Українські реферати

Облік, контроль і аналіз реалізації товарів в системі управління підприємствами роздрібної торгівлі
Сторінка: 7
Розділ: Бухгалтерський облік, оподаткування

В статті «Пам’ятка бухгалтеру. Бухгалтерський облік запасів» надані рекомендації по визначенню первісної оцінки запасів, по якій їх зараховують на баланс підприємства, а також методи оцінки вибуття запасів.

Журнал «Податки та бухгалтерський облік» видав спеціальний випуск «Облік товарних операцій», що присвячений розгляду особливостям здійснення товарних операцій у роздрібній та оптовій торгівлі.

Стаття Власової Н.О. «Модель формування фінансових результатів від реалізації в підприємствах торгівлі» присвячена визначенню фінансового результату від реалізації товарів в підприємствах торгівлі, а також його відображенню в бухгалтерському обліку і фінансовій звітності підприємств.

Питання організації і методики обліку реалізації товарів в роздрібній торгівлі розглядаються і в інтернет-ресурсах. Так на українському бухгалтерському порталі Дебет-Кредит (www.dtkt.com.ua) розміщено багато інформації щодо ведення бухгалтерського обліку взагалі і обліку реалізації товарів. Є достатня база статей та інформаційних матеріалів різних авторів. Також на сайті працює форум, де в режимі реального часу можна отримати консультацію з обліку.

На сайті всеукраїнської бухгалтерської газети «Все про бухгалтерський облік» (www.vobu.com.ua) розміщений архів номерів газети з коротким змістом статей, календар бухгалтера, за допомогою якого можна дізнатись коли необхідно здавати звітність і сплачувати податки і обов’язкові платежі. На сайті також працює форум.

Сайт українського бухгалтерського журналу «Баланс» (www.balance.ua) містить інформацію про зміст попередніх журналів, розміщені деякі статті, а також на сайті розміщені посилання на сайти з бухгалтерською інформацією.

На сайті «Бланки податкової і бухгалтерської звітності» (www.blank.com.ua) розміщені бланки звітності в форматі MS Word і MS Excel, бланки первинних документів і регістрів синтетичного обліку, а також бухгалтерські програми.

Отже, в цілому при вивченні комплексу законодавчих актів та спеціальної літератури можлива достовірна та правомірна організація обліку господарських операцій по підприємству в цілому, а також по окремих господарських фактах (реалізації товарів), проведення аналізу та контролю фінансово-господарської діяльності торгівельного підприємства.

1.3. Організаційні та технологічні особливості базового підприємства та їх вплив на організацію та методологію обліку реалізації товарів

Центральний унiвермаг розпочав свою дiяльнiсть понад 70 рокiв тому i на сьогодні є одним з найбiльших пiдприємств торгiвлi в Українi та займає лідируючі місця по товарообiгу. За 2008 рiк його вiдвiдали близько 10,0 млн. покупцiв, з них бiльше 4,0 млн. зробили покупки.

У липнi 1994 року Центральний унiвермаг було перетворено в процесi приватизацiї у Вiдкрите акцiонерне товариство "Київський центральний унiвермаг" , що зареєстровано 29.06.94 року i перереєстровано 19.12.96 року iз статутним фондом 252 тис.грн.

Основним напрямком дiяльностi ВАТ "Київський ЦУМ" є роздрiбна торгiвля в неспецiалiзованих магазинах без переваги продовольчого асортименту. Крiм того проводить мiлкороздрiбну торгiвлю та надає додатковi послуги: упаковка товарiв, пiдгонка одягу, обробка тюлевих виробiв i штор, платнi туалети, послуги ксерокса, здає в оренду складськi примiщення по вул. Якутськiй. Висока культура обслуговування i широкий асортимент товарiв високої якостi, сертифiкований, з гiгiєничними висновками i помiрнi цiнi дають змогу ВАТ "Київський ЦУМ" бути конкурентноспроможним і ефективним підприємством. Новi технологiї, оновлене торговельне обладнання, рацiональне розмiщення секцiй дають змогу наблизити товари до покупцiв.

ВАТ "Київський ЦУМ" є зв'язуючою ланкою мiж виробником, постачальником i споживачем. Як i у всiй галузi торгiвлi циклiчнiсть коливань залежить вiд загальних економiчних умов, доходiв покупцiв, рiвня попиту на товар. Вiдкриття "Метрограду", "Глобусу" та iнших торговельних пiдприємств поряд з ЦУМом посилює конкуренцiю та вимагає ще краще налагоджувати торговельний процес. ВАТ "Київський ЦУМ" працює без вихiдних днiв з наданням торговельної знижки 5% на всi товари по недiльним дням та iндивiдуальнi, сезоннi акцiї (святковi, розпродаж)

Організаційна структура керування фінансами і ведення обліку виглядає в такий спосіб (Рис. 1.6).

Голова правління

Управління грошовими засобами

Внутрішній

аудит

Розрахунки з

дебіторами та кредиторами

Економічно-Фінансовий відділ

(Господарський)

Статистична звітність

Планування

витрат і цін по видам продукції

Бізнес-планування


Ця сторінка опублікована на сайті: http://www.refine.org.ua
Лінк на реферат: http://www.refine.org.ua/pageid-5710-7.html