Українські реферати

Облік, контроль і аналіз реалізації товарів в системі управління підприємствами роздрібної торгівлі
Сторінка: 13
Розділ: Бухгалтерський облік, оподаткування

Особливістю реалізації товарів за готівку є порядок формування та відображення в обліку доходу від реалізації товарів. Згідно чинного законодавства України формування та визнання доходу в роздрібній торгівлі відбувається в момент надходження коштів в касу підприємства і відображається по кредиту рахунку 702.

Одночасно в податковому обліку відображаються валові доходи за вирахуванням суми ПДВ. В бухгалтерському обліку по дебету рахунку 702 показується зменшення доходу на суму податкових зобов’язань з ПДВ. В кінці періоду оборот по рахунку 702 списується на рахунок 791, і визначається фінансовий результат основної діяльності з врахуванням собівартості реалізованих товарів.

Згідно до порядку заняття торговельною діяльністю і правил торговельного обслуговування населення, затвердженого постановою КМУ ві 8.02.95 р. № 108 покупець має право на вільний вибір товару, перевірку його якості, міри, ваги демонстрування безпечного та правильного користування. Забороняється продаж товару, що не мають належного товарного виду та із закінченням терміну придатності.

У разі придбання покупцем неякісних товарів, виявлення вад, не відповідності реальним вимогам чи фальсифікації товару, продавець зобов’язаний замінити їх на якісні товари або повернути покупцю сплачені ним гроші протягом гарантійного чи інших термінів.

Відображення повернення товарів у бухгалтерському обліку наведено в табл. 2.3.

Таблиця 2.3

Облік операцій з повернення товару покупцями на ВАТ «Київський ЦУМ»

№ п/п

Найменування операції

Бухгалтерський облік

Су-ма,

(грн.)

Податко-вий

облік

Кореспонденція рахунків

згідно з нормат. документами

на підприємстві

Дт

Кт

Дт

Кт

ВД

ВВ

1

2

4

5

6

7

8

9

10

1

Відображено суму виданої покупцю готівки за повернений товар

704  

301  

704  

301  

3000  

- 2430

2  

Оприбутковано повернутий товар (методом "червоного сторно")

902  

282  

902  

282  

2430  

 

3  

Зменшено податкові зобов'язання по ПДВ (методом "червоного сторно")

704  

641  

704  

641  

500  

 

4

Поновлено торгову націнку на повернутий товар

285

282

285

282

570

 

5  

Списано вартість поверненого товару без ПДВ на фінансовий результат

791  

704  

791  

704  

2500  

 

6  

Списано собівартість поверненого товару на фінансовий результат

902  

791  

902  

791  

2430  

 

При реалізації товарів в розстрочку на суму розстрочки нараховуються відсотки. Розрахунок суми відсотків, які повинен сплатити покупець, проводиться один раз в момент укладання договору, і до повного погашення вартості придбаного товару розмір відсотків за кредитом залишається незмінним. Відсотки за кредит розраховуються із застосуванням 1/12 річного розміру відсотків від фактичного кредиту, яким користувався покупець протягом місяця, за який сплачується черговий внесок. Але на даному підприємстві реалізація товарів в розстрочку не практикується.

2.2. Методика податкового обліку реалізації товарів

Реалізація товарів вроздріб незмінно пов’язана і з відображенням в податковому обліку. Податковий облік – це підсистема бухгалтерського обліку, яка виконує функції нарахування та сплати податків відповідним державним органам. Основою податкового обліку є контроль за повнотою і своєчасністю нарахування і сплати податків, зборів, обов’язкових платежів. Податковий облік організовують таким чином, щоб задовольнити потреби управління і служби податкового менеджменту в інформації щодо формування бази оподаткування підприємства. Водночас податковий облік обмежується в основному створенням системи формування валових доходів та валових витрат і достовірності відображення їх у декларації про прибуток підприємства, а також повноти нарахування, своєчасності перерахування у дохід бюджету різних податків(зборів, платежів)[49].


Ця сторінка опублікована на сайті: http://www.refine.org.ua
Лінк на реферат: http://www.refine.org.ua/pageid-5710-13.html