Українські реферати

Облік, контроль і аналіз реалізації товарів в системі управління підприємствами роздрібної торгівлі
Сторінка: 14
Розділ: Бухгалтерський облік, оподаткування

Податковий облік повинен вирішувати такі завдання:

· формування реальної величини прибутку до оподаткування на основі даних фінансового обліку;

· виявлення відхилень між оподаткованим прибутком та фінансовим прибутком від діяльності для його подальшого аналізу;

· забезпечення обґрунтованої методики розрахунку валових доходів і витрат;

· розрахунок податкового кредиту і зобов’язання, а також суми податку на додану вартість

· пристосування фінансового обліку реалізації товарів до потреб податкового обліку валових доходів і витрат.

Прибуток ВАТ «Київський ЦУМ» згідно Закону України “Про оподаткування прибутку підприємств” оподатковується за ставкою 25%. Підприємство ВАТ «Київський ЦУМ» є платником податку на додану вартість по ставці 20%. Про те, що підприємство є платником ПДВ свідчить свідоцтво про реєстрацію платника.

Дане підприємство складає та подає у встановлені строки і податкову звітність: Декларацію про ПДВ та Декларацію про прибуток підприємства.

Дані декларації про ПДВ заповнюють щодо сум податкових зобов’язань і податкового кредиту на підставі підсумкових даних Реєстру виданих і отриманих податкових накладних. Декларація про ПДВ подається до податкових органів не пізніше 20 діб від дати останнього дня звітного періоду. Декларацію про прибуток за звітний квартал базове підприємство подає до Державної податкової адміністрації не пізніше 40 діб від останнього дня звітного періоду .

Відрахування податкових забов’язань з ПДВ від суми реалізованих товарів за готівку відображають в обліку кореспонденцією рахунків:

Д 702 «Дохід від реалізації товарів»

К 641 «Розрахунки за податками»

Суму ПДВ від обороту з продажу товарів у роздріб визначають за даними касових апаратів і відображують в обліку окремим записом одночасно з розрахунком товарних надбавок: Д 702 – К 641 (ПДВ).

На роздрібних торговельних підприємствах, які здійснюють продаж товарів тільки за готівку, облік розрахунків з бюджетом з ПДВ нескладний, бо сума податкових зобов’язань визначається за даними РРО і відображається в обліку за кредитом субрахунку 641, аналітичний рахунок "З податку на додану вартість" окремим записом на підставі розрахунку товарних надбавок, що відносяться до реалізованих товарів.

Надто складним і неоднозначним є облік податкових зобов’язань з ПДВ при реалізації товарів роздрібними торговельними підприємствами і організаціями дрібним оптом і оптом покупцям-платникам ПДВ за безготівковим розрахунком, коли товари відпускаються покупцям з передоплатою або без передоплати. Пов’язано це з недостатнім врегулюванням бухгалтерського обліку розрахунків з бюджетом з ПДВ Інструкцією та суперечливістю окремих її положень, пов’язаних з обліком податку на додану вартість, недостатнім врегулюванням бухгалтерського обліку в торгівлі в сучасних умовах господарювання взагалі.

У зв’язку з тим, що протягом місяця поряд з продажем товарів за готівку в обліку відображається реалізація відвантажених (відпущених) товарів дрібним оптом і оптом, передоплата яких покупцями здійснена або не здійснена, зобов’язання з податку на додану вартість від суми реалізації товарів за звітний місяць складаються із трьох частин:

1. Сума нарахованих податкових зобов’язань від сум одержаних від покупців передоплат (Дт 643 - Кт 641(ПДВ).

2. Сума податкових зобов’язань від вартості товарів, відвантажених і відпущених покупцям протягом звітного місяця на умовах наступної оплати (Дт 702 - Кт 641 (ПДВ).

3. Сума податкового зобов’язання з ПДВ від обороту з продажу товарів за готівкові грошові кошти (Дт 702 - Кт 641 (ПДВ).

Таким чином, вся сума ПДВ на товари, оплачені за безготівковим розрахунком і відвантажені та після їх відвантаження не оплачені, а також реалізовані за готівкові грошові кошти за продажними цінами, відноситьс я в обліку на зменшення доходу від реалізації товарів бухгалтерськими проводками:

1. Дт 702 "Дохід від реалізації товарів"

Кт 643 "З податкових зобов’язань" – на суму податкових зобов’язань з ПДВ, нарахованих при надходженні передоплат за товари від покупців, в рахунок яких у звітному місяці товари відвантажено.

2. Дт 702 "Дохід від реалізації товарів"

Кт 641, аналітичний рахунок "З податку на додану вартість" – на суму податкових зобов’язань з ПДВ на товари, відвантажені (відпущені) покупцям протягом місяця без попередньої оплати, тобто вся сума податкових зобов’язань з ПДВ від суми реалізації товарів за безготівковим розрахунком за вирахуванням сум ПДВ від реалізації товарів на умовах передоплати (Дт 702 - Кт 643).

3. Дт 702 "Дохід від реалізації товарів"

Кт 641, анал. рахунок "З податку на додану вартість" – на суму податкового зобов’язання з ПДВ від обороту з продажу товарів за готівкові грошові кошти.

Очевидно, що в цьому разі в обліковому регістрі за дебетом рахунку 31 "Рахунки в банках" повинні бути виділені суми оплат товарів покупцями, в тому числі ПДВ з передоплат товарів, що підлягають відвантаженню покупцям.

Отже, суттєво змінився порядок відображення в обліку податкових зобов’язань з ПДВ і валового доходу роздрібної торгівлі від обороту з продажу товарів населенню за готівкові грошові кошти та підприємствам і установам за безготівковим розрахунком. Визначена сума податкового зобов’язання з ПДВ відображається в обліку записом на зменшення доходу від реалізації товарів за дебетом субрахунку 702 “Дохід від реалізації товарів”.

Застосування субрахунку 643 "З податкових зобов’язань" до всіх господарських операцій з реалізації товарів на умовах передоплати викликає необхідність встановлення бухгалтером за кожною з операцій з оплати і відвантаження товарів, яка із подій відбулася раніше, застосовувати субрахунок 643 "З податкових зобов’язань" чи ні, а також багато додаткових записів в аналітичному обліку податкових зобов’язань з ПДВ за дебетом і кредитом субрахунку 643. Інструкція цього питання не регламентує і вказівок з правильного і раціонального ведення податкового обліку розрахунків з ПДВ не дає.

Виходячи із вищевикладеного, сума доходу від реалізації товарів за звітний місяць повинна бути поділена на дві частини:

1. Від реалізації (відвантаження) товарів, оплачених покупцями в попередні звітні періоди і в звітному місяці авансовими платежами.

2. Від реалізації товарів, відвантажених у звітному місяці без попередньої оплати, та оплачених готівковими грошовими коштами.

Відповідно до такого поділу доходу від реалізації товарів і мають бути зроблені записи в обліку на списання з дебету субрахунку 702 "Дохід від реалізації товарів" податкових зобов’язань з ПДВ за даними товарних документів і податкових накладних. Окремим записом на підставі розрахунку товарних надбавок, що відносяться до реалізованих за звітний місяць товарів, списується сума податкового зобов’язання з ПДВ за даними касових апаратів.

Виходячи з логіки положень Інструкції, субрахунок 643 "З податкових зобов’язань" повинен застосовуватись тільки в тих випадках, коли в зв’язку з врахуванням події, що відбулася раніше, нема законних підстав віднести в обліку податкове зобов’язання з ПДВ безпосередньо на зменшення доходу від реалізації товарів за дебетом субрахунку 702 “Дохід від реалізації товарів” і кредитом субрахунку 641, анал. рахунок "З податку на додану вартість", тобто коли товари оплачені, але не відвантажені (не відпущені).


Ця сторінка опублікована на сайті: http://www.refine.org.ua
Лінк на реферат: http://www.refine.org.ua/pageid-5710-14.html