Українські реферати

Особливості змісту освіти в сучасій школі за кордоном (на приладі декількох країн)
Сторінка: 5
Розділ: Педагогіка

3. Особливості змісту освіти у Франції.

Для системи освіти Франції характерна строга централізація. Всією системою освіти тут керує Міністерство освіти. Франція розділена на 23 учбових округів, які називаються академіями, на чолі академії стоїть призначений Міністерством ректор, при ректорові, який одночасно є головою ради місцевого університету, функціонує рада академії та інспектура середніх і вищих навчальних закладів. Безпосереднє керівництво школами покладається на префектури департаментів, при яких утворені департаментські ради освіти і шкільна інспектура. Вся система управління школами побудована на основі строгого ієрархічного підпорядкування всіх її окремих ланок від місцевих органів до міністра освіти.

У Франції встановлений єдиний розпорядок шкільного життя. Розклад уроків в середніх учбових закладах не так строго регламентований по годинах, як у початковій. На всіх ступенях навчання державна школа є безплатною. Учбовий тиждень – п’ятиденний. Неділя – день загального відпочинку, четвер – день для культурного дозвілля, використовується також для релігійного виховання.

Міністерством освіти Франції встановлені єдині учбові плани для кожного типу загальноосвітньої школи і єдині учбові програми з усіх предметів. Винятком з цієї уніфікації є лише підручники: з кожного предмету вчитель може вибрати один з багатьох існуючих підручників, але всі вони написання за державною затвердженою програмою і відрізняються один від одного лише стилем викладу і підбором ілюстративного матеріалу.

Початкова школа. Весь п'ятирічний термін навчання в початковій школі розпадається на курси; однорічний підготовчий курс (для дітей 6-7 років), дворічний елементарний курс (7-9 р.), дворічний середній курс {9-11 р.). Учбові плани початкових шкіл включають рідну мову, уроки моралі і громадянознавства, читання, письмо, рахунок і поняття про систему мір, історію і географію Франції, краєзнавство, природознавство, вправи в спостереженні, малювання, співи, ручну працю, рукоділля (для дівчат), фізичне виховання.

Найважливішим предметом в початковій школі є французька мова. На підготовчому курсі основні зусилля учителя спрямовані на те, щоб навчити дитину читати. На елементарному курсі виступає нове завдання — розширення словникового запасу. Головна ж мета навчання мові в початковій школі — досягти того, щоб учень міг написати грамотний і зрозумілий твір.

Предмету «арифметика» у французькій школі немає, тут вивчають «рахунок». Елементи теорії тут зведені до мінімуму, а все зводиться до того, щоб учень оволодів технікою виконання чотирьох арифметичних дій.

На елементарному і середньому курсах даються деякі початки знань з історії і географії Франції,

В учбовому плані класів елементарного циклу значиться дисципліна -«вправи в спостереженні».Ці заняття часто називають «предметними уроками». Програма цієї дисципліни містить досить великий перелік тем, але вона не зобов'язує учителя неодмінно пройти весь вказаний матеріал. Об'єктами спостереження виступають явища і факти, з якими діти стикаються щодня {мінерали, рослини, тварини, продукти людської діяльності і знаряддя праці). Завдання учнів — дати, за допомогою учителя, морфологічний опис того, що вони бачать, і спробувати встановити найпростіші зв'язки між об'єктами, що спостерігаються. На середньому курсі зміст занять ускладнюється, вводяться теми, пов'язані з елементами фізики, хімії, біології.

Початкова освіта у Франції є переважно інтуїтивною і практичною. Інтуїтивною в тому розумінні, що вона ґрунтується, перш за все, на здоровому глузді, на силі очевидності, на вродженій здібності людського розуму схоплювати з першого погляду і без будь-яких доведень якщо і не всі істини, то, принаймні, найпростіші і найістотніші з них. Навчання в початковій школі є практичним; ніколи не можна ігнорувати те, що учні початкової школи не можуть витрачати час на непотрібні дискусії, на наукові теорії, на схоластичні речі.

В початковій школі учнів, що погано вчаться, за згодою батьків (а це обов'язково!) можуть залишити на другий рік. Оскільки в кожному класі завжди одна і та ж вчителька (одна завжди в першому, друга — завжди в другому і т.д.), то вона залишає дитину на другій рік не колезі, а собі, на свою шию. Так вона буде займатись з дитиною, доки не передасть її в наступний клас підготовленою.

В початковій школі діти повинні отримати міцні знання з основ наук, через це акцент робиться на засвоєння досить вузького кола конкретно емпіричних знань, багатократне повторення матеріалу, заучування напам'ять. Велике значення приділяється практичному застосуванню елементарних знань з арифметики, природознавства, ручної праці

В багатьох початкових школах використовується і розроблений відомим педагогом Роже Кумине (1881-1973) «метод групової роботи».Працюючи за цим методом, учителі об'єднували дітей, починаючи з молодших класів, в групи по 5-6 чоловік. Групи формувались за бажанням дітей. Вони отримували перелік завдань (на тиждень-два), з яких самі вибирали види учбової роботи, Всередині групи відбувався розподіл обов'язків для виконання завдання.

За рекомендаціями психологів і педагогів після експериментальної перевірки, в початковій школі (за винятком останнього курсу) були відмінені домашні завдання. Справа в тому, що, на їх думку, домашні завдання лише на перший погляд інтенсифікують навчання. Насправді ж вони звільняють вчителя від інтенсивної роботи в класі. Та й учень початкової школи не витримує додаткових навантажень, пов'язаних з домашніми завданнями. Правда, учні продовжують отримувати завдання для самостійної роботи з французької мови і арифметики, але виконують їх вони в класі, в навчальний час і в присутності вчителя. На цю роботу виділяється щоденно одна година, що входить в розклад занять.

Протягом учбового дня вчитель не має права займатись ніякою роботою, що не має відношення безпосередньо до шкільних занять, а батьки — відлучати дітей на допомогу по дому чи по господарству. В школу не можна приносити літературу, що не має освітнього характеру, категоричні забороняється збирання підписів під якимись петиціями, розповсюдження лотерейних квитків. Строга дисципліна в класі підтримується цілим комплексом покарань. До них належать; погана оцінка, догана, залишення в школі після занять, тимчасове виключення (на термін до 3 днів) з повідомленням батькам, мерії і академічній інспекції. В окремих випадках учень може бути виключений зі школи і на більший термін; робиться це за рішенням інспектора академії.

Середня школа. Другий ступінь освіти у Франції, як вже зазначалось, складається сьогодні з першого циклу (колеж) і другого циклу (ліцей).

В новому учбовому плані колежу помітно скорочено час, що відводиться на загальноосвітні предмети. Скорочено загальну кількість тижневих годин з французької мови, іноземної мови, математики. Історія, географія, мораль, суспільствознавство відсутні в якості самостійних учбових дисциплін. Вони об'єднані тепер в новій дисципліні —«Економічні і гуманітарні науки». Теж стосується і фізики, хімії, природознавства: вони є складовими частинами курсу «Фізичні і природничі науки». Дисципліни естетичного циклу (музика, малювання) і спортивні заняття розглядаються в ролі допоміжних, інтегрованих.


Ця сторінка опублікована на сайті: http://www.refine.org.ua
Лінк на реферат: http://www.refine.org.ua/pageid-5421-5.html