Українські реферати

Міжнародна кримінальна відповідальність фізичних осіб
Сторінка: 22
Розділ: Міжнародні відносини

Кажучи про порядок притягнення фізичних осіб до кримінальної відповідальності, слід наголосити, що, наприклад, якщо порівнювати МКС та міжнародні військові трибунали ad hoc, то Статут Суду визначає доволі широкий спектр гарантій, що надаються засудженій особі, на відміну від трибуналів. Зокрема, особа, що засуджена Судом до покарання, має право на апеляцію та на перегляд вироку за нововиявленими обставинами, який допускається навіть після смерті засудженого. Це свідчить про гуманізацію міжнародного кримінального правосуддя та його спрямованість на встановлення об’єктивної істини [2].

Отже, з огляду на мету та об’єкт цієї магістерської роботи детальний аналіз документів, які передбачають притягнення осіб до відповідальності за вчинення міжнародних злочинів, та механізмів протидії міжнародній злочинності, дав підстави вважати, що у наш час міжнародна кримінальна відповідальність фізичних осіб на теоритичномі рівні є досконалим і сформованим інститутом міжнародного кримінального права, проте останні події, пов’язані із ситуацією у Дарфурі, поставли під сумнів дієвість цього інституту на практиці. Коли міжнародна спільнота докладе зусиль для того, щоб політичний тиск не впливав на діяльність МКС, і авторитет та незалежність цього органу визнали усі суб’єкти міжнародного права, тільки тоді можна буде робити висновки щодо ефективності індивідуалізації міжнародної кримінальної відповідальності у встановленні справедливого міжнародного правосуддя.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Устав Международного уголовного суда. – М.: Издательство ПРИОР, 2002 – 263 с.

2. Кристофер Кейтл Холл Первый проект постоянного международного суда // Международный журнал Красного Креста. – 1998. - №20. – С. 70-79.

3. Дорошенко А., Овсій І. Транснаціональні злочинці // Юридичний вісник України. 1997. № 37.

4. Лукашук И.И. Международное право. Особенная часть Учебник. – М., 2003. – 544 с.

5. Рагинский М.Ю. Розенблит С.Я. Международный процесс главных японских военных преступников. – М.: Изд-во АН СССР, 1950. – 264 с.

6. Полторак А.И. Нюрнбергский процесс. Основные правовые проблемы. – М., 1966. – 351 с.

7. Сборник действующих договоров, соглашений и конвенций. - Вып. ХІ. – М., 1955. – 200 с.

8. Нюрнбергский процесс. Сборник материалов в семи томах. – М., 1957. – 800 с.

9. Тавернье Поль Опыт Международных военных трибуналов по бывшей Югославии и Руанде // Международный журнал Красного Креста. – 1997. – №19. – С. 699-719.

10. Градицкий Томас Личная уголовная ответственность за нарушение международного гуманитарного права, применяемого в ситуации немеждународного вооруженного конфликта // Международный журнал Красного Креста. – 1998. - №20. – С. 35-69.

11. Греппи Эдуардо Личная уголовная ответственность в международном праве: эволюция понятия // Международный журнал Красного Креста. – 1999. - №835. – С. 203-233.

12. Антонио Кассезе Предисловие бывшего председателя Международного уголовного трибунала по бывшей Югославии // Международный журнал Красного Креста. – 1997. - №19. – С. 695-696.

13. Фисенко И.В. Борьба с международными преступлениями в международному головном праве. – Минск, 2000. – 215 с.

14. Документы ООН. Сборник S/25300. // Организация Объединенных Наций: Сборник документов. – М., 1981. – 647 с.

15. Крис Майна Питер Международный уголовный трибунал по Руанде: призвать убийц к ответу // Международный журнал красного Креста, 1997. - №19. – С. 805-817.

16. Дзиена Вембу Международный уголовный трибунал по Руанде // Международный журнал Красного Креста. – 1997. - №19. – С. 793-805.

17. Дюбуа Оливье Национальные уголовные суды Руанды и Международный трибунал // Международный журнал Красного Креста. – 1997. - №19. – С. 831-851.

18. Mutua Makau Never again: Questioning Yugoslav and Rwanda Tribunals // Temple International and Comparative Law Journal. - vol.11. - #1. - 1997. – С. 139-198.

19. Герард Эразмус, Надин Фури Международный уголовный трибунал по Руанде // Международный журнал Красного Креста. – 1997. - №19. – С. 817-830.

20. Лаити Кама Предисловие Председателя Международного уголовного трибунала по Руанде // Международный журнал Красного Креста. – 1997. - №19. – С. 697-699.

21. Давид Э. Принципы права вооруженных конфликтов. – М., 2000. – 718 с.

22. Костенко Н.И. Международный уголовный суд. – М., 2002. – 167 с.

23. Выступление Филипа Кирша на радиостанции «Эхо Москвы» 4 февраля 2003 года.

24. Ромашкин П.С. Преступления против мира и человечества. М., 1967. С. 255.

25. Галенская Л.Н., Петровский Ю.В. Ответственность физических лиц за совершение международных преступлений //СЕМП 1971. М., 1973. С. 120.

26. Сироїд Т.Л. Захист жертв злочинів у міжнародному праві: Автореф. дис. … к-да юр. наук. – Х., 2000. – 162 с.

27. Черниченко С.В. Статус подсудимых в международных судебных органах // Сов. государство и право. 1971, № 7. С. 67.

28. Черниченко С.В. Допуск индивидов в международные суды и международная правосубъектность // Советский ежегодник международного права. 1968. М., 1969. С. 271

29. Черниченко С.В. Личность и международное право. - М.: Междунар.отношения, 1974. - 166 с.

30. Хосе Луис Фернандес Флорес Пресечение нарушений права войны, совершаемых отдельными лицами. Пресечение нарушений международного гуманитарного права, сборник статей. – М., 1998. – С. 5-19.

31. Буроменский М.В. Значение международной уголовно-правовой юрисдикции в борьбе с организованной преступньостью // Збірник наукових праць Харківського центру по вивченню організованої злочинності спільно з американським університетом у Вашингтоні. – Харків, 2001. – Вип. другий. – С.52.

32. Фисенко И.В. Система уголовного преследования за совершение международных преступлений: комиссии по расследованию и международные уголовные суды // Белорусский журнал международного права и международных отношений. 1998. № 4. С. 35—41.

33. Кожеуров Я.С. Проблемы международной правосубъектности индивида: Дис. … канд. юрид. наук. - М., 2001. - 207 с.

34. Захарова Н.В. Индивид - субъект международного права // Советское государство и право. - 1989. - №11. - С. 112-118.

35. Решетов Ю.А. Субъекты международных преступлений // Советское государство и право. - 1983. - №9. - С. 99-105.

36. Колосов Ю.М. Ответственность в международном праве. М., 1975. С. 124—125.

37. Лаптев П.А. О правосубъектности индивида в свете международно-правовой защиты прав человека // Журнал российского права. - 1999. - №2. - С. 51-58.

38. Трикоз Е.Н. Начало деятельности Международного уголовного суда: состояние и перспективы // Журнал российского права. – 2005. – №3.

39. Костенко Н.И. Роль государств в исполнении наказания по приговору Международного уголовного суда // журнал «Право и политика». – 2001. – №6.

40. Стойко Е.Н. Профилактический суд для тиранов // Мировые дискуссии. – 2002.

41. Устав Организации Объединённых Наций 1945 года // Международные акты о правах человека. Сборник документов. – М: Норма, 2000 – 729 с.


Ця сторінка опублікована на сайті: http://www.refine.org.ua
Лінк на реферат: http://www.refine.org.ua/pageid-5555-22.html