Українські реферати

Молодіжні субкультури
Сторінка: 15
Розділ: Соціологія

Растамани (растафарі)Обсудить на форуме Субкультура, возникшая в 20-е гг.Субкультура, що виникла в 20-ті рр.XX в. XX ст. на Ямайке и уходящая корнями в синкретические культы стран Африки и Карибского бассейна.на Ямайці. Во внешнем облике, помимо маек с листом каннабиса, беретов, вязаных балахонов и шапок (самодельных) расцвеченных красно-желто-зеленым (цвета флага Эфиопии), у растафари имеются и другие знаки отличия.У зовнішньому вигляді, крім майок з листом каннабіса, беретів, виїзних балахонів та шапок (саморобних) червоно-жовто-зеленого кольрів (кольори прапора Ефіопії), у растафарі є й інші знаки відмінності. Например, расточки. Наприклад, розточування. Это несколько длинных волосков с вплетенными в них нитками, камушками, шариками или еще чем-нибудь и, конечно же, дреды-длинные локоны, заплетенные в косички, натертые воском для волос и скрученные в плотные тяжи.Це кілька довгих волосків з вплетеннимі в них нитками, камінцями, кульками або ще чим-небудь і, звичайно ж, дреди - довгі локони, заплетення в кіски, натерті воском для волосся і скручені в щільні тяжі. Можно смело утверждать, что мало кто из молодых россиян, примеривших на себя подобный стиль, глубоко знаком с идеологией национально-религиозного движения афро-американского населения Ямайки, увидевшего в эфиопском императоре Хайле Селассие мессию, своего рода собирателя «пребывающих в рассеянии» выходцев из Африки. Можна сміливо стверджувати, що мало хто з молодих українців, приміряючи на себе подібний стиль, глибоко знайомі з ідеологією національно-релігійного руху афро-американського населення Ямайки. В 1930 г. далекая Ямайка представляла гремучую смесь африканских сект с трудно выговариваемыми названиями.У 1930 р. далека Ямайка представляла гримучу суміш африканських сект з важко жорсткими назвами. Высланный из США Маркус Мосайя Гарви активно проповедует идею о том, что Иисус Христос был черным, поэтому следует ждать пришествия из Африки великого царя – избавителя черной расы. Висланий із США Маркус Мосайя Гарві активно проповідує ідею про те, що Ісус Христос був чорним, тому варто чекати приходу з Африки великого царя - Ізбавителя чорної раси. 2 ноября 1930 г. принц Тафари Маконен (или Рас Тафари – отсюда и название движения) короновался императором Эфиопии. 2 листопада 1930 р. принц Тафарі Маконі (або Рас Тафарі - звідси і назва руху) коронували імператором Ефіопії. Тысячи людей сочли пророчества сбывшимися.Тисячі людей визнали пророцтва справдженими.Так зародилось растафарианство. Так зародилося растафаріанство. Растафари считают, что все ценное для человечества зародилось в Африке. Растафарі вважають, що все цінне для людства зародилося в Африці. Африка – это рай на Земле, где живут растафари, согласно воли великого Джа. Африка - це рай на Землі, де живуть растафарі, згідно волі великого Джа.Они объявляют Вавилону (белой культуре) войну. Вони оголошують Вавилону (білій культурі) війну.С их точки зрения, можно: любить людей, курить траву, бездельничать, постигать смысл жизни, рассказывать другим о растафари, философствовать, играть на барабанах, бороться с Вавилоном, носить дреды и слушать регги; нельзя: есть свинину, моллюсков, соль, уксус, рыб без чешуи, коровье молоко, курить табак, пить ром и вино, носить вещи с чужого плеча, есть приготовленную другими пищу, играть в азартные игры, касаться мертвых, проповедовать недостойным. З їхньої точки зору, можна: любити людей, курити траву, лінуватися, осягати сенс життя, розповідати іншим про растафарі, філософствувати, грати на барабанах, боротися з Вавилоном, носити дреди і слухати реггі; не можна: їсти свинину, молюсків, сіль, оцет, рибу без луски, коров'яче молоко, палити тютюн, пити ром і вино, носити речі з чужого плеча, їсти приготовану іншими їжу, грати в азартні ігри, торкатися мертвих, проповідувати недостойним.

Так як невід'ємною частиною цієї культури є вживання маріхуани, яка являється незаконною, можна також часто побачити зіткнення представників субкультури з міліцією. Дуже великий відсоток залежних від наркотиків.

Рейвери Обсудить на форуме "Рейв" (от англ. rave - бредить, бред, бессвязная речь, также: неистовствовать, реветь, выть, бушевать, говорить с энтузиазмом) трактуется в "Словаре современного сленга" Т. Торна как "дикая вечеринка (a wild party), танцы или ситуация отчаянного поведения"«Рейвах» (від англ. RAVE - беззв’язна мова, неістовість, ревіти, вити, говорити з ентузіазмом) трактується в «Словнику сучасного сленгу» Т. Торн як «дика вечірка (a wild party), танці або ситуація відчайдушної поведінки». Рейв (англ. rave) — масова нічна дискотека з виступом диск-жокеїв; також загальна назва електронної танцювальної музики, що грають на таких дискотеках. Точного визначення рейву немає. В 1960-х роках сленгове слово рейв вживали мешканці Лондона карибського походження у значенні імпрези. В кінці 1980-х термін почав функціонувати у значенні субкультури, що виросла з рухів ейсид хауз в Чикаго та Нью-Йорку після чого завоювала британську сцену.

Початково рейви були величезними нічними дискотеками, що проводилися в складських приміщеннях або на полях під відкритим небом, куди з'їжджалися тисячі людей. Ці ніким не контрольовані масові збори викликали в суспільстві негативну реакцію, зокрема через широке вживання «екстазі» та більш важких наркотиків на таких вечірках. Незабаром багато британських клубів стали проводити рейви у своїх стінах, використовуючи багатоярусні танцмайданчики, для кожного з яких грав свій діджей.

Основна музика на рейвах була ейсид хауз і техно та їхні подальші різновиди - (транс, хардкор, драм-енд-бейс та ін.). Серед найвідоміших колективів, що асоціюються з рейвом, були 808 State, The Shamen, A Guy Called Gerald, The Prodigy, Grid.

Культуру рейвів увібрали в себе запроваджені в 1990-і роки в Берліні, а потім інших містах світу «паради любові». На пострадянському просторі рейви проводилися з початку 1990-х років, найбільшим з них став фестиваль «КаZантип». Источником жизненных ориентиров рейверов стал музыкальный стиль, а если точнее - образцы стиля жизни их кумиров, музыкантов. Ідеологія рейверів базується на розвагах та невтручанні. Они не считают, что деньги им должны обязательно давать родители.Вони не вважають, що гроші їм повинні обов'язково давати батьки. Согласны подработать, но там, где не нужно много трудиться, добывая себе на пропитание.Згодні підробити, але там, де не треба багато працювати, здобуваючи собі на їжу. В солидной, престижной фирме: за большие деньги - пожалуйста.У солідній, престижній фірмі: за великі гроші - будь ласка.Это тоже один из дорогих стилей жизни. Це теж один з дорогих стилів життя.Он и сейчас очень распространен среди молодежи. Він і зараз дуже поширений серед молоді. Обычно рейверов по-простому называют «тусовщиками». Зазвичай рейверів по-простому називають «тусовщики». К рэйверам примыкают кислотники. До рейверам примикають кислотники.Они тоже носят - экзотически яркие одежды и прически, смысл жизни видят в развлечениях. Вони теж носять екзотично яскраву одежу та зачіски, сенс життя бачать у розвагах.


Ця сторінка опублікована на сайті: http://www.refine.org.ua
Лінк на реферат: http://www.refine.org.ua/pageid-5644-15.html