Українські реферати

Облік, контроль і аналіз реалізації товарів в системі управління підприємствами роздрібної торгівлі
Сторінка: 24
Розділ: Бухгалтерський облік, оподаткування

Темпи зростання обсягу товарообороту безпосередньо впливають на величину витрат, прибутку та рентабельності підприємства. Тому аналіз показників реалізації має важливе значення [25,ст.79]. Його основні завдання:

¶ оцінка рівня виконання плану та динаміки товарообороту;

¶ визначення впливу різних факторів на зміну величини цих показників;

¶ розробка заходів та пошук резервів збільшення обсягу товарообороту.

Першим кроком у вивченні роздрібного товарообороту будь-якого підприємства є здійснення загального аналізу роздрібного товарообороту, який проводиться за наступними етапами:

1. Визначення ступеня виконання плану і динаміки роздрібного товарообороту в цілому, за складом, структурою;

2. Аналіз динаміки структури роздрібного товарообороту в цілому по підприємству і за асортиментною структурою;

3. Оцінка рівномірності реалізації в цілому і за товарними групами.

Аналіз роздрібного товарообороту підприємства розпочинається із вивчення загального обсягу товарообороту ( загальної суми прдажу товарів). Такий аналіз може проводитись за рік, квартал, місяць, а протягом місяця – щоденно ( в оперативному порядку ).

Виконання плану товарообороту по загальному об’єму і його динаміку вивчають на підставі слідуючих аналітичних показників:

™ Процента виконання плану товарообігу;

™ Абсолютного відхилення фактичного товарообороту від планового;

™ Абсолютного приросту і темпу росту по відношенню до попереднього року;

™ Ритмічності і рівномірності виконання плану.

При здійсненні загального аналізу роздрібного товарообороту ВАТ «Київський ЦУМ» доцільним і раціональним є здійснення аналізу динаміки товарообороту в цілому по підприємству та за його асортиментною структурою.

Аналіз проводять в основному методом порівняння та індексним методом. Для цього спочатку складають аналітичну таблицю за звітний та попередній періоди з поквартальною розбивкою. В таблицю заносять дані за звітний та попередній періоди. Потім, співставляючи фактичний товарооборот з товарооборотом попередніх періодів, розраховують його приріст та темп росту. Ці розрахункові дані заносять в таблицю (табл. 3.3).

Виходячи з цих даних, можна прослідкувати в діяльності ВАТ «Київський ЦУМ» протягом 2004-2007 років збільшення реалізації, що є позитивним в діяльності досліджуваного підприємства.

Таблиця 3.3

Динаміка роздрібного товарообороту ВАТ «Київський ЦУМ» за 2004-2008 роки

Місяць, квартал

Фактичний товарооборот, тис. грн.

Відхилення 2008 р. від, тис.грн.

Темп росту, %, 2008 р. до

2004

2005

2006

2007

2008

2004

2005

2006

2007

2004

2005

2006

2007

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

січень

16257,3

15847,6

24512,3

24789,1

28967,3

12710

13119,7

4455

4178,2

43,9

45,3

15,4

14,4

лютий

21354,1

19847,2

20154,2

27451,8

31789,6

10435,5

11942,4

11635,4

4337,8

32,8

37,6

36,6

13,6

березень

19210

20365,4

21354,2

22346,8

32896,5

13686,5

12531,1

11542,3

10549,7

41,6

38,1

35,1

32,1

1 квартал

56821,4

56060,2

66020,7

74587,7

93653,4

36832

37593,2

27632,7

19065,7

39,3

40,1

29,5

20,4

квітень

22312,5

18644

21378,6

26549,8

29847,1

7534,6

11203,1

8468,5

3297,3

25,2

37,5

28,4

11,0

травень

17201,5

20147,3

24872

23871,3

30125,2

12923,7

9977,9

5253,2

6253,9

42,9

33,1

17,4

20,8

червень

18201,2

19548,6

23654,1

25314,6

33287,9

15086,7

13739,3

9633,8

7973,3

45,3

41,3

28,9

24,0

2 квартал

57715,2

58339,9

69904,7

75735,7

93260,2

35545

34920,3

23355,5

17524,5

38,1

37,4

25,0

18,8

липень

18524,3

18986,2

25487,9

28748,6

33216,9

14692,6

14230,7

7729

4468,3

44,2

42,8

23,3

13,5

серпень

17845,6

19874,2

22314,3

25847,4

30290,2

12444,6

10416

7975,9

4442,8

41,1

34,4

26,3

14,7

вересень

16258,9

17561,3

20342,6

26489,3

35126,2

18867,3

17564,9

14783,6

8636,9

53,7

50,0

42,1

24,6

3 квартал

52628,8

56421,7

68144,8

81085,3

98633,3

46004,5

42211,6

30488,5

17548

46,6

42,8

30,9

17,8

Жовтень

14723,1

16548,3

21357,6

26348,5

32588,7

17865,6

16040,4

11231,1

6240,2

54,8

49,2

34,5

19,1

Листопад

13593,7

19254,1

25641,7

27418,5

34127,8

20534,1

14873,7

8486,1

6709,3

60,2

43,6

24,9

19,7

грудень

23556,6

16230,8

27293,3

28655,3

32148,6

8592

15917,8

4855,3

3493,3

26,7

49,5

15,1

10,9

4 квартал

51873,4

52033,2

74292,6

82422,3

98865,1

46991,7

46831,9

24572,5

16442,8

47,5

47,4

24,9

16,6

Всього

219038,8

222855

278362,8

313831

384412

165373,2

161557

106049,2

70581

43,0

42,0

27,6

18,4


Ця сторінка опублікована на сайті: http://www.refine.org.ua
Лінк на реферат: http://www.refine.org.ua/pageid-5710-24.html