво, дотепно, включати в розважальні програми, давати оригінальні призи.

Мета нашого дослідження-проаналізувати основні засади техніки ефірного мовлення, охарактеризувати їх і вказати чи виконуються вони.

Поставлена мета передбачає виконання таких завдань:

- опрацювати літературу;

- вказати на значення ефірного мовлення в країні та його взаємодію з усною мовою;


Ця сторінка опублікована на сайті: http://www.refine.org.ua
Лінк на реферат: http://www.refine.org.ua/pageid-5107-1.html