Українські реферати

Розміщення продуктивних сил Японії
Сторінка: 10
Розділ: Розміщення продуктивних сил

Висновки.

Японія є однією із найрозвиненіших країн світу. Роль продуктивних сил у розвитку господарського комплексу Японії надзвичайно велика, адже саме вони його формують, і саме від продуктивних сил залежить загальне становище всієї країни. На природних та трудових ресурсах тримається вся промисловість та сільське господарство, які існують для забезпечення населення, тобто споживачів.

В умовах розгортання інформаційно-технічної революції та посилення процесів глобалізації, спостерігається зміна пріоритетів у розвитку продуктивних сил країн, що досягли постіндустріальної стадії розвитку. В таких країнах перебудовується структура господарства і змінюється структура зовнішньої торгівлі. Тому тільки вчасна перебудова господарства, вміння і бажання уряду пристосуватись до нових реалій сьогодення, зберегти високу міжнародну конкурентоспроможність країни і бажання розвиватись дозволить Японії залишатися країною з високим рівнем розвитку господарства. Вичерпання природних ресурсів країни і зміщення акцентів у міжнародному поділі праці зумовлює, на мою думку, подальше укрупнення розвинених економічних районів і занепад малих, оскільки природні ресурси перестають відігравати вирішальну роль у господарстві високорозвинених країн, а економічно розвинені території, на сьогоднішній день, мають сприятливі умови для розширення, розвитку і, у подальшому, зміні спеціалізації.

Хоч для господарства часів інформаційно-технологічної революції і характерна ресурсозберігаюча модель розвитку, проблеми організації раціонального природокористування та знаходження можливостей довозу імпортної сировини та енергоносіїв у Японії залишаються. В процесі використання природних ресурсів країни доводиться раціонально користуватися обмеженими можливостями навколишнього середовища, вирішувати проблему поповнення нестачі місцевих ресурсів імпортом палива, сировини, продовольства з усіх кінців планети.

Життєво важливою залишається необхідність забезпечення захисту навколишнього природного середовища, яке знаходиться, місцями, на межі екологічної катастрофи.

Список літератури

1. Безуглий В.В., Козинець С.В. Регіональна економічна та соціальна географія світу: Посібник - К.: Вид. центр "Академія", 2003. - 687 с.

2. Блій Г. Де Муллер Пітер

Б69 геграфія: Світи, регіони, концепти/ Пер. З англ.; Передмова та

розділ „Україна” О.Шаблій.- К.:Либідь,2004.-740с.; іл.

ISBN 966-06-0335-5

3. Економіка зарубіжних країн: Підручник/ А. С. Філіпченко, В. А. Вергун, І. В. Бураківський та ін. – К.: Либідь, 1999. – 416 с.

4. Куликов Г.В. Японський менеджмент и теорія международной конкурентоспособности /Ответ.ред. И.О.Фаризов. – М.:ОАО „НПО „Издательство ”Економика”, 2000. – 247с.

5. Опыт рыночных отношений в Японии / Серия «Рыночная экономика: зарубежный опыт». – Киев: УкрИНТЕИ,1992. – 36с.

6. Соціально-економічна географія світу/ За ред С.П. Кузика- Тернопіль: Підручники і посібники.1998.-256с.

7. Юрківський В.М. Країни світу. Економічна і соціальна

географія.К.,1998.- 367с.

8. http://e-reports.hut.ru/

9. http://www.indexmundi.com/g/g.aspx?c=ja&v=74

10. http://www.japantoday.ru/znakjap/ekonomika/


Ця сторінка опублікована на сайті: http://www.refine.org.ua
Лінк на реферат: http://www.refine.org.ua/pageid-5470-10.html